RPT e estrutura
Título Data de creación
Modificación da RPT da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza 30 Abril 2024
Modificación da RPT da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza 30 Abril 2024
A CIG demanda o aumento de efectivos de axentes ambientais e que se cumpran os compromisos adquiridos 25 Abril 2024
Estrutura orgánica da Xunta de Galiza 24 Abril 2024
Estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galiza 24 Abril 2024
Órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galiza 24 Abril 2024
RPT de funcionarización de varios postos dos grupos III e IV 19 Abril 2024
Corrección de erros das modificacións das RPT da Consellaría de Cultura e do proceso de funcionarización 15 Marzo 2024
Corrección de erros da modificación da RPT da Administración Xeral 11 Marzo 2024
Consello Consultivo de Galiza: modificación da RPT 06 Marzo 2024
Modificación da RPT referente ao proceso de funcionarización de postos de persoal laboral da Xunta 22 Febreiro 2024
Modificacións das RPT da Administración Xeral e da Consellaría de Cultura, Educación, Formación Profesional 21 Febreiro 2024
Modificación da estrutura organizativa do Instituto Galego de Promoción Económica 15 Febreiro 2024
Modificación da relación de postos de traballo da Consellaría de Política Social e Xuventude 12 Febreiro 2024
Corrección de erros da modificación da RPT da Consellaría de Política Social e Xuventude 08 Febreiro 2024
RPT de PS. Suba do 0,5%. Datos de oposicións do 2008 no Consorcio 05 Febreiro 2024
RPT Política Social: adaptación ao Acordo de condicións de traballo do persoal dos centros de Política Social 29 Xaneiro 2024
A CIG solicita a reconversión das prazas COVID en estruturais 22 Xaneiro 2024
Procesos selectivos. Traslados. Substitucións. Asuntos propios. Consorcio (MSF 12/01/24) 15 Xaneiro 2024
Modificación da RPT de Presidencia da Xunta e da Consellaría de Facenda e Administración Pública 04 Xaneiro 2024