Saúde laboral
Título Data de creación
O Consorcio ten que avaliar os riscos psicosociais nos centros de traballo 21 Abril 2022
Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Política Social 7/4/2022 08 Abril 2022
EGAP: cursos de prevención de riscos laborais nivel básico 17 Marzo 2022
CSSL da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda 10 Marzo 2022
Prevención ante a alerta da gripe aviaria 18 Febreiro 2022
Campaña de vixilancia periódica da saúde para o ano 2022 01 Febreiro 2022
O Servizo de Gardacostas reincide ao non entregar a roupa de traballo ao persoal interino da base de Ribeira 31 Xaneiro 2022
A CIG esixe o lavado e descontaminación da roupa de traballo do SPIF 26 Xaneiro 2022
A Xunta "adapta" o protocolo COVID para as escolas infantís de cero a tres 20 Xaneiro 2022
Coa 6ª onda COVID na Xunta de Galiza: nin teletraballo COVID nin reforzo das medidas 17 Xaneiro 2022
Cambio de protocolo COVID para as escolas infantís 14 Xaneiro 2022
É hora de establecer o réxime especial de teletraballo obrigatorio ante a actual situación sanitaria 28 Decembro 2021
Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Emprego e Igualdade.14/12/2021 23 Decembro 2021
Boletín CIG-Saúde laboral, nº 41, decembro/2021 21 Decembro 2021
Comité de Seguridade e Saúde Laboral intercentros: as persoas con fillos menores en cuarentena pola COVID terán que buscarse a vida 21 Decembro 2021
Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Política Social. 15/12/2021 20 Decembro 2021
Vaga de COVID e confinamento de escolares 16 Decembro 2021
A escaseza de persoal coloca os centros de Política Social á cabeza en número de accidentes laborais 14 Decembro 2021
Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Emprego e Igualdade (24/11/2021) 25 Novembro 2021
A Xunta volve a suspender en protección da seguridade e sáude laboral: nin tan sequera convoca os seus comités 01 Outubro 2021

Outras novas recentes

Mércores, 06 Xullo 2022

Funcións de PSX do Consorcio: a CIG solicita extensión da sentenza

A CIG solicitou o luns 4 de xullo a extensión da sentenza que afecta ás funcións do persoal de servizos xerais (PSX), referida á limpeza de maneira ordinaria nos centros do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. A CIG interpuxo demanda de conflito colectivo sobre a imposición das tarefas de “limpeza ordinaria” ao persoal de servizos xerais do Consorcio, que...
Luns, 04 Xullo 2022

RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. Borrador 04/07/22

Recibimos convocatoria e documentación dunha proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. A xuntanza vai ser o mércores 6 de xullo. Nunha primeira ollada, a proposta deriva da modicicación da estrutura orgánica, e non implica amortización de postos de traballo. Se queres achegarnos algo, podes contactar coa CIG.
Mércores, 06 Xullo 2022

Criterios para os procesos selectivos derivados da OEP extraordinaria do 2022 (Lei 20/21)

A Dirección Xeral de Función Pública enviou aos sindicatos un primeiro borrador para comezar a negociación dos criterios que rexerán as convocatorias de procesos selectivos derivados da Oferta de Emprego Público extraordinaria do 2022, derivada da Lei 20/21 (lei da temporalidade). A primeira xuntanza vai ser o xoves 7 de xullo.  Neste borrador hai cousas que son...