O vindeiro luns 29/07/2019 remata o prazo para solicitar o acceso ao réxime extraordinario do grao I do sistema de carreira profesional. Nese senso, lembramos que dende o 18 de xuño a CIG ten a disposición de todo o persoal excluido do sistema de carreira profesional pactado por CCOO, UGT e Xunta un modelo de solicitude para presentar por rexistro. Unha vez presentada por rexistro, a Xunta ten tres meses para dar unha resposta. Se a resolución é desestimatoria, o paso seguinte é a interposición dun recurso de alzada.

Entre tanto, confiamos en que a xustiza resolva o contencioso-administrativo presentado pola CIG contra a contra a Orde do 15/01/2019 do Acordo de Concertación do Emprego Público de Galiza pactado pola Consellería de Facenda e os sindicatos CCOO e UGT e dos recursos contra a Orde do 28/03/2019 do acceso ao grao I do sistema de carreira profesional e a Orde do 08/04/2019 de confección de nóminas.

Resulta curioso que a menos dunha semana para o remate do prazo, haxa algún sindicato en SSCC que se acorde agora do persoal excluido cando a CIG leva catro meses a voltas con este tema tratando de buscar a extensión do dereito a todo o persoal. En fin...