Novas por contido

Publicada no DOG do 30/05/22 a Oferta de Emprego Público (OEP) extraordinaria de estabilización, sen a identificación das prazas e con falta de concreción dalgúns aspectos fundamentais que quedarán para a súa decisión no momento das convocatorias.

Oferta extraordinaria sen a identificación de prazas nin concreción de aspectos básicos

A falta de identificación das prazas ofertadas fai difícil verificar o cumprimento dos requisitos da Lei/2021 e comprobar si o número de prazas ofertadas coincide coas dos listados que facilitou Función Pública. E xa adiantamos que as contas de hoxe non coinciden coas listaxes que levou a negociar. Ata faltan entes enteiros que incluso saían nos primeiros listados e agora, onde foron?

Outra negociación chapuceira e sen garantías

Durante o proceso de negociación rápido e chapuceiro, a CIG insistiu na necesaria concreción, xa na propia OEP, de numerosos aspectos que van afectar á posterior execución das convocatorias. A Oferta non entra a fixar os cortes para superar as probas, ou aspectos do futuro baremo, como a valoración dos servizos prestados para a Administración Autonómica diferenciados dos servizos noutras administracións.

O Decreto de Oferta inclúe o requisito de coñecemento de galego, pero deixa en mans das posteriores convocatorias a decisión da súa valoración e do seu carácter eliminatorio ou non (podería rematar nun mérito, non nun requisito).

Logo de 15 anos da entrada en vigor do EBEP continuamos sen a cobertura de prazas do grupo B, co que na práctica hai escalas que teñen que acceder á baixa, ao grupo C1.

A Oferta non entra na promoción interna vertical do persoal funcionario de carreira e laboral fixo: non existe o compromiso dun incremento de prazas adicional á oferta de estabilización (sen restar), nin unha mellora das condicións da promoción.

O que si sae é a promoción interna horizontal para seguir co proceso de funcionarización, do persoal fixo do consorcio e dalgunhas prazas e categorías que quedaran atrás.

En canto á reserva de prazas para persoas con discapacidade, o Decreto de oferta limítase a dar número gordos, 454 prazas en total, que venden moi ben, sen especificar os números polo miúdo de cada escala ou categoría, unha discrecionalidade que podería dar lugar a limitar prazas á oferta total.

Para rematar, como Función Pública sabe que non fixo as cousas ben e ten moitos erros na identificación das prazas, meten unha disposición adicional para redistribuílas e ademais recolle a posibilidade de ampliar a oferta ata nun 10% das prazas para as que estando convocadas con anterioridade quedasen desertas.

A OEP foi aprobada na Comisión de Persoal do 24/05/22 co voto en contra de CIG e CSIF, e a abstención de CCOO e UGT.

Outras novas recentes

Mércores, 25 Xaneiro 2023

EGAP: cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega para persoal ao servizo das distintas administracións

No DOG do 25/01/2023 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2023 pola que se convocan os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega para persoal ao servizo das distintas administracións da Comunidade Autónoma de Galiza pazra o ano 2023. Os cursos van dirixidos aos empregados públicos e ás empregadas públicas destinados/as nas administracións...
Xoves, 26 Xaneiro 2023

A CIG gaña a demanda contra o Consorcio pola suspensión de contratos nas vacacións

A CIG gañou o conflito colectivo ante o TSXG, que declara nula a cláusula contractual na que se suspendía o contrato ao persoal substituto nos períodos de vacacións no que pechan as escolas infantís Nas escolas infantís da rede pública de cero a tres anos, a Administración galega castigaba ao persoal substituto ao non cotizar, non cobrar e non ter acceso á prestación por...
Venres, 20 Xaneiro 2023

Elección de destino do corpo auxiliar (subgrupo C2). E os demais?

O 19 de xaneiro de 2023 Función Pública colga a resolución para o acto de elección de destino do corpo auxiliar. Estamos a falar de procesos convocados no 2019 e principios do 2020. Algo máis de 3 anos para resolver un proceso e aínda non rematou! No caso da promoción interna, levan esperando dende xuño do 2022 no que saíu o listado de persoas aprobadas. E a maiores da...