Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120621.cadea_humana.san_caetano_6.jpg
  • 20120209.Vigo.3.jpg
  • 20120501.Pontevedra.1.jpg
  • 20120511.gaias.18.jpg
  • 20120501.Ferrol.1.jpg
Mércores, 16 Outubro 2019

Orzamentos da Xunta e suba salarial: o conto da leiteira

Seguimos cunha suba raquítica pactada en Madrid que non axuda a recuperar o poder adquisitivo perdido nos últimos 10 anos, sen xornada de 35 horas, e co resto dos recortes consolidados neste anteproxecto de Orzamentos Xerais.

Na Mesa Xeral celebrada o mércores 16 de outubro o director xeral de Planificación e Orzamentos infórmanos que espera que a suba salarial se sitúe ao redor do 2,2%, o 2% derivado do acordo de Madrid e o 0,2% a maiores tendo en conta os datos do cadro macro do goberno ...


Mércores, 02 Outubro 2019

Plan de igualdade exprés e sen garantías para o persoal da Xunta de Galiza

A dirección xeral de Función Pública e a secretaría xeral de Igualdade pretenden sacar un documento ás présas saltándose os requisitos que marca a lei para a súa elaboración.

Xa van 12 anos da entrada en vigor da Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, a Xunta de Galiza segue sen Plan de Igualdade para o seu persoal, a pesar de ser obrigatorio para as empresas e entidades de máis de 250 traballadores.

Arredor de 20.000 persoas empregadas ...


Luns, 30 Setembro 2019

A CIG solicita a convocatoria da Comisión de Seguimento do Servizo de Incendios do V Convenio

A CIG ven de solicitar a xuntanza da comisión de seguimento que está recollida no apartado 3.16 do Acordo de condicións especiais de traballo do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais da Xunta de Galiza, no V Convenio Colectivo Único para o Persoal Laboral da Xunta. Esta comisión é o órgano encargado de velar polo cumprimento de dito acordo.

Desta forma preténdese activar unha ferramenta básica para a negociación de Epis, mellorar os accesos ás casetas de ...


Luns, 30 Setembro 2019

A saúde da poboación en risco pola xestión da sanidade ambiental

A Xunta de Galiza pon en risco a saúde da poboación galega pola pésima xestión da sanidade ambiental. A Consellería de Sanidade négase a instaurar un sistema de alertas para controlar e xestionar mellor os brotes hídricos de gastroenterine como o de Corme.

CIG, CCOO, CSIF e UGT denuncian que o brote hídrico de gastroenterite que se ven producindo dende o 26 de setembro en Corme, que afectou a deceas de veciños da localidade, con vómitos e diarreas, foi xestionado incorrectamente polos ...


Venres, 27 Setembro 2019

A CIG segue loitando para que o SPIF sexa un servizo de emerxencias

Dende a CIG levamos moito tempo loitando polo recoñecemento da categoría profesional de Bombeiro/a forestal e por converter ao SPIF nun servizo de emerxencias versátil para o medio natural e rural, sen perder de vista a prevención coma unha función básica dun servizo de bombeiros forestais.

Os piares sobre os que se asentou a acción da CIG todo este tempo son a formación, operatividade e estabilidade laboral vinculada á atemporalidade dun servizo de emerxencias.

Tamén fomos pioneiros na ...


Xoves, 26 Setembro 2019

Si para o 2020 só che suben un 2% o teu salario, pídelle o outro 1% a CCOO

CCOO informa que para o ano 2020 as retribucións das persoas empregadas públicas van subir un 3% grazas ao acordo de mellora de emprego asinado por CCOO, UGT e CSIF en Madrid no 2018.

Non contan que o único comprometido nese acordo é unha suba do 2% e que para chegar ao 3% hai un condicionante que é que o PIB medre un 2,5%.

Como xa vos contamos nesta nova de marzo de 2018, cando asinaron o acordo de concertación xa sabían que era moi improbable que o incremento do PIB fose do 2,5%, porque ...


Xoves, 26 Setembro 2019

Contratación de 188 orientadores/as laborais

O día 17 de setembro publicouse no BOE a Orde TMS/941/2019, de 6 de setembro, pola que se distribúen territorialmente para o exercicio económico de 2019, para a sua xestión polas comunidades autónomas con competencias asumidas, subvencións adicionais do ámbito das políticas activas de emplego financiadas con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado, incluíndo aqueles destinados á execución do Plan de Choque polo Emprego Xove 2019-2021.

No anexo V desta orde se recolle a asignación do número ...


Mércores, 25 Setembro 2019

Sae ou non sae o concurso de corpos xerais?

A incógnita podería quedar despexada o martes 1 de outubro, día en que estamos convocados para discutir sobre as prazas a ofertar.

As bases do concurso quedaron aprobadas na Comisión de Persoal do 2 de agosto (coa abstención de CIG e CSIF, e o voto a favor de CCOO e UGT). A previsión nese momento era que se publicaría en setembro, unha vez que se pechase a discusión da oferta de postos. 

Xa non vai ser en setembro, pois a xuntanza para pechar os postos está convocada para o martes 1 de ...


Luns, 23 Setembro 2019

Suspéndese temporalmente o primeiro xuízo contra as limitacións da carreira profesional

A CIG defende que todo o persoal teña carreira profesional

O xoves 19 de setembro suspendeuse o xuízo previsto no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza pola demanda de Conflito Colectivo de CSIF e CIG (adherímonos) contra o acordo de carreira profesional asinado por CCOO e UXT coa Xunta de Galiza xa que outros sindicatos sen representación solicitaron personarse.

O Conflito Colectivo é unha vía xudicial do “social” que só afecta ao persoal laboral. A maiores, a CIG ten interposta outra ...


Xoves, 19 Setembro 2019

Grupo de expertos de apoio a comisión do Parlamento sobre incendios forestais

Comunicado da CIG sobre o informe do grupo de expertos de apoio á comisión do Parlamento de Galiza sobre incendios forestais

O mércores 18 presentouse na Comisión de Agricultura do Parlamento de Galiza o documento de respostas ás cuestións recollidas no Ditame da comisión parlamentaria sobre incendios forestais de 2017 elaborada polo grupo de expertos.

En liñas xerais a CIG valoramos positivamente o contido deste informe xa que pon en valor moitas das recomendacións e propostas que son ...


 

de: Peón, Peón condutor, Xefe de cuadrilla, Vixiante móbil e Condutor Motobomba

a: Bombeiros Forestais

Levamos máis de 5 anos esperando este cambio de denominación de categoría, e a Administración segue sen pronunciarse. Pola contra, noutras comunidades como Estremadura e Aragón, recoñécenlle aos traballadores análogos a nós a categoría de Bombeiros Forestais. Todo isto foi publicado no Boletín Oficial de Estremadura, no nº 609, do 12 de setembro de 2014, na resolución 462/VIII a proposta do grupo parlamentar do PSOE co Rexistro de entrada nº 18.280.

Todo isto está baseado no Real Decreto 1591/2010 do 26 de novembro, pola que se aproba a Clasificación Nacional de Ocupacións co nº 5932 – Bombeiro Forestal e nas competencias da comunidade autónoma na citada materia.

Deste xeito, os Bombeiros Forestais no estado teñen recoñecida a categoría mediante o Real Decreto 1591/2010 do 26 de novembro. Alí se propicia esta figura que é moi importante na actualidade, debido ao grande problema que teñen os incendios forestais en todo estado xa que somos un colectivo que desenvolve a súa actividade para o cidadán e o Medio Ambiente, protexendo así as persoas, bens económicos e o medio ambiente.

Aínda que existe a categoría de Bombeiro Forestal, nunca se aplicou na estipulación dos contratos, figurando na maioría deles como Peón de montes, Peón especialista, xa que nas categorías usadas non se define o feito da Extinción de Incendios Forestais e non se recoñece a profesión de risco, nin o dereito a unha enfermidade laboral.

De toda a normativa anterior cabe mencionar que é Comunidade Autónoma quen estende o recoñecemento á categoría profesional de Bombeiro Forestal para adaptación de competencias no entorno laboral.

Se Estremadura, no marco das súas competencias, da un peso legal de recoñecemento da categoría de bombeiro forestal ao persoal que fai labores idénticas ás do persoal do SPDCIF de Galiza, solicitamos que se aplique ao persoal do SPDCIF ese mesmo recoñecemento, baseándonos no R.D. 1921/2010 do 26 de novembro, polo que se aproba a Clasificación Nacional de Ocupacións no nº 5932 – Bombeiro Forestal, ademais do punto 3.18 do Acordo de Condicións Especiais de Traballo do Persoal do SPDCIF da Xunta de Galiza, no V Convenio Colectivo Único do Persoal Laboral. Este recoñecemento considerámolo ademais de legal, moral e xusto.

O SPDCIF leva máis de dúas décadas soportando case a metade dos lumes que se producen no conxunto do estado, concretamente dende o ano 1991 (ano da creación do SPDCIF) e ata o ano 2005 loitamos contra unha media de anual de 10.807 lumes ao ano, mentres que a media de lumes en  Estremadura foi de 1.047 lumes/ano (isto é,o SPDCIF apagou 10 veces máis lumes).

As taxas de eficiencia do SPDCIF galego foron as mellores de todo o estado, cunha superficie media por incendio de 2,8 ha por lume, mentres que por exemplo a taxa de eficacia dos Bombeiros Forestais estremeños foi de 11,04 ha/lume.

Estes datos foron sacados dos informes anuais da Área de Defensa Contra Incendios Forestais (ADCIF) do Ministerio de Medio Ambiente.

Estas taxas de eficacia do SPDCIF Galego conseguíronse cando a porcentaxe do operativo total do SPDCIF era do 80%. A partir do ano 2005 produciuse unha redución considerable de lumes ao ano, cunha media de 4223 lumes/ano ata decembro de 2013, pero a decisión política dos gobernos de reducir o peso do SPDCIF público con respecto ao dispositivo total ata porcentaxes por debaixo do 40% trouxo unha perda de eficacia manifesta cunha media de 6,4H/lume, tendo menos da metade dos lumes.

Por que aportamos estes datos? Para que se poida entender a eficacia e, polo tanto, a profesionalización intrínseca do SPDCIF público galego ante modelos privados.

Dende a CIG creemos que calquera goberno debería estar orgulloso deste persoal e recoñecer a súa labor recoñecéndolle a súa verdadeira categoría profesional que é a que indica o R.D. 1921/2010, isto é, Bombeiro Forestal.

Do mesmo xeito, estes anos de durísima loita contra os incendios forestais salvagardando o patrimonio medioambiental galego da lacra dos lumes, trae consigo un importante desgaste da saúde do persoal. O recoñecemento da categoría de Bombeiro Forestal traería consigo non so o recoñecemento do traballo desenvolvido polo SPDCIF senón que tamén permitiría aplicar o coeficiente legal de redución da idade de xubilación, o cal seria fundamental para salvagardar a saúde dos traballadores do SPDCIF exposta a condicións de dureza e insalubridade terribles provocada polo traballo de extinción de miles de lumes.

Polo tanto, e para conseguir este obxectivo, dende a CIG solicitaremos xuntanzas con todos os grupos parlamentares que nos queiran escoitar para promover que se faga unha proposta de lei que recoñeza de forma definitiva ao persoal do SPDCIF galego como Bombeiros Forestais.