Concursos de traslado
Título Data de creación
Relación definitiva de admitidas no concurso de provisión de postos das escalas superior e técnica de estatísticas 17 Xuño 2022
Toma de posesión de corpos xerais: que non che enganen co posto 05 Xuño 2022
Toma de posesión do concurso de traslados da Administración xeral 27 Mai 2022
CP 24/05/22: OEP-extraordinaria, RPT CMATV e Cultura, concurso traslados e destino de corpos xerais, procesos selectivos en execución 25 Mai 2022
Persoal laboral fixo do Consorcio e concurso de traslados 24 Mai 2022
Información xeral 20/05/2022: datas de procesos selectivos e concursos, flexibilidade, promoción interna 24 Mai 2022
Concurso de vacantes das escalas superior e técnica de estatísticos: elección de postos e xustificación de méritos 13 Mai 2022
Concurso de traslados e elección de destino definitivo: datas de inicio da toma de posesión 29 Abril 2022
Persoas admitidas e excluídas do concurso de provisión de postos da escala superior e técnica de finanzas 29 Abril 2022
Concurso de traslados e destino definitivo de corpos xerais: non dan as contas 28 Abril 2022
O concurso de corpos xerais e as tomas de posesión das persoas que están en provisional....para xuño? 27 Abril 2022
Apertura de concurso ordinario para a provisión de postos vacantes do corpo superior e escala técnica de estatísticos 08 Abril 2022
Concursos, oposicións, RPTs e máis asuntos en xuntanzas do mércores 30/03/22 30 Marzo 2022
Mércores 30/03/22: oposicións, rpts e concurso de estatística (en MX, MSF e CP) 28 Marzo 2022
Concurso de vacantes das escalas superior e técnica de finanzas: elección de postos e xustificación de méritos 18 Marzo 2022
Consello de Contas de Galiza: convocatoria de concurso específico de méritos 17 Marzo 2022
Consello de Contas de Galiza: nomeamento da comisión de valoración do concurso específico 17 Marzo 2022
Concursos, oposicións, RPTs, temporalidade, carreira profesional, funcionarización. Resumo das xuntanzas dos días 28/2 e 1 e 2 de marzo con FP 02 Marzo 2022
Resolución do concurso de traslados da Administración xeral 18 Febreiro 2022
RPTs, funcionarización, concursos de traslados e procesos selectivos na CP do 16/02/22 16 Febreiro 2022

Outras novas recentes

Mércores, 06 Xullo 2022

Funcións de PSX do Consorcio: a CIG solicita extensión da sentenza

A CIG solicitou o luns 4 de xullo a extensión da sentenza que afecta ás funcións do persoal de servizos xerais (PSX), referida á limpeza de maneira ordinaria nos centros do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. A CIG interpuxo demanda de conflito colectivo sobre a imposición das tarefas de “limpeza ordinaria” ao persoal de servizos xerais do Consorcio, que...
Luns, 04 Xullo 2022

RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. Borrador 04/07/22

Recibimos convocatoria e documentación dunha proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. A xuntanza vai ser o mércores 6 de xullo. Nunha primeira ollada, a proposta deriva da modicicación da estrutura orgánica, e non implica amortización de postos de traballo. Se queres achegarnos algo, podes contactar coa CIG.
Mércores, 06 Xullo 2022

Criterios para os procesos selectivos derivados da OEP extraordinaria do 2022 (Lei 20/21)

A Dirección Xeral de Función Pública enviou aos sindicatos un primeiro borrador para comezar a negociación dos criterios que rexerán as convocatorias de procesos selectivos derivados da Oferta de Emprego Público extraordinaria do 2022, derivada da Lei 20/21 (lei da temporalidade). A primeira xuntanza vai ser o xoves 7 de xullo.  Neste borrador hai cousas que son...