Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120209.san_caetano.delegados.5.jpg
 • 20130305.Vigo.Carrousel.jpg
 • 20120501.Pontevedra.1.jpg
 • 20120511.gaias.3.jpg
 • 20120511.gaias.15.jpg
Luns, 19 Agosto 2019

Deixen de empregar os servizos públicos "para chantaxes políticas"

Esiximos que se garanta o pago de soldos e carreira profesional a todo o persoal da Xunta

Ante as declaracións do conselleiro de Facenda nas que alertaba de supostas dificultades para afrontar o pago dos salarios persoal da administración xeral da Xunta derivadas da débeda estatal con Galiza, dende o sector de Autonómica da CIG-Administración instámolo a non empregar os servizos públicos nin ao seu persoal “para chantaxes políticas”, ao tempo que esiximos que se garanta o pago de todos ...


Mércores, 14 Agosto 2019

A CIG denuncia o empeoramento do material e vehículos do servicio de incendios e pide dimisións

A CIG vén de rexistrar escrito perante a Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural esixindo documentación da contrata con TRAGSA referente aos materiais e vehículos das novas brigadas do Servizo de Prevención contra Incendios Forestais (SPIF).

Logo da recente incorporación do persoal de brigadas no SPIF, de nova contratación, coñecemos algúns datos unha vez os tivemos diante dos nosos ollos, diante da total opacidade e descontrol en todos os eidos que nos brindou a Consellería do Medio Rural ...


Luns, 12 Agosto 2019

A Xunta resposta á presión é abre unha mesa de negociación para o persoal técnicos dos distritos

A Xunta resposta á presión e abre unha mesa de negociación de traballo do persoal técnico dos distritros forestais sen Función Pública. A Consellería de Medio Rural convocou cos representantes sindicais o venres 9 de agosto de 2019 á Mesa de negociación demandada dende maio de 2018 e logo de varias mobilizacións do persoal.

As organizacións sindicais levamos á mesa as demandas dos enxeñeiros técnicos forestais e enxeñeiros de montes, que traballan na coordinación e xestión forestas e das ...


Xoves, 08 Agosto 2019

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, campeona mundial da externalización

Segue e segue coas encomendas de xestión a Tragsatec do traballo técnico de arqueoloxía

Está claro que na Consellería de Cultura non queren ao persoal funcionario, non valoran o traballo dos técnicos e incluso non cumplen as leis de patrimonio nin de protección de datos. Xa é a terceira vez que asinan unha encomenda de xestión coa empresa Tragsatec, e a terceira vez que a CIG o denuncia.

O pasado luns día 15 publicaban no DOG a nova encomenda para o segundo semestre do ano, por valor de ...


Mércores, 07 Agosto 2019

A CIG denuncia a falta de medios humanos no operativo de alto risco de incendios forestais da Xunta

O plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galiza (PLADIGA 2019), foi aprobado polo consello da xunta do 2 de maio, e o Presidente Feijoo fixo público o documento cos datos dos medios humanos dispoñibeis para a campaña de alto risco de incendios forestais que comenzou o pasado 1 de xullo.

Nese documento detállase unha cifra que chega aos 7.000 efectivos para a loita contra o lume, homes e mulleres que pertencen a medios propios da Xunta de Galiza, concellos, ...


Martes, 06 Agosto 2019

Compensacións de domingos ou como darlle a razón á CIG

Nestes días aparece un informa de un sindicato da vergoña, de eses que asinaron un acordo de traballo coa Xunta do PP para eliminar calquera dereito do persoal laboral, eliminando o concurso de traslados, as oposicións por concurso-oposición, a promoción interna, etc... onde se fai unha proposta de compensación dos hararios para o persoal a quendas.

A proposta, en resumo é:

 • 75% compensación por traballo en domingos e festivos
 • Traballar como máximo a metade dos domingos e festivos
 • O ...

Martes, 30 Xullo 2019

Novo pau á Xunta pola concesión arbitraria das comisións de servizo

Nas comisións de servizo non abonda con que a persoa adxudicataria cumpra os requisitos de idoneidade, senón que, cando sexan varias as persoas solicitantes, é necesario que se exterioricen as razóns polas que se elixe a unha das persoas peticionarias e se lles notifique a todas elas a decisión final para darlle posibilidade de impugnación. Iso vén a decirlle á Xunta de Galiza, por segunda vez, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza.

A nova sentenza do TSXG 341/2019, do 3 de xullo, ...


Martes, 30 Xullo 2019

A CIG solicítalle ao director territorial da Inspección que faga cumprir á Xunta os requirimentos en materia de seguridade

Medio Rural acumula varios incumprimentos polas eivas no servizo de incendios forestais.

A CIG-Autonómica reuniuse o martes 30 de xullo na Coruña co director territorial da Inspección de Traballo e Seguridade Social (INTSS) de Galiza para solicitarlle que a Xunta de Galiza cumpra cos requirimentos realizados pola propia Inspección en materia de seguridade laboral. 

Cómpre lembrar que a Xunta de Galiza acumula incumprimentos dos requirimentos da Inspección de Traballo en materia de ...


Martes, 30 Xullo 2019

Promoción interna ao C2: xa van 3 convocatorias deixando prazas desertas

56 aprobados para 97 prazas ofertadas. Dos dous procesos anteriores, no convocado no 2009 só se cubriron 89 das 158 prazas ofertadas e no do 2015 131 das 139.

Está claro que a Xunta non quere promoción interna: tres procesos en 10 anos e a metade das prazas sen cubrir. Unha promoción concebida como se fosen exames de acceso libre fronte á que fan outras Administracións onde se valora e forma ao seu persoal funcionario. Vergoña


Luns, 22 Xullo 2019

Carreira profesional: o 29 de xullo remata o prazo de solicitude

O vindeiro luns 29/07/2019 remata o prazo para solicitar o acceso ao réxime extraordinario do grao I do sistema de carreira profesional. Nese senso, lembramos que dende o 18 de xuño a CIG ten a disposición de todo o persoal excluido do sistema de carreira profesional pactado por CCOO, UGT e Xunta un modelo de solicitude para presentar por rexistro. Unha vez presentada por rexistro, a Xunta ten tres meses para dar unha resposta. Se a resolución é desestimatoria, o paso seguinte é a ...


1º. Cuadrantes de traballo.

Acolléndonos ao establecido no V Convenio Colectivo Único (en adiante V C.C.U.), negociación dos cuadrantes de traballo, respetando o seguinte:

 • Horas totais anuais a realizar como máximo, 1.665.
 • Cuadrantes en función do nivel de risco, alto e baixo.
 • Fixación nos cuadrantes das quendas de traballo, sendo éstas rotativas. O cambio dunha quenda a outra a realizar no sábado. En baixo risco a duración das quendas é de 7 horas. En alto risco de incendios forestais é de 8 horas.
 • As bandas horarias, as establecidas no Acordo de condicións especiais de traballo do persoal do SPDCIF da Xunta de Galiza.
 • Descanso de 12 horas ininterrumpidas entre o remate dunha xornada e o comenzo da seguinte.
 • Entrega a cada traballador/a dunha copia do cuadrante a primeiros de cada ano, asinado polo responsábel do distrito e co selo do centro de traballo.
 • Baixo risco, descando en domingos alternos e na metade dos festivos.
 • Alto risco, 1 domingo ao mes como mínimo e a metade dos festivos.
 • Compensacións por domingos traballados. Día traballado, día compensado. Deste xeito é máis sinxelo levar o control de tódolos días de compensación. A compensación, conforme o previsto no V C.C.U.
 • Libranzas, 2 días naturais ininterrumpidos.
 • Libre festivo. Festivo traballado, compensación o máis aproximado ao festivo traballado. Igualmente co domingo traballado, mellor control dos días de compensación.

2º. Prolongación da xornada laboral.

As horas de prolongación das quendas por necesidades de extincion de incendios forestais non excederán das 4 horas diarias e das 80 anuais, sendo compensadas en días libres, dacordo co previsto no V C.C.U.

Dado que se deron casos de incumprimento de convenio por parte da Administración neste punto, recordouselle a Medio Rural que en baixo risco chegaríase ás 11 horas de traballo continuado e en alto risco ata as 12 horas como máximo.

3º. Garda localizábel.

Aplicación do establecido no V C.C.U. Establécese unha garda localizábel de 15 días en grupos de 5 días consecutivos de traballo como máximo ao mes, distribuídos durante o período de inactividade laboral dos fixos discontinuos, respetando as 12 horas de xornada máxima de traballo.

A cuadrilla ou motobomba de garda localizábel será sempre a que entre en 1ª quenda, estando de garda dende as 4 da mañá (remate da xornada de traballo da derradeira cuadrilla ou motobomba) ata as 8 da mañá, hora na que comenza a xornada a cuadrilla ou motobomba de garda.

Compensación de 150 € por cada mes de garda.

4º. Vacacións.

Obrigatoriedade do/a traballador/a a solicitar as vacacións antes do 1 de Marzo.

Obrigatoriedade de Medio Rural de inserir os períodos vacacionais do persoal no cuadrante de traballo antes do 30 de Abril.

Os períodos a disfrutar, 22 días hábiles no verán e 30 días hábiles fóra da época de máximo risco.

5º. Compensación por horas extraordinarias.

Cando Medio Rural conceda compensacións por horas extraordinarias realizadas, comunicación o/a traballador/a que dita compensación é en base as citadas horas extras. Cando a situación climatolóxica así o permita, Medio Rural avisará con 48 horas de antelación do feito de non entrar a traballar, con cargo á compensación de horas extraordinarias.

6º. Permisos e licenzas.

Solicítase que os permisos e licenzas no caso de ser denegados, terán que estar motivados e por escrito, en aplicación do establecido no V C.C.U. Os permisos solicitaránse con 3 días hábiles de antelación no Distrito Forestal ou Comarca, tendo a obrigatoriedade o Xefe do

Distrito ou persoa encargada ao efecto, de asinar o recibí da solicitude, debendo figurar tamén o selo do propio Distrito.

Dado que os Distritos Forestais da provincia de Ourense non teñen o mesmo número de persoal, establécense os seguintes criterios de xeito que Medio Rural poida denegar os permisos e licenzas:

 • Baixo risco. Denegación de permisos e licenzas cando haxa 3 ou menos persoas por cuadrilla.
 • Alto risco. Cando haxa 3 ou menos persoas por cuadrilla e dependendo da situación climatolóxica.
 • Motobombas. Denegación de permisos e licenzas en baixo risco cando haxa 2 ou menos por Distrito, salvo no Distrito Forestal XI. O Ribeiro – Arenteiro quedando establecido en 1. En alto risco non se establece criterio dado que a través do Pladiga é contratado persoal en número suficiente.

7º. Fornecemento de comida e bebida nos incendios forestais.

Xestionar o máis axiña posíbel, o reparto de comida e bebida de maneira que, todo o persoal destinado nas tarefas de extinción de incendios forestais lle sexa entregado o bocata durante ou ao remate da extición.

8º. Formación.

Solicítase formación axeitada para todo o persoal dependente do Departamento Territorial da Conselleria do Medio Rural de Ourense. No caso que nos corresponde, ao persoal laboral do SPDCIF será preciso impartir canto antes o curso de aplicador de productos fitosanitarios, dado que se está a traballar con productos tóxicos.

9º. Protocolo da gripe A.

Pregúntase si está establecido o protocolo no caso de gripe A.

10º. EPIS.

Solicítase que todo o persoal dependente de Medio Rural de Ourense dispoña de EPIS. Temos constancia de centros de traballo onde están sen equipos de protección. No caso do SPDCIF o persoal precisa EPIS de prevención. Faiselle saber a Medio Rural da necesidade de calzado de goretex para o persoal de Fontefiz.

11º. Puntos de encontro.

Solicítase unificar os puntos de encontro nas diferentes comarcas dos Distritos Forestais, dispoñendo éstes de todo o necesario para o aseo e o descanso do persoal.

12º. Distrito Forestal XII. Miño – Arnoia, comarca forestal: Celanova, punto de encontro.

Está orzamentado a construcción dun punto de encontro para as cuadrillas e motobombas desta comarca. Solicitamos información ao SPDCIF pola paralización da obra.

13º. Distrito Forestal XI. O Ribeiro – Arenteiro.

Facémoslle saber aos responsábeis de Medio Rural que na sala de descanso encontrámonos con unha centralita dos equipos informáticos. Solicitamos a súa retirada e colocación noutro punto na nave do Distrito.

14º. Cambio entre traballadores de diferentes cuadrillas.

Nos Distritos da provincia están a facerse cambios entre os/as traballadores/as de diferentes cuadrillas dentro da mesma comarca. Solicitamos que traballadores/as doutras categorias profesionais do SPDCIF poidan acceder ao cambio do mesmo xeito co persoal de cuadrillas.

15º. Cobertura de baixas e vacantes.

Dado a escasez de persoal no SPDCIF é preciso a cobertura de prazas vacantes así como as baixas laborais.

Dende Medio Rural, fixéronnos as seguintes apreciacións:

1) Cuadrantes de traballo. Pídennos un prazo entre 15 e 20 días para estudiar o cuadrante que o Comité de Empresa lle fixo chegar nesta xuntanza. Para a próxima xuntanza presentaránnos un modelo de cuadrante para o ano 2010.

2) Protocolo gripe A. Non existe un protocolo específico para Medio Rural. No caso de darse algún caso tomarán as medias pertinentes dacordo co establecido por Sanidade.

3) EPIS. Farán as comprobacións pertinentes nos centros de traballo de cara ao reparto dos equipos de protección.

4) Punto de encontro, comarca Celanova. A obra comenzou pero recibiron ordes da Conselleria de paralizar tódalas construccións que se estaban a levar a cabo. En canto a unificación dos puntos de encontro, consideran que é unha cuestión a tratar coa propia Conselleria.

5) Centralita de equipos informáticos na sala de descanso no Distrito XI. Comentou o Xefe de Distrito que xa estiveron pola nave responsábeis do Centro de Redes para estudar a retirada da centralita. Según o citado centro, é dificil a súa recolocación noutro punto da nave do Distrito.

6) Cobertura de baixas e vacantes. Non teñen capacidade para darlle cobertura as baixas e vacantes dado que Economía non lles deixa gastar do capítulo 1 dos orzamentos.