Novas por contido

Segundo información da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Rural e do Mar, despois de rematada a realización das probas físicas e de agudeza visual aos aspirantes das listas do Decreto 5/2007, que modifica o Decreto 37/2006, correspondente a determinadas categorías de persoal laboral do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais e persoal do Pladiga, o día 4 de Maio de 2012 estarán publicados os resultados de ditas probas.

Os aspirantes poderán consultar o resultado da proba física e de agudeza visual, segundo corresponda en cada caso, na páxina web da Consellería de Medio rural e do Mar, no apartado de “AVISOS” ou premendo a seguinte ligazón.