Dereitos, permisos, xornada
Título Data de creación
Cinco días de asuntos persoais do ano 2013 (un deles ata o 31 de marzo) 27 Decembro 2013
O moscoso adicional: o carameliño de Nadal de Montoro para as traballadoras e traballadores públicos 26 Decembro 2013
Vacacións, permisos e licenzas do persoal laboral da Xunta 10 Decembro 2013
A conselleira de Traballo recúa na súa negativa ao cuarto día de libre disposición 13 Novembro 2013
Proxecto de Orde de flexibilidade, horario e teletraballo 08 Outubro 2013
Orde de xornada laboral, flexibilidade e teletraballo: lista para Mesa Xeral 04 Outubro 2013
Xuntanza sobre flexibilidade horaria e teletraballo 25/09/2013 26 Setembro 2013
Xubilación parcial anticipada. Boicot das Consellarías 20 Setembro 2013
Sen novidades sobre a flexibilidade horaria e o teletraballo 19 Setembro 2013
Rematou o horario de verán 13 Setembro 2013
Interpretación do permiso de lactación 06 Setembro 2013
Xuntanza sobre flexibilidade horaria e teletraballo do 04/09/2013 05 Setembro 2013
Novo borrador da orde de xornada laboral, flexibilización e teletraballo 02 Setembro 2013
Flexibilización e Lei de Función Pública: temas pendentes para setembro 05 Agosto 2013
Días de ausencia por enfermidade que non xeren baixa médica: queremos criterios similares para todo o persoal 02 Agosto 2013
Asinado o Acordo de vacacións, permisos e licenzas para o persoal laboral da Xunta 08 Xullo 2013
Acordo en materia de vacacións, permisos e licenzas para persoal laboral 26 Xuño 2013
Reinicio da actividade laboral do persoal fixo-descontinuo do SPDCIF 25 Xuño 2013
Entrada en vigor da flexibilidade e teletraballo en setembro 21 Xuño 2013
Instrucións do 20 de xuño 2013 sobre a xornada de traballo de verán 20 Xuño 2013