No DOG do 08/07/2021 publican:

-  en relación ao proceso selectivo, pola quenda de acceso libre, para o ingreso no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C1, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (DOG núm. 224, do 25 de novembro), fan pública a data, a hora e o lugar de realización do primeiro exercicio do proceso selectivo para persoas aspirantes que tiveron contaxio ou contacto estreito con persoas contaxiadas pola COVID-19:  o día 14 de xullo de 2021, ás 16.00 horas na aula 7 da Escola Galega de Administración Pública (EGAP), no polígono das Fontiñas, na rúa Madrid, 2-4, en Santiago de Compostela

- en relación ao proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C2, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019, fan pública a data, a hora e o lugar de realización do primeiro exercicio do proceso selectivo para as persoas aspirantes que tiveron contaxio ou contacto estreito con persoas contaxiadas pola COVID-19:  o día 14 de xullo de 2021, ás 16.00 horas, na aula 8 da Escola Galega de Administración Pública (EGAP), no polígono das Fontiñas, rúa de Madrid, 2-4, Santiago de Compostela

- en relación ao proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 007 do grupo II, titulada/o de grao medio, de persoal laboral fixo da Xunta de Galiza, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019, fan pública a data, a hora e o lugar de realización do segundo exercicio do proceso selectivo para aquela persoa aspirante que tivo contaxio ou contacto estreito con persoas contaxiadas pola COVID-19: o 13 de xullo de 2021, en chamamento único que se iniciará ás 16.00 horas, na aula 8 da Escola Galega de Administración Pública (EGAP), no polígono das Fontiñas, na rúa de Madrid, núm. 2-4, en Santiago de Compostela