No DOG do 07/09/2021 publican:

- RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2021 pola que se amplía o prazo de realización do segundo exercicio do proceso selectivo, pola quenda de acceso libre, para o ingreso no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C1.

- RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2021 pola que se amplía o prazo de realización do segundo exercicio do proceso selectivo, pola quenda de acceso libre, para o ingreso no corpo auxliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C2.

- RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2021 pola que se amplía o prazo de realización do segundo exercicio do proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 002 do grupo III e categoría 062 do grupo III, de persoal laboral fixo da Xunta de Galiza.

- RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2021 pola que se amplía o prazo de realización do segundo exercicio do proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 001 do grupo IV, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

O prazo amplíase en 20 días hábiles.