Novas por contido

Nesta xuntanza tratáronse dous temas fundamentalmente: a modificación da convocatoria do concurso de persoal laboral grupo V e máis a aplicación da Lei de medidas no emprego público. Ver convocatoria.

Concurso de traslados

A Administración informa que se incluíron varias prazas que foron alegadas polas organizacións sindicais e máis  polas consellerías; prazas que xa están no listado que nos enviaron coa convocatoria e que é diferente ao enviado o día 6 de marzo. Exclúen tamén do concurso as prazas CU........27001.039 e TR.......36350.059 alegadas por particulares.

A interpretación que fan para eliminar as prazas é a que fai o Tribunal Supremo nunha sentenza que xa nos pasaron ás organizacións sindicais, é dicir, que ten que estar vacante dende o 1-1-2005 e ocupada polo mesmo persoal temporal, aínda que estea vacante desde esa data si cambiou de temporal neste tempo non entra na consolidación.

Aplicación da Lei de medidas no emprego público

A Administración manifesta que para o único que nos reuniron é para comunicarnos que “para respectar a conciliación da vida laboral e familiar deron instrucións para que se elaboren as carteleiras da consellería de Traballo respectando o descanso de 1/3 dos domingos en computo anual e o descanso de un de cada tres domingos”. Manifestan que sobre a lei non teñen máis que dicirnos.

Aínda así, desde a CIG, despois de darlle as grazas por mirar tanto pola conciliación da vida laboral e familiar, sobre todo da xente que vai a traballar 9 días seguidos ou 3 fines de semana seguidos, e de discutir un pouco, conseguimos falar de todos os puntos:

1º.- Como afecta o artigo 2 da lei (incapacidade temporal) ao persoal laboral xa que afecta directamente ao artigo 30 do convenio e este non foi modificado? A Administración non se "dera conta" deste problema pero entende que o artigo 2 afecta a todos/as empregados/as públicos e polo tanto ao persoal laboral. Está elaborando unha orde onde se fará o desenvolvemento normativo correspondente.

2º.- Preguntamos polos días 24 e 31 de decembro e como se vai a aplicar, xa que o persoal funcionario ten dereito a gozalos, si eses días vai ir a traballar o persoal laboral e o funcionario non. Despois de dicir que “é diferente o persoal funcionario do persoal laboral” escorren o vulto dicindo que falta moito tempo para os días 24 e 31 de decembro e que xa se miraría como se aplica. Respondemos que nos gustaría ver como nos servizos onde hai persoal funcionario e laboral (en case que todos os centros) unhas persoas van ir a traballar e outros non.

3º.- Canto tempo se lle vai a dar ao persoal que ten horarios especiais (de 9 a 17h ou de 10 a 18h)? A Administración contesta que a ½ hora do café, que o persoal que sae ás 15h tampouco ten tempo para comer.

4º.- Preguntamos que vai a pasar co persoal do SPDCIF xa que teñen un acordo de aplicación prevalente no que se define os seus descansos.  A Administración contesta que non pensaran nesa posibilidade, que o mirarían e nos contestarían o máis axiña posíbel.

5º.- Preguntamos si van a aplicar a eliminación das 3 mensualidades no momento da xubilación e o non respectar as vacacións de semana santa e nadal para o persoal que ten dereito a elas. A Administración contesta que así o farán, que estamos a falar de unha lei e que teñen que cumprila...

Preguntouse tamén si se ía a compensar o traballo en domingos e festivos dalgún xeito, en tempo ou en diñeiro. A Adminmistración contesta que “por agora non, están estudiandoo nos termos que xa nos comunicaran no seu día, pero que a lei non contempla compensación de ningún tipo e polo de agora non o van a facer”