Recibimos de Función Pública os borradores dos procesos selectivos de diversas enxeñarías (agronómica, montes, industrial, minas, técnica agrícola, técnica forestal, técnica industrial), química, arquitectura e arquitectura técnica.

Estas convocatorias corresponden a prazas acumuladas das ofertas dos anos 2018, 2019, 2020 e 2021. Vamos, que se non é pola paralización de prazos polo COVID-19, unha parte delas xa estarían caducadas.

A diferenza doutras convocatorias negociadas e publicadas en meses previos, desta volta separan as convocatorias en tres procesos: acceso libre, estabilización e consolidación de persoal laboral.

Temos que presentar alegacións o martes 16 de novembro. Se queres achegarnos algo, contacta coa CIG.

 

Grupo Escala/especialidade Ano da oferta de emprego público (OEP)
Acceso libre Estabilización Consolidación (persoal laboral)
2018 2019 2020 2021 Total 2018 2019 2020 2021 Total 2018 2019 2020 2021 Total
A1 Enx. agronómica   10 15 16 41       4 4 3       3
Enx. montes     10 10 20 15     1 16 1       1
Enx. industrial       7 7     2   2 6     3 9
Enx. minas   4     4           4       4
Química       4 4       3 3 2       2
Arquitecto/a 5 3 8 1 17 5     1 6     1   1
  Descargar borrador Descargar borrador Descargar borrador
A2 Enx. téc. agrícola   20 15 16 51 40       40 9 4 3   16
Enx. téc. forestal     10 10 20 23     4 27 7 1 3 1 12
Enx. téc. industrial       6 6     4 2 6 6       6
Arquitécto/a técnico/a 10   15   25 5       5     1   1
  Descargar borrador Descargar borrador Descargar borrador