Procesos selectivos, Oferta de emprego
Título Data de creación
Criterios para os procesos selectivos derivados da OEP extraordinaria do 2022 (Lei 20/21) 06 Xullo 2022
Oposicións subgrupo A1: aspirantes que superaron o proceso selectivo e proposta nomeamento funcionarias 06 Xullo 2022
Oposicións escalas superior e técnica de seguridade e saúde no traballo: resultados do primeiro exercicio 05 Xullo 2022
Oposicións subgrupo A1: baremación definitiva da fase de concurso 05 Xullo 2022
Oposicións escalas superior e técnica de saúde laboral: puntuacións primeiro exercicio 04 Xullo 2022
Oposicións escala de xestión de sistemas de informática: corrección de erros 04 Xullo 2022
Funcionarización grupos I, III, IV e V: proposta de nomeamento como persoal funcionario de carreira 01 Xullo 2022
Oposicións consolidación grupo I - 004: baremación provisional da fase de concurso 30 Xuño 2022
Oposicións promoción A1 e C2: aspirantes que superaron o proceso selectivo e proposta nomeamento persoal funcionario 30 Xuño 2022
Corrección de erros oposicións acceso libre A2 e consolidación grupo III (002 e 062) 30 Xuño 2022
Oposicións escalas superior e técnica de finanzas e tecnoloxías da información: dia, hora e lugar do primeiro exercicio 29 Xuño 2022
Oposicións subgrupo A1 e C2: baremación definitiva da fase de concurso 29 Xuño 2022
Oposicións subgrupo C2, grupo II - 007, grupo III (002 e 062): baremación provisional da fase de concurso 29 Xuño 2022
Declaran inhábil o mes de agosto para os efectos do cómputo de prazos de diversos procesos selectivos 29 Xuño 2022
Convocatoria de oposicións subgrupo A1, C1 e C2 (acceso libre) e vixilancia de estradas (promoción) 27 Xuño 2022
Oposicións C1 acceso libre: baremación provisional da fase de concurso 27 Xuño 2022
Listaxes admitidas oposicións: arquitectos, enxeñaría agronómica, montes, química, informática, forestal e agrícola 27 Xuño 2022
Funcionarización grupos I, II, III e IV: nomeamento como persoal funcionario de carreira e toma de posesión 27 Xuño 2022
Oposicións escala de saúde pública (Lei 17/1989): persoas admitidas e excluídas e exentas da proba de galego 23 Xuño 2022
Procesos selectivos aprobados: A1, C1 e C2 de corpos xerais, e C1-vixiantes de estradas 21 Xuño 2022

Outras novas recentes

Luns, 04 Xullo 2022

RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. Borrador 04/07/22

Recibimos convocatoria e documentación dunha proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. A xuntanza vai ser o mércores 6 de xullo. Nunha primeira ollada, a proposta deriva da modicicación da estrutura orgánica, e non implica amortización de postos de traballo. Se queres achegarnos algo, podes contactar coa CIG.
Mércores, 06 Xullo 2022

Funcións de PSX do Consorcio: a CIG solicita extensión da sentenza

A CIG solicitou o luns 4 de xullo a extensión da sentenza que afecta ás funcións do persoal de servizos xerais (PSX), referida á limpeza de maneira ordinaria nos centros do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. A CIG interpuxo demanda de conflito colectivo sobre a imposición das tarefas de “limpeza ordinaria” ao persoal de servizos xerais do Consorcio, que...
Venres, 01 Xullo 2022

Acoso e derrubamento do persoal laboral da Xunta de Galiza

A Xunta de Galiza mais os sindicatos asinantes do mal chamado Acordo de Concertación Social teñen o obxectivo de funcionarizar a case que todo o persoal laboral sen considerar situacións de máxima precariedade e indefensión na que se sitúan algúns colectivos. A saber: 1. Categorías de persoal laboral que polo seu pequeno número non teñen correspondencia no Decreto 165/2019,...