No DOG do 01/09/2021 publican a RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2021 pola que se amplía o prazo de realización do terceiro exercicio do proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 004 do grupo I, titulada/o superior, de persoal laboral fixo da Xunta de Galiza.

Amplian o prazo de realización do terceiro exercicio do proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 004 do grupo I, titulada/o superior, de persoal laboral fixo da Xunta de Galiza, en vinte dias hábiles.