A CIG presenta denuncia en materia de prevención de riscos laborais, contra a Consellería de Política Social e a súa xefa territorial en Ourense polas ameazas de descontos salariais emitidas pola direccion da residencia de maiores nosa señora dos Milagres en Cabeza de Vaca.

As probas PCR son obrigatorias nestes centros sociosanitarios como indica a Orde do 15 de agosto de 2020, sobre medidas no Acordo do Consello da Xunta de Galiza, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Así no protocolo conxunto da Consellería de Sanidade e da Consellería de Política Social para establecer as medidas específicas que deberán adoptarse nos centros sosiosanitarios, na realización de probas PCR ao persoal dos centros residenciais indica no seu punto 4.3: "Para realizar a PCR, o/a traballador/a contactará co profesional médico de atención primaria que ten asignado. A proba deberá realizarse nun período máximo de 72 horas antes da súa incorporación ao traballo e non se incorporará a traballar ata coñecer o resultado negativo da proba”.

A directora deste centro residencial de maiores da Xunta expuxo no taboleiro unha nota interior dirixida a todo o persoal co Asunto: “probas PCR traballadores”. Nesta nota informativa pon textualmente: “en caso de non dispoñer do resultado nesa data, os días non traballados correrán a cargo do traballador/a”. Esta orde é a que foi denunciada ante a inspección pola CIG-Autonómica de Ourense.

O persoal esta a ter problemas aínda que acudan con antelación requirida para que nos centros de saúde lle fagan a proba PCR previa a volta do período vacacional, baixa, permisosou nova contratación. Esta ameaza de desconto salarial inédita é desproporcionada supón un abuso de autoridade que deixa en desamparo ás traballadoras das residencias.

A día de hoxe os medios de comunicación logo da nosa denuncia, aseguran que a dirección recuou na sua pretensión de descontar ao persoal, porén seguimos a loitar para que situacións destas non se volvan a repetir.