Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120501.Vigo.1.jpg
 • 20120501.lugo.1.jpg
 • 20120511.gaias.15.jpg
 • 20120621.cadea_humana.san_caetano_6.jpg
 • 20120511.gaias.3.jpg
Venres, 03 Xullo 2020

Cursos EGAP segundo semestre do ano 2020

No DOG do venres 3 de xullo de 2020 vén de publicarse a resolución do 23 de xuño de 2020 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 16 de xullo de ...


Xoves, 02 Xullo 2020

O persoal técnico de incendios non para

Ante a paralización sen acordo das xuntanzas coa consellería do Medio Rural por falta de propostas concretas por parte da administración, as organizacións sindicais convocan a terceira teleasemblea de persoal técnico de incendios forestais para o vindeiro luns 6 de xullo ás 21h.

Nesta nova convocatoria darase conta das distintas xuntanzas mantidas coa consellería e aprobaranse as medidas que se porán en marcha nas vindeiras semanas para seguir solicitando de forma lexítima un novo acordo ...


Mércores, 01 Xullo 2020

A CIG gaña a primeira sentenza que recoñece o dereito á carreira profesional ao funcionariado interino

Os servizos xurídicos da CIG gañaron a primeira sentenza que recoñece a unha persoa que é funcionaria interina o dereito a acceder ao grao I da carreira administrativa por medio do réxime extraordinario publicado no DOG do 29 de marzo de 2019 nas mesmas condicións que se recollían para o persoal funcionario de carreira.

Pero os efectos van máis aló do individual e TEÑEN CARÁCTER XERAL, xa que a sentenza declara nulo, por discriminatorio, o artigo 3 da orde pola que se publica o acordo da ...


Martes, 30 Xuño 2020

O TSXG anula unha RPT da CEEI por vulneración de dereitos, ausencia de avaliación orzamentaria e falta de motivación dos actos administrativos

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza acepta a demanda da CIG e anula a RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria publicada o 17/07/2018, por vulneración do dereito á negociación colectiva, vulneración do procedemento, ausencia de avaliación orzamentaria e falta de motivación dos actos administrativos.

En xuño do 2018 aprobouse en Comisión de Persoal unha modificación da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria, conxuntamente cun “Plan de ordenación de recursos ...


Martes, 30 Xuño 2020

Elección de postos no concurso de traslados de corpos xerais

Función Pública non incluíu as novas vacantes xeradas dende a convocatoria do concurso, en novembro de 2019. 

Cando o 27 de novembro do 2019 foi publicada a convocatoria do concurso de traslados de corpos xerais, Función Pública difundiu tamén a relación de vacantes ofertadas (na propia convocatoria). Pero a solicitude de postos non se podería facer ata que por xaneiro sacarían un segundo listado coas prazas das persoas que solicitaron concursar e por tanto eran potenciais vacantes (esto ...


Martes, 30 Xuño 2020

Punto morto nas negociacións do novo acordo do persoal técnico de incendios

O 30 de xuño de 2020 e a un día do comezo da campaña de alto risco de incendios, tivo lugar a constatación da paralización das negociacións do novo acordo do persoal técnico de incendios. Na xuntanza mantida pola consellería do Medio Rural coas organizacións sindicais, despois de máis de dez meses agardando por unha proposta dun novo acordo; os representantes da consellería, tan só foron quen de presentar unha modificación dun parágrafo do acordo do ano 2008 que tan só afecta a unha parte ...


Martes, 30 Xuño 2020

O Consorcio nega a conciliación e non protexe ás traballadoras embarazadas

Posicionamento da CIG ante a reincorporación presencial nas escolas infantís e centros de día do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Desde a CIG denunciamos:

 • Que as indicacións recibidas para a reincorporación do persoal nas escolas infantís e centros de día atenden unicamente a criterios autoritarios para cumprir horarios presenciais nos centros de 6 horas diarias deixando 1 hora e media para teletraballar, sen ningún outro tipo de información, máis cando as escolas ...

 • Luns, 29 Xuño 2020

  O persoal técnico do SPIF da Xunta continúa as mobilizacións para reclamar un novo acordo

  A pesar de que o período de alto risco de lumes comeza este 1 de xullo, a Xunta de Galicia carece aínda de estratexia e de plan de traballo para as persoas encargadas de coordinar a loita contra os incendios forestais no noso país. De feito na convocatoria de reunión do martes 30 de xuño tan só foron quen de incorporar un pequeno parágrafo de modificación do acordo do ano 2008, moi lonxe das reivindicacións que se levan reclamando desde fai meses.

  As organizacións sindicais CIG, CCOO, ...


  Domingo, 28 Xuño 2020

  Medio Rural confina o dereito á negociación colectiva do persoal técnico de incendios

  Logo da xuntanza do venres 26, onde a Administración non trouxo a proposta comprometida, as organizacións convocantes acordamos manter calendario de mobilizacións.

  Nesa xuntanza das organizacions sindicais coa Secrataría Xeral Técnica da consellería de medio rural e os dous directores xerais, os representantes da consellería escudáronse sen ningun pudor na Pandemia ao non seren quen de presentar ningunha proposta. Xa que para tratar as condicions laborais argumentaban necesario unha ...


  Xoves, 25 Xuño 2020

  O persoal de Política Social rexeita o cheque-bar de Feijóo

  O Presidente da Xunta anunciou en roda de prensa a entrega dunha tarxeta de 250 euros ao persoal sanitario e sociosanitario para gastar en establecementos hosteleiros.

  Os traballadores e traballadoras de política social que loitamos na primeira liña contra esta pandemia non queremos aguinaldos e rexeitamos por uso partidista e electoral este cheque-bar. O único recoñecemento posible é a eliminación dos recortes de dereitos laborais perpetuados dende 2012 e o fortalecemento do sector ...


  Luns, 22 Xuño 2020

  O persoal técnico do SPIF concéntrase para reclamar un novo acordo

  O persoal técnico do Servizo de Prevención de Incendios Forestais da Xunta de Galiza concentrouse o luns 22 de xuño fronte á sede da Consellería do Medio Rural para denunciar a falta de interese da Xunta a negociar as condicións de traballo do colectivo.

  As organizacións sindicais CIG, CCOO, CSIF e UGT levamos á mesa de negociación aberta o pasado 9 de agosto de 2019 as demandas dos enxeñeiros técnicos forestais e enxeñeiros de montes, que traballan en tarefas esenciais da coordinación ...


  Luns, 22 Xuño 2020

  "Nova normalidade" en Galiza. "Vella anormalidade" en Política Social

  Unha campaña electoral para tapar as vergoñas

  O de que Galiza fora a primeira comunidade en acadar a Nova Normalidade, non é máis que outra pamplina de propaganda electoral. Mentres Feijoo anima aos galegos e galegas a desprazarse entre provincias e a vivir con sentidiño unha vida normal coa vista posta nas eleccions do vindeiro 12 de xullo, ao persoal empregado público continúan a requirilos para traballar en centros lonxe das súas casas, e moitas veces en postos e categorías moi ...


  1º. Cuadrantes de traballo.

  Acolléndonos ao establecido no V Convenio Colectivo Único (en adiante V C.C.U.), negociación dos cuadrantes de traballo, respetando o seguinte:

  • Horas totais anuais a realizar como máximo, 1.665.
  • Cuadrantes en función do nivel de risco, alto e baixo.
  • Fixación nos cuadrantes das quendas de traballo, sendo éstas rotativas. O cambio dunha quenda a outra a realizar no sábado. En baixo risco a duración das quendas é de 7 horas. En alto risco de incendios forestais é de 8 horas.
  • As bandas horarias, as establecidas no Acordo de condicións especiais de traballo do persoal do SPDCIF da Xunta de Galiza.
  • Descanso de 12 horas ininterrumpidas entre o remate dunha xornada e o comenzo da seguinte.
  • Entrega a cada traballador/a dunha copia do cuadrante a primeiros de cada ano, asinado polo responsábel do distrito e co selo do centro de traballo.
  • Baixo risco, descando en domingos alternos e na metade dos festivos.
  • Alto risco, 1 domingo ao mes como mínimo e a metade dos festivos.
  • Compensacións por domingos traballados. Día traballado, día compensado. Deste xeito é máis sinxelo levar o control de tódolos días de compensación. A compensación, conforme o previsto no V C.C.U.
  • Libranzas, 2 días naturais ininterrumpidos.
  • Libre festivo. Festivo traballado, compensación o máis aproximado ao festivo traballado. Igualmente co domingo traballado, mellor control dos días de compensación.

  2º. Prolongación da xornada laboral.

  As horas de prolongación das quendas por necesidades de extincion de incendios forestais non excederán das 4 horas diarias e das 80 anuais, sendo compensadas en días libres, dacordo co previsto no V C.C.U.

  Dado que se deron casos de incumprimento de convenio por parte da Administración neste punto, recordouselle a Medio Rural que en baixo risco chegaríase ás 11 horas de traballo continuado e en alto risco ata as 12 horas como máximo.

  3º. Garda localizábel.

  Aplicación do establecido no V C.C.U. Establécese unha garda localizábel de 15 días en grupos de 5 días consecutivos de traballo como máximo ao mes, distribuídos durante o período de inactividade laboral dos fixos discontinuos, respetando as 12 horas de xornada máxima de traballo.

  A cuadrilla ou motobomba de garda localizábel será sempre a que entre en 1ª quenda, estando de garda dende as 4 da mañá (remate da xornada de traballo da derradeira cuadrilla ou motobomba) ata as 8 da mañá, hora na que comenza a xornada a cuadrilla ou motobomba de garda.

  Compensación de 150 € por cada mes de garda.

  4º. Vacacións.

  Obrigatoriedade do/a traballador/a a solicitar as vacacións antes do 1 de Marzo.

  Obrigatoriedade de Medio Rural de inserir os períodos vacacionais do persoal no cuadrante de traballo antes do 30 de Abril.

  Os períodos a disfrutar, 22 días hábiles no verán e 30 días hábiles fóra da época de máximo risco.

  5º. Compensación por horas extraordinarias.

  Cando Medio Rural conceda compensacións por horas extraordinarias realizadas, comunicación o/a traballador/a que dita compensación é en base as citadas horas extras. Cando a situación climatolóxica así o permita, Medio Rural avisará con 48 horas de antelación do feito de non entrar a traballar, con cargo á compensación de horas extraordinarias.

  6º. Permisos e licenzas.

  Solicítase que os permisos e licenzas no caso de ser denegados, terán que estar motivados e por escrito, en aplicación do establecido no V C.C.U. Os permisos solicitaránse con 3 días hábiles de antelación no Distrito Forestal ou Comarca, tendo a obrigatoriedade o Xefe do

  Distrito ou persoa encargada ao efecto, de asinar o recibí da solicitude, debendo figurar tamén o selo do propio Distrito.

  Dado que os Distritos Forestais da provincia de Ourense non teñen o mesmo número de persoal, establécense os seguintes criterios de xeito que Medio Rural poida denegar os permisos e licenzas:

  • Baixo risco. Denegación de permisos e licenzas cando haxa 3 ou menos persoas por cuadrilla.
  • Alto risco. Cando haxa 3 ou menos persoas por cuadrilla e dependendo da situación climatolóxica.
  • Motobombas. Denegación de permisos e licenzas en baixo risco cando haxa 2 ou menos por Distrito, salvo no Distrito Forestal XI. O Ribeiro – Arenteiro quedando establecido en 1. En alto risco non se establece criterio dado que a través do Pladiga é contratado persoal en número suficiente.

  7º. Fornecemento de comida e bebida nos incendios forestais.

  Xestionar o máis axiña posíbel, o reparto de comida e bebida de maneira que, todo o persoal destinado nas tarefas de extinción de incendios forestais lle sexa entregado o bocata durante ou ao remate da extición.

  8º. Formación.

  Solicítase formación axeitada para todo o persoal dependente do Departamento Territorial da Conselleria do Medio Rural de Ourense. No caso que nos corresponde, ao persoal laboral do SPDCIF será preciso impartir canto antes o curso de aplicador de productos fitosanitarios, dado que se está a traballar con productos tóxicos.

  9º. Protocolo da gripe A.

  Pregúntase si está establecido o protocolo no caso de gripe A.

  10º. EPIS.

  Solicítase que todo o persoal dependente de Medio Rural de Ourense dispoña de EPIS. Temos constancia de centros de traballo onde están sen equipos de protección. No caso do SPDCIF o persoal precisa EPIS de prevención. Faiselle saber a Medio Rural da necesidade de calzado de goretex para o persoal de Fontefiz.

  11º. Puntos de encontro.

  Solicítase unificar os puntos de encontro nas diferentes comarcas dos Distritos Forestais, dispoñendo éstes de todo o necesario para o aseo e o descanso do persoal.

  12º. Distrito Forestal XII. Miño – Arnoia, comarca forestal: Celanova, punto de encontro.

  Está orzamentado a construcción dun punto de encontro para as cuadrillas e motobombas desta comarca. Solicitamos información ao SPDCIF pola paralización da obra.

  13º. Distrito Forestal XI. O Ribeiro – Arenteiro.

  Facémoslle saber aos responsábeis de Medio Rural que na sala de descanso encontrámonos con unha centralita dos equipos informáticos. Solicitamos a súa retirada e colocación noutro punto na nave do Distrito.

  14º. Cambio entre traballadores de diferentes cuadrillas.

  Nos Distritos da provincia están a facerse cambios entre os/as traballadores/as de diferentes cuadrillas dentro da mesma comarca. Solicitamos que traballadores/as doutras categorias profesionais do SPDCIF poidan acceder ao cambio do mesmo xeito co persoal de cuadrillas.

  15º. Cobertura de baixas e vacantes.

  Dado a escasez de persoal no SPDCIF é preciso a cobertura de prazas vacantes así como as baixas laborais.

  Dende Medio Rural, fixéronnos as seguintes apreciacións:

  1) Cuadrantes de traballo. Pídennos un prazo entre 15 e 20 días para estudiar o cuadrante que o Comité de Empresa lle fixo chegar nesta xuntanza. Para a próxima xuntanza presentaránnos un modelo de cuadrante para o ano 2010.

  2) Protocolo gripe A. Non existe un protocolo específico para Medio Rural. No caso de darse algún caso tomarán as medias pertinentes dacordo co establecido por Sanidade.

  3) EPIS. Farán as comprobacións pertinentes nos centros de traballo de cara ao reparto dos equipos de protección.

  4) Punto de encontro, comarca Celanova. A obra comenzou pero recibiron ordes da Conselleria de paralizar tódalas construccións que se estaban a levar a cabo. En canto a unificación dos puntos de encontro, consideran que é unha cuestión a tratar coa propia Conselleria.

  5) Centralita de equipos informáticos na sala de descanso no Distrito XI. Comentou o Xefe de Distrito que xa estiveron pola nave responsábeis do Centro de Redes para estudar a retirada da centralita. Según o citado centro, é dificil a súa recolocación noutro punto da nave do Distrito.

  6) Cobertura de baixas e vacantes. Non teñen capacidade para darlle cobertura as baixas e vacantes dado que Economía non lles deixa gastar do capítulo 1 dos orzamentos.