Función Pública achegounos os borradores dos seguintes catro procesos selectivos, correspondentes ás Ofertas de Emprego Público dos anos 2020 e 2021, con prazo de alegacións ata o día 1 de xuño. Se queres aportar algo, podes contactar coa CIG.

Acceso libre (forma de acceso: oposición)

- A2. Corpo de xestión. 90 prazas (7 discapacidade). Descargar.

- C1. Corpo administrativo. 102 prazas (10 discapacidade). Descargar.

- C2. Corpo auxiliar administrativo. 125 [ten que ser un erro, pois serían 120] prazas (12 discapacidade). Descargar.

Promoción interna (forma de acceso: concurso-oposición)

- C1. Escala de axentes de inspección das especialidades de vixilancia de carreteiras e de dominio público hidráulico. Descargar.