Especiais
Título Data de creación
Carreira profesional: inadmisión de determinadas solicitudes de recoñecemento dos graos I e II 17 Novembro 2023
Gain: convocatoria do grao I do complemento de desempeño do posto de traballo para o persoal laboral propio 10 Novembro 2023
Carreira profesional: notificacións de inadmisión de solicitudes de recoñecemento dos graos I e II 03 Novembro 2023
Consello de Contas de Galiza: convocatoria do grao II da carreira profesional 17 Outubro 2023
RPT de Política Social. RPT Educación. Rogos e preguntas variadas (resumo da MX 27/09/23) 28 Setembro 2023
Acordo Política Social, GAIN e modificación da funcionarización (CP 09/08/23) 10 Agosto 2023
MSF e CP 18/07/23 (creación dun matadoiro móbil, e información de asuntos varios) 20 Xullo 2023
Carreira profesional: o director xeral de Función Pública declárase insumiso ante o Tribunal Supremo 04 Xullo 2023
O Tribunal Supremo rexeita o recurso da Xunta: non se pode esixir a funcionarización para cobrar a carreira profesional 29 Xuño 2023
Denegación do grao II da carreira profesional de determinado persoal sanitario da Lei 17/1989 23 Xuño 2023
Carreira profesional: desestimación de determinadas solicitudes de recoñecemento dos graos I e II 16 Xuño 2023
Corrección de erros na inadmisión de solicitudes da carreira profesional de persoal funcionario 12 Xuño 2023
Carreira profesional: corrección de erros de inadmisión de solicitudes para persoal funcionario 09 Xuño 2023
Carreira profesional: requirimentos de emenda de documentación para acceso aos graos I e II de persoal laboral 06 Xuño 2023
Carreira profesional: requirimentos de emenda de documentación para acceso aos graos I e II de persoal funcionario 05 Xuño 2023
Carreira profesional: desestimación de determinadas solicitudes de recoñecemento dos graos I e II 02 Xuño 2023
Publicación de requirimentos pola carreira profesional 01 Xuño 2023
RPT de Augas, procesos selectivos, concursos traslados, carreira profesional, integracións, funcionarización, RPTs (30/05/23) 31 Mai 2023
Procesos selectivos (calendario, tribunais, estabilización, acceso libre, promoción interna, concursos de traslados) e carreira profesional 05 Mai 2023
Carreira profesional: desestimación de determinadas solicitudes de recoñecemento dos graos I e II de persoal laboral 28 Abril 2023