A Axencia Galega de Innovación (GAIN) certifica 51 prazas que irían na oferta de estabilización. Agás dúas que serían mediante consurso-oposición, todas as demais van pola estabilización extraordinaria de concurso de méritos. Salientar que das 51, 42 non están en RPT a día de hoxe. A GAIN conta con que as prazas desta oferta convocaranse de xeito conxunto co resto das prazas da Administración xeral, pero aínda está sen pechar a negociación con Función Pública de se os entes van ter convocatoria separada ou conxunta.

Esta reunión ven despois da nosa queixa en Mesa Xeral onde nos queixamos de que había entes que non negociaron a oferta coa representación do persoal. A documentación contén erros, e comprométense a falar con Función Pública para arranxalos antes da Comisión de Persoal na que se aprobe a OEP.

A GAIN presenta unha listaxe de postos, algúns deles sen sequera data de ocupación. Así, sen ter unha listaxe completa de todas as vacantes nin o seu histórico para poder comprobalos, temos que fiarnos a cegas do que nos contan. De todas formas xa tiñamos remitidas varias alegacións na aplicación de postos de Función Pública a prazas que nos fixeron chegar as compañeiras e compañeiros do GAIN e que hoxe reiteramos nesta mesa.

A pesar das alegacións e da certificación achegada pola Axencia, Función Pública segue a manter varios erros na sua listaxe, como unha praza que Función Pública tena nunha listaxe errada, e a exclusión de varias prazas que din que están convocadas. As persoas esponsables de persoal da GAIN non eran coñecedores de que esas prazas convocadas son excluídas da oferta por parte de Función Pública.

Estas son as prazas excluídas por Función Pública da certificación da GAIN (en amarelo):