A CIG ven de interpoñer recurso contencioso administrativo contra o decreto da Oferta de Emprego Público da estabilización de 2022. 

Ante o baile de prazas e a ineptitude da Xunta para interpretar os obxectivos da Lei 20/2021 de estabilización do emprego público, o 22 de xullo interpuxemos recurso contencioso administrativo co fin de que se aplique correctamente esa norma aprobada polo Parlamento español. 

Teñen que emerxer as prazas que deben ser, e corrixir os erros que xa transmitimos as organizacións sindicais. Como exemplo, as prazas da disposición adicional oitava, os problemas de titulacións e incluso ausencias completas ou mal encadradas nos diferentes procesos de estabilización. 

Xustiño apenas unha semana despois do noso recurso, Función Pública envía o listado de prazas definitivas.