O día 20 de xaneiro será a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral. Ese día aprobarase tamén a proposta de resolución do concurso.

A partires de aí podería publicarse a resolución en calquera momento pois xa queda en mans de Función Pública.

A dúbida que xurde é sobre as dúas posibilidades que pode ter Función Pública (tendo en conta de que van facer coincidir a toma de posesión do concurso coas tomas de posesión dos procesos selectivos en curso):

  • Que a resolución se publique en febreiro ou marzo cunha toma de posesión diferida a abril ou maio (que será cando se resolvan os procesos selectivos).
  • Que a resolución se publique en abril maio xunto coa dos procesos selectivos.

Se Función Pública tivese un funcionamento “normal” terían que informar por que modalidade van optar.