No DOG do 10/06/2022 publican a RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galiza do 25 de maio de 2022 pola que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellaría de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.