Novas por contido

A semana pasada tivo lugar un novo encontro da comisión de listas no que se abordaron, entre outros, os seguintes temas:

  • Publicación das listas definitivas e actualizacións
  • Apertura de listas pechadas
  • Penalización por presentación da suspensión de chamamentos no modelo antigo


Publicación das listas definitivas e actualizacións

O día 28 de xaneiro teñen previsto publicar as listas definitivas. Se poden, adiantarán a data pero de todos os xeitos mandaranos unha comunicación previa para confirmalo. As actualizacións sairán a finais de febreiro

Apertura de listas pechadas

A Administración comunica que hai un problema coas listas de inspectores urbanísticos xa que non as abriron despois de rematar o proceso selectivo e agora existe unha petición dunha sustitución por maternidade. Propoñen facer un chamamento puntual polas listas do subgrupo A1 (titulación requirida Lic. en Dereito); posteriormente abrir a lista de inspectores urbanísticos de novo, probablemente o 1 de marzo.

Dende a CIG xa no seu momento indicamos que terían que ter aberto a lista desta categoría unha vez rematado o proceso pero que a administración negouse decindo que era crear falsas expectativas xa que a lista non se ía mover. Chamamos a atención sobor da inxustiza que supón para as persoas que traballaron por esa lista xa que na do subgrupo A1 non lles pode contar o tempo traballado e a de inspectores urbanísticos está actualmente pechada.

A Administración solicita que lle remitamos propostas, a poder ser antes da vindeira reunión (aprox. 16 de febreiro), sobre as listas que deberían ser abertas porque non se fixo tralo respectivo proceso selectivo, valorando as posibilidades de movemento que pode haber nestas. A CIG destacou as da escala de consumo. De todos os xeitos resulta difícil de valorar as posibilidades de movemento cando se trata de cubirir baixas. Entendemos que este problema de dar falsas expectativas  minguaría se a Administración non cobrase por se inscribir nestas listas.

Penalización por presentación da suspensión de chamamentos no modelo antigo

Debido a que houbo moitos recursos por penalizar a todas aquelas persoas que presentaron a suspensión ede chamamentos en papel, segundo o modelo do decreto, e non polo modelo telemático, van ser admitidas e non penalizadas.

A CIG expuxo xa no seu momento que nos pareceu un acordo axeitado, xa que aínda que temos que camiñar nesta dirección, os cambios deberían ser progresivo, fomentando o uso das novas tecnoloxías pero nunca penalizando por non facelo. Hai que recordar que anínda hai moita xente que non está correctamente formada no uso de internet e que este segue sen estar extendido nos fogares galegos.

A administración resposta que, feita a consulta á asesoría xurídica, ésta considera que un acordo da comisión non pode suplir a unha norma de rango superior (decreto) e que polo tanto, todas aquelas persoas cuia reclamación foi desestimada e posteriormente presentaron recurso antes do 29 de novembro van ser revisadas e despenalizadas. A partires desa data xa se admite de novo o modelo anterior e xa non se van penalizar.

En todo caso, a administración fala da posibilidade de incluír este cambio nunha futura modificación do decreto (da que falan moito ultimamente...) para que só se poida solicitar telematicamente.

Outros

Valorouse a posibilidade de facer públicas na web as reclamacións de persoal laboral e funcionario que chegan á comisión. A CIG pensa que é moi útil de cara á persoa afectada saber en todo momento en qué paso está a súa alegación pero que tamén se vulnera a lexislación de protección de datos coa súa publicación na páxina web. A administración estudará técnicamente o tema para incluír esa información no seu web pero de xeito que só a poida consultar a persoa afectada.

A CIG pregunta sobre se hai algunha posición por parte da administración para tratar cómo van afectar os procesos extraordinarios de consolidación do persoal laboral de cara ás listas de contratación. Tamén expón que deberíamos adoptar algún tipo de acordo sobre este tema para ir preparándoo. Saber se van contar ou non as notas dos procesos afecta a un montón de xente, laborais temporais, que están traballando por listas e que poderían verse obrigados a acudir a un proceso (sen apenas opcións en moitas categorías) para seguir tendo posibilidades de traballar. A administración resposta que aínda que non é un tema de urxencia sí é certo que temos que ir preparando e queda pendente de tratar na vindeira reunión co fin de chegar a un acordo na maior brevidade posible e publicitalo canto antes.


Outras novas recentes

Luns, 29 Novembro 2021

Reunión co DX de Ordenación e Planificación Forestal. 24/11/2021

O DXOPF da Consellería de Medio Rural ten que acceder a reunirse ca CIG despois da presión exercida polos representantes dos traballadores Despois de mais de 1 ano solicitando varias reunións co director xeral, onde poder tratar diversos temas que atinxen tanto o bon funcionamento da Administración, como que o administrado teña un trato mais próximo a Administración e...
Luns, 29 Novembro 2021

Borradores de procesos selectivos: A1-Informática e C1-Gardacostas

A Dirección Xeral de Función Pública achegounos os borradores das convocatorias dos seguintes procesos selectivos: A1-Escala de sistemas e tecnoloxía da información. Son 16 prazas da OEP do 2021, de acceso libre mediante o sistema selectivo de oposición. Descargar. C1-Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galiza. Son 22 prazas das OEP 2018 (10) e 2021 (12), das que...