A Dirección Xeral de Función Pública enviou aos sindicatos un primeiro borrador para comezar a negociación dos criterios que rexerán as convocatorias de procesos selectivos derivados da Oferta de Emprego Público extraordinaria do 2022, derivada da Lei 20/21 (lei da temporalidade). A primeira xuntanza vai ser o xoves 7 de xullo. 

Neste borrador hai cousas que son inadmisibles, como que non se valore máis o tempo traballado na propia Administración. E outras que están sen resolver, como as singularidades de determinadas escalas, a valoración do tempo traballado das persoas con contratos fixo-descontinuos, a data límite para valorar ter superado un proceso selectivo, ou incluso a falta de acceso en pé de igualdade á formación valorable. Hai moito que discutir. 

Por outra parte, segue pendente a xuntanza á que nos ían convocar para falar das prazas ofertadas co obxecto de engadir/emendar o que proceda. O director de Función Pública comprometérase a respostar ás alegacións que presentamos e non foran atendidas, para dar así un prazo para xustificar documentalmente e poidan reconsiderar a situación.

Podes achegarnos o que consideres: contacta coa CIG.