Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120209.Vigo.3.jpg
  • 20120214.Lugo.1.jpg
  • 20120501.Pontevedra.2.jpg
  • 20120501.Compostela.4.jpg
  • 20120511.gaias.13.jpg
Luns, 19 Agosto 2019

Deixen de empregar os servizos públicos "para chantaxes políticas"

Esiximos que se garanta o pago de soldos e carreira profesional a todo o persoal da Xunta

Ante as declaracións do conselleiro de Facenda nas que alertaba de supostas dificultades para afrontar o pago dos salarios persoal da administración xeral da Xunta derivadas da débeda estatal con Galiza, dende o sector de Autonómica da CIG-Administración instámolo a non empregar os servizos públicos nin ao seu persoal “para chantaxes políticas”, ao tempo que esiximos que se garanta o pago de todos ...


Mércores, 14 Agosto 2019

A CIG denuncia o empeoramento do material e vehículos do servicio de incendios e pide dimisións

A CIG vén de rexistrar escrito perante a Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural esixindo documentación da contrata con TRAGSA referente aos materiais e vehículos das novas brigadas do Servizo de Prevención contra Incendios Forestais (SPIF).

Logo da recente incorporación do persoal de brigadas no SPIF, de nova contratación, coñecemos algúns datos unha vez os tivemos diante dos nosos ollos, diante da total opacidade e descontrol en todos os eidos que nos brindou a Consellería do Medio Rural ...


Luns, 12 Agosto 2019

A Xunta resposta á presión é abre unha mesa de negociación para o persoal técnicos dos distritos

A Xunta resposta á presión e abre unha mesa de negociación de traballo do persoal técnico dos distritros forestais sen Función Pública. A Consellería de Medio Rural convocou cos representantes sindicais o venres 9 de agosto de 2019 á Mesa de negociación demandada dende maio de 2018 e logo de varias mobilizacións do persoal.

As organizacións sindicais levamos á mesa as demandas dos enxeñeiros técnicos forestais e enxeñeiros de montes, que traballan na coordinación e xestión forestas e das ...


Xoves, 08 Agosto 2019

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, campeona mundial da externalización

Segue e segue coas encomendas de xestión a Tragsatec do traballo técnico de arqueoloxía

Está claro que na Consellería de Cultura non queren ao persoal funcionario, non valoran o traballo dos técnicos e incluso non cumplen as leis de patrimonio nin de protección de datos. Xa é a terceira vez que asinan unha encomenda de xestión coa empresa Tragsatec, e a terceira vez que a CIG o denuncia.

O pasado luns día 15 publicaban no DOG a nova encomenda para o segundo semestre do ano, por valor de ...


Mércores, 07 Agosto 2019

A CIG denuncia a falta de medios humanos no operativo de alto risco de incendios forestais da Xunta

O plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galiza (PLADIGA 2019), foi aprobado polo consello da xunta do 2 de maio, e o Presidente Feijoo fixo público o documento cos datos dos medios humanos dispoñibeis para a campaña de alto risco de incendios forestais que comenzou o pasado 1 de xullo.

Nese documento detállase unha cifra que chega aos 7.000 efectivos para a loita contra o lume, homes e mulleres que pertencen a medios propios da Xunta de Galiza, concellos, ...


Martes, 06 Agosto 2019

Compensacións de domingos ou como darlle a razón á CIG

Nestes días aparece un informa de un sindicato da vergoña, de eses que asinaron un acordo de traballo coa Xunta do PP para eliminar calquera dereito do persoal laboral, eliminando o concurso de traslados, as oposicións por concurso-oposición, a promoción interna, etc... onde se fai unha proposta de compensación dos hararios para o persoal a quendas.

A proposta, en resumo é:

  • 75% compensación por traballo en domingos e festivos
  • Traballar como máximo a metade dos domingos e festivos
  • O ...

Martes, 30 Xullo 2019

Novo pau á Xunta pola concesión arbitraria das comisións de servizo

Nas comisións de servizo non abonda con que a persoa adxudicataria cumpra os requisitos de idoneidade, senón que, cando sexan varias as persoas solicitantes, é necesario que se exterioricen as razóns polas que se elixe a unha das persoas peticionarias e se lles notifique a todas elas a decisión final para darlle posibilidade de impugnación. Iso vén a decirlle á Xunta de Galiza, por segunda vez, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza.

A nova sentenza do TSXG 341/2019, do 3 de xullo, ...


Martes, 30 Xullo 2019

A CIG solicítalle ao director territorial da Inspección que faga cumprir á Xunta os requirimentos en materia de seguridade

Medio Rural acumula varios incumprimentos polas eivas no servizo de incendios forestais.

A CIG-Autonómica reuniuse o martes 30 de xullo na Coruña co director territorial da Inspección de Traballo e Seguridade Social (INTSS) de Galiza para solicitarlle que a Xunta de Galiza cumpra cos requirimentos realizados pola propia Inspección en materia de seguridade laboral. 

Cómpre lembrar que a Xunta de Galiza acumula incumprimentos dos requirimentos da Inspección de Traballo en materia de ...


Martes, 30 Xullo 2019

Promoción interna ao C2: xa van 3 convocatorias deixando prazas desertas

56 aprobados para 97 prazas ofertadas. Dos dous procesos anteriores, no convocado no 2009 só se cubriron 89 das 158 prazas ofertadas e no do 2015 131 das 139.

Está claro que a Xunta non quere promoción interna: tres procesos en 10 anos e a metade das prazas sen cubrir. Unha promoción concebida como se fosen exames de acceso libre fronte á que fan outras Administracións onde se valora e forma ao seu persoal funcionario. Vergoña


Luns, 22 Xullo 2019

Carreira profesional: o 29 de xullo remata o prazo de solicitude

O vindeiro luns 29/07/2019 remata o prazo para solicitar o acceso ao réxime extraordinario do grao I do sistema de carreira profesional. Nese senso, lembramos que dende o 18 de xuño a CIG ten a disposición de todo o persoal excluido do sistema de carreira profesional pactado por CCOO, UGT e Xunta un modelo de solicitude para presentar por rexistro. Unha vez presentada por rexistro, a Xunta ten tres meses para dar unha resposta. Se a resolución é desestimatoria, o paso seguinte é a ...


 

de: Peón, Peón condutor, Xefe de cuadrilla, Vixiante móbil e Condutor Motobomba

a: Bombeiros Forestais

Levamos máis de 5 anos esperando este cambio de denominación de categoría, e a Administración segue sen pronunciarse. Pola contra, noutras comunidades como Estremadura e Aragón, recoñécenlle aos traballadores análogos a nós a categoría de Bombeiros Forestais. Todo isto foi publicado no Boletín Oficial de Estremadura, no nº 609, do 12 de setembro de 2014, na resolución 462/VIII a proposta do grupo parlamentar do PSOE co Rexistro de entrada nº 18.280.

Todo isto está baseado no Real Decreto 1591/2010 do 26 de novembro, pola que se aproba a Clasificación Nacional de Ocupacións co nº 5932 – Bombeiro Forestal e nas competencias da comunidade autónoma na citada materia.

Deste xeito, os Bombeiros Forestais no estado teñen recoñecida a categoría mediante o Real Decreto 1591/2010 do 26 de novembro. Alí se propicia esta figura que é moi importante na actualidade, debido ao grande problema que teñen os incendios forestais en todo estado xa que somos un colectivo que desenvolve a súa actividade para o cidadán e o Medio Ambiente, protexendo así as persoas, bens económicos e o medio ambiente.

Aínda que existe a categoría de Bombeiro Forestal, nunca se aplicou na estipulación dos contratos, figurando na maioría deles como Peón de montes, Peón especialista, xa que nas categorías usadas non se define o feito da Extinción de Incendios Forestais e non se recoñece a profesión de risco, nin o dereito a unha enfermidade laboral.

De toda a normativa anterior cabe mencionar que é Comunidade Autónoma quen estende o recoñecemento á categoría profesional de Bombeiro Forestal para adaptación de competencias no entorno laboral.

Se Estremadura, no marco das súas competencias, da un peso legal de recoñecemento da categoría de bombeiro forestal ao persoal que fai labores idénticas ás do persoal do SPDCIF de Galiza, solicitamos que se aplique ao persoal do SPDCIF ese mesmo recoñecemento, baseándonos no R.D. 1921/2010 do 26 de novembro, polo que se aproba a Clasificación Nacional de Ocupacións no nº 5932 – Bombeiro Forestal, ademais do punto 3.18 do Acordo de Condicións Especiais de Traballo do Persoal do SPDCIF da Xunta de Galiza, no V Convenio Colectivo Único do Persoal Laboral. Este recoñecemento considerámolo ademais de legal, moral e xusto.

O SPDCIF leva máis de dúas décadas soportando case a metade dos lumes que se producen no conxunto do estado, concretamente dende o ano 1991 (ano da creación do SPDCIF) e ata o ano 2005 loitamos contra unha media de anual de 10.807 lumes ao ano, mentres que a media de lumes en  Estremadura foi de 1.047 lumes/ano (isto é,o SPDCIF apagou 10 veces máis lumes).

As taxas de eficiencia do SPDCIF galego foron as mellores de todo o estado, cunha superficie media por incendio de 2,8 ha por lume, mentres que por exemplo a taxa de eficacia dos Bombeiros Forestais estremeños foi de 11,04 ha/lume.

Estes datos foron sacados dos informes anuais da Área de Defensa Contra Incendios Forestais (ADCIF) do Ministerio de Medio Ambiente.

Estas taxas de eficacia do SPDCIF Galego conseguíronse cando a porcentaxe do operativo total do SPDCIF era do 80%. A partir do ano 2005 produciuse unha redución considerable de lumes ao ano, cunha media de 4223 lumes/ano ata decembro de 2013, pero a decisión política dos gobernos de reducir o peso do SPDCIF público con respecto ao dispositivo total ata porcentaxes por debaixo do 40% trouxo unha perda de eficacia manifesta cunha media de 6,4H/lume, tendo menos da metade dos lumes.

Por que aportamos estes datos? Para que se poida entender a eficacia e, polo tanto, a profesionalización intrínseca do SPDCIF público galego ante modelos privados.

Dende a CIG creemos que calquera goberno debería estar orgulloso deste persoal e recoñecer a súa labor recoñecéndolle a súa verdadeira categoría profesional que é a que indica o R.D. 1921/2010, isto é, Bombeiro Forestal.

Do mesmo xeito, estes anos de durísima loita contra os incendios forestais salvagardando o patrimonio medioambiental galego da lacra dos lumes, trae consigo un importante desgaste da saúde do persoal. O recoñecemento da categoría de Bombeiro Forestal traería consigo non so o recoñecemento do traballo desenvolvido polo SPDCIF senón que tamén permitiría aplicar o coeficiente legal de redución da idade de xubilación, o cal seria fundamental para salvagardar a saúde dos traballadores do SPDCIF exposta a condicións de dureza e insalubridade terribles provocada polo traballo de extinción de miles de lumes.

Polo tanto, e para conseguir este obxectivo, dende a CIG solicitaremos xuntanzas con todos os grupos parlamentares que nos queiran escoitar para promover que se faga unha proposta de lei que recoñeza de forma definitiva ao persoal do SPDCIF galego como Bombeiros Forestais.