As traballadora embarazadas das Escolas Infantís do Consorcio, teñen recoñecido o risco biolóxico para o embarazo e a lactancia natural dende o momento que o comunican á empresa (se ben é certo que a pesares de denunciar en repetidas ocasións, a Mutua demora a suspensión do contrato até as tres semanas que lle permite a Lei).

Pois ben, neste momento, a Mutua está dando as suspensións de contrato a partir da semana 20 de embarazo, polo que non se contempla o risco biolóxico recoñecido até o de agora (anterior ao risco por COVID).

Non se teñen en conta nin a sentenza do TSXG, que recoñece o risco biolóxico, nin o que recolle a avaliación de riscos de Qualtis e mais o documento de postos exentos de risco para o embarazo e a lactancia natual, que establecen que hai que apartar do servizo a estas traballadoras.

Ademais dalgunha certificación que xa lle chegou a algunha traballadora, están dicíndolle de palabra, cando van facer a xestión, que o risco vai considerarse dende a semana 20.

Dende non hai moito tempo a Mutua manda facer probas serolóxicas para ver a inmunidade, pero obvia que os citomegalovirus e parvorirus (frecuentes en crianzas de cero a tres anos) non producen inmunidade aínda que se teñan pasado, e xeran malformacións e abortos.

É importante que as traballadoras embarazadas se manifesten por escrito en desacordo coa Mutua, coa certificación a partir da semana 20 porque, se non rectifican, haberá que adoptar, en cada caso, as medidas que se estimen oportunas.