A Axencia de Turismo de Galiza (ATURGA) decidiu destruír 6 postos de traballo e crear 2, o que é unha destrución neta de 4 postos. 

A proposta inicial era ainda peor: decidiran eliminar 8 postos de traballo, todos eles na propia ATURGA, e case todos da escala de inspección de turismo. A proposta final pasou a destruír 6 postos, dos que 1 é en ATURGA e outros 5 da Presidencia da Xunta. Destruír dous postos menos (serán 6, e non 8), para crear 2, e que dos 6 que destrúen 5 deles serán en Presidencia e non en ATURGA (como se importaran menos), foi xustificación abonda para algún sindicato para votar a favor.

A maiores, modifican algúns postos de traballo das oficinas de turismo, para aplicar o acordo das súas condicións de traballo, o que implica introducir o "horario especial e xornada partida". O acordo que o regula fala de que eso será voluntario para os postos ocupados, e obrigatorio para os vacantes. Pero meten no saco postos que foron collidos no último concurso de traslados que cando foron solicitados non tiñan ningunha observación de horario. Certo que se comprometen a non aplicarlle as novas condicións obrigatoriamente a estes últimos, pero a CIG pediu que como mínimo, ese "horario especial e xornada partida" que van meter na RPT, quede clariño que será "cando quede vacante.."

Toda esta proposta foi votada na Comisión de Persoal do 3 de agosto, e contou coa abstención de CCOO e o voto favorable de CSIF e UGT. A CIG votou en contra.