No DOG do 05/08/2022 o Consello de Contas de Galiza publica a RESOLUCIÓN do 28 de xullo de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión de Goberno que aprobou a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas no concurso específico de méritos para a provisión de postos de traballo vacantes, convocado polo Acordo do 1 de marzo de 2022 (DOG número 53, do 17 de marzo).