Procesos selectivos, Oferta de emprego
Título Data de creación
Oposicións emisorista/vixilante, bombeiro condutor e bombeiro forestal: ampliación do prazo do segundo exercicio 21 Xaneiro 2022
Sorteo para a orde de actuación nos procesos selectivos: data, hora e lugar 20 Xaneiro 2022
Oposicións escala técnica estatísticas (A2): cualificacións do terceiro exercicio 20 Xaneiro 2022
EGAP: bolsas de formación en estudos de dereito administrativo e procesos de avaliación e calidade 19 Xaneiro 2022
Oposicións acceso libre C2 (auxiliar): cualificacións do terceiro exercicio 14 Xaneiro 2022
Oposición escala de sistemas e tecnoloxía da información (A1): novo aspirante que superou o proceso selectivo 12 Xaneiro 2022
Parlamento de Galiza: nomemento como persoal funcionario de carreira do corpo auxiliar 11 Xaneiro 2022
Axencia Galega de Innovación: convocatoria dunha praza de titulada superior, xestor de proxecto 11 Xaneiro 2022
Oposicións escala de letrados (A1): data, hora e lugar do primeiro exercicio 07 Xaneiro 2022
Oposicións agrupación profesional persoal subalterno: puntuacións do segundo exercicio 04 Xaneiro 2022
Oposicións estatísticas (A1): data, hora e lugar do cuarto exercicio 04 Xaneiro 2022
Oposicións consolidación ordenanza e outras (grupo V - 003): exención do segundo exercicio 04 Xaneiro 2022
Oposicións informática A2 e C1: corrección de erros 04 Xaneiro 2022
Oposicións consolidación veterinarias (I - 005), libre e promoción veterinarias (A1): puntuacións primeiro exercicio 03 Xaneiro 2022
Funcionarización bombeira forestal xefa brigada e auxiliares (C2) SPDIF: cualificacións proba tipo test 31 Decembro 2021
Funcionarización grupos I, II, III, IV e V: baremación provisional do concurso de méritos 31 Decembro 2021
Oposición libre e promoción interna educadoras (subgrupo A2 de servizos sociais): cualificación do segundo exercicio 30 Decembro 2021
Corrección de erros oposicións estabilización informática subgrupo A2 e C1 29 Decembro 2021
Oposicións veterinarias (grupo I - 005 e subgrupo A1): ampliación do prazo de realización do segundo exercicio 28 Decembro 2021
Oposicións emisorista/vixilante, bombeiro-condutor e bombeiro forestal (C2): puntuacións do primeiro exercicio 28 Decembro 2021

Outras novas recentes

Venres, 21 Xaneiro 2022

Concurso xeral: listo para cando lle veña ben ao director xeral

O xoves día 20 houbo a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral e  acordouse o seguinte: • Resolvéronse as últimas alegacións. • Decidiuse sobre as renuncias totais, parciais e desestimentos de renuncias. • Acordouse que aquelas persoas funcionarias coa obriga de concursar ao estar en adscrición provisional ou a dispor, e que non solicitaron todos os...
Venres, 14 Xaneiro 2022

2022: 9 días de asuntos propios

No ano 2022 aos 6 días de permiso por asuntos particulares, hai que sumarlle un máis por coincidir un festivo de carácter estatal cun sábado (o 1 de xaneiro de 2022). E a maiores, a Xunta de Galiza, ao igual que a Administración Xeral do Estado, recoñece que os días 24 e 31 de decembro que coinciden en sábado, xeran novos días de asuntos particulares, polo que, tal e como...
Mércores, 19 Xaneiro 2022

Servizo de extinción ou extinción do servizo?

Chiringuitización e atomización do dispositivo contra incendios forestais Medio Rural publicou un comunicado con avances da futura lei de incendios no que di que busca profesionalizar as brigadas mentres o que fai é afondar na división do servizo de incendios e precarizar o traballo, abocando ao persoal a vivir por debaixo do límite da pobreza. O documento non se negociou...