Novas por contido

Publicada no DOG do 30/05/22 a Oferta de Emprego Público (OEP) extraordinaria de estabilización, sen a identificación das prazas e con falta de concreción dalgúns aspectos fundamentais que quedarán para a súa decisión no momento das convocatorias.

Oferta extraordinaria sen a identificación de prazas nin concreción de aspectos básicos

A falta de identificación das prazas ofertadas fai difícil verificar o cumprimento dos requisitos da Lei/2021 e comprobar si o número de prazas ofertadas coincide coas dos listados que facilitou Función Pública. E xa adiantamos que as contas de hoxe non coinciden coas listaxes que levou a negociar. Ata faltan entes enteiros que incluso saían nos primeiros listados e agora, onde foron?

Outra negociación chapuceira e sen garantías

Durante o proceso de negociación rápido e chapuceiro, a CIG insistiu na necesaria concreción, xa na propia OEP, de numerosos aspectos que van afectar á posterior execución das convocatorias. A Oferta non entra a fixar os cortes para superar as probas, ou aspectos do futuro baremo, como a valoración dos servizos prestados para a Administración Autonómica diferenciados dos servizos noutras administracións.

O Decreto de Oferta inclúe o requisito de coñecemento de galego, pero deixa en mans das posteriores convocatorias a decisión da súa valoración e do seu carácter eliminatorio ou non (podería rematar nun mérito, non nun requisito).

Logo de 15 anos da entrada en vigor do EBEP continuamos sen a cobertura de prazas do grupo B, co que na práctica hai escalas que teñen que acceder á baixa, ao grupo C1.

A Oferta non entra na promoción interna vertical do persoal funcionario de carreira e laboral fixo: non existe o compromiso dun incremento de prazas adicional á oferta de estabilización (sen restar), nin unha mellora das condicións da promoción.

O que si sae é a promoción interna horizontal para seguir co proceso de funcionarización, do persoal fixo do consorcio e dalgunhas prazas e categorías que quedaran atrás.

En canto á reserva de prazas para persoas con discapacidade, o Decreto de oferta limítase a dar número gordos, 454 prazas en total, que venden moi ben, sen especificar os números polo miúdo de cada escala ou categoría, unha discrecionalidade que podería dar lugar a limitar prazas á oferta total.

Para rematar, como Función Pública sabe que non fixo as cousas ben e ten moitos erros na identificación das prazas, meten unha disposición adicional para redistribuílas e ademais recolle a posibilidade de ampliar a oferta ata nun 10% das prazas para as que estando convocadas con anterioridade quedasen desertas.

A OEP foi aprobada na Comisión de Persoal do 24/05/22 co voto en contra de CIG e CSIF, e a abstención de CCOO e UGT.

Outras novas recentes

Xoves, 30 Xuño 2022

RPT de Facenda: amortiza, centraliza e abre as portas a outras administracións

Asistimos a unha modificación velóz da RPT de Facenda e Administración Pública. Non pasou máis que unha semana dende o día que nos enviaron a proposta inicial (mércores 22), ata que finalmente foi aprobada (mércores 29). Eso xa indica a clara intención das persoas responsábeis políticas da Administración de non discutir moito cos sindicatos. Destrución e centralización do...
Venres, 01 Xullo 2022

Acoso e derrubamento do persoal laboral da Xunta de Galiza

A Xunta de Galiza mais os sindicatos asinantes do mal chamado Acordo de Concertación Social teñen o obxectivo de funcionarizar a case que todo o persoal laboral sen considerar situacións de máxima precariedade e indefensión na que se sitúan algúns colectivos. A saber: 1. Categorías de persoal laboral que polo seu pequeno número non teñen correspondencia no Decreto 165/2019,...