Novas por contido

Noutras administracións este dereito aparece recollido en diferentes normas de xeito indefinido mentres para o persoal da Xunta de Galiza vai en función das instrucións ditadas a comezo de ano pola Consellaría de Facenda.

Todos os anos se viña dispoñendo nas instrucións de horarios que dita anualmente a consellaría de Facenda que o 24 e 31 de decembro non serían hábiles agás para o persoal dos rexistros. Este ano, o día 24 e 31 de decembro cadran a sábado. Os ditos días son inhábiles para efectos laborais con carácter xeral na Xunta de Galiza, así como en todas as demais Administracións do Estado. Deste xeito,  o persoal da Xunta de Galiza estamos a perder dous días libres no noso calendario laboral.

Na Administración do Estado aparece compensada esta situación, a través da Resolución do 20/12/2005 (BOE 27/12/2005), que é a instrución de horarios de Función Pública do Estado. Aparece tamén compensados estes días para o persoal ao servizo da Administración de Xustiza en Galiza (DOG 23/04/2009). En todas as universidades galegas e en diversos concellos do noso país aplícase tamén a mesma compensación.

Desde a CIG-Autonómica solicitamos á consellaría de Facenda que se compensen os días 24 e 31 de decembro de 2011 con dous días a maiores co fin de evitar agravios comparativos coas empregadas e empregados públicos doutras administracións. Máxime tendo en conta que no caso do persoal de Xustiza na comunidade autónoma de Galiza, este goza deses dous días adicionais a través dunha norma que emana da mesma Administración Autonómica.