RPT e estrutura
Título Data de creación
RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. Borrador 04/07/22 04 Xullo 2022
Modificación da RPT da Consellaría de Facenda e Administración Pública 04 Xullo 2022
Estruturas orgánicas das Vicepresidencias Primeira e Segunda e Consellarías de Infraestrutura e Cultura 04 Xullo 2022
RPT de Facenda: amortiza, centraliza e abre as portas a outras administracións 30 Xuño 2022
Modificación da RPT de Medio Rural e o Acordo do novo sistema de OACs móbiles 23 Xuño 2022
Proposta de modificación da RPT da CMATV. 22/06/22 23 Xuño 2022
Estrutura orgánica da Consellaría de Facenda e Administración Pública 23 Xuño 2022
Proposta de modificación da RPT de Facenda. 22/06/22 22 Xuño 2022
Estrutura orgánica dos órganos superiores e de dirección da Presidencia e modificación da estrutura de Medio Rural 20 Xuño 2022
RPT de Medio Rural e acordo das oficinas agrarias comarcais móbiles 17 Xuño 2022
Modificación da RPT da Consellaría de Medio Ambiente, Terrritorio e Vivenda 10 Xuño 2022
Modificación da RPT da Consellaría de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades 10 Xuño 2022
Estrutura orgánica das vicepresidencias e consellarías 27 Mai 2022
Órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia 27 Mai 2022
CP 24/05/22: OEP-extraordinaria, RPT CMATV e Cultura, concurso traslados e destino de corpos xerais, procesos selectivos en execución 25 Mai 2022
Cultura obrigada a crear as prazas de patrimonio arqueolóxico tras declararse ilegais as encomendas a Tragsatec 24 Mai 2022
RPT do Parque nacional Illas Atlánticas e Xunta consultiva en materia de ordenación do territorio e urbanismo 23 Mai 2022
Proposta de modificación da RPT de Cultura após das demandas da CIG 18 Mai 2022
Establecemento da estrutura orgánica da Xunta de Galiza 16 Mai 2022
Medio Rural avanza a modificación da súa RPT mais o do FOGGA afondando na destrución de prazas 09 Mai 2022

Outras novas recentes

Venres, 01 Xullo 2022

Acoso e derrubamento do persoal laboral da Xunta de Galiza

A Xunta de Galiza mais os sindicatos asinantes do mal chamado Acordo de Concertación Social teñen o obxectivo de funcionarizar a case que todo o persoal laboral sen considerar situacións de máxima precariedade e indefensión na que se sitúan algúns colectivos. A saber: 1. Categorías de persoal laboral que polo seu pequeno número non teñen correspondencia no Decreto 165/2019,...
Mércores, 06 Xullo 2022

Funcións de PSX do Consorcio: a CIG solicita extensión da sentenza

A CIG solicitou o luns 4 de xullo a extensión da sentenza que afecta ás funcións do persoal de servizos xerais (PSX), referida á limpeza de maneira ordinaria nos centros do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. A CIG interpuxo demanda de conflito colectivo sobre a imposición das tarefas de “limpeza ordinaria” ao persoal de servizos xerais do Consorcio, que...
Luns, 04 Xullo 2022

RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. Borrador 04/07/22

Recibimos convocatoria e documentación dunha proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Industria e Innovación. A xuntanza vai ser o mércores 6 de xullo. Nunha primeira ollada, a proposta deriva da modicicación da estrutura orgánica, e non implica amortización de postos de traballo. Se queres achegarnos algo, podes contactar coa CIG.