Novas por contido

Publicada no DOG do 30/05/22 a Oferta de Emprego Público (OEP) extraordinaria de estabilización, sen a identificación das prazas e con falta de concreción dalgúns aspectos fundamentais que quedarán para a súa decisión no momento das convocatorias.

Oferta extraordinaria sen a identificación de prazas nin concreción de aspectos básicos

A falta de identificación das prazas ofertadas fai difícil verificar o cumprimento dos requisitos da Lei/2021 e comprobar si o número de prazas ofertadas coincide coas dos listados que facilitou Función Pública. E xa adiantamos que as contas de hoxe non coinciden coas listaxes que levou a negociar. Ata faltan entes enteiros que incluso saían nos primeiros listados e agora, onde foron?

Outra negociación chapuceira e sen garantías

Durante o proceso de negociación rápido e chapuceiro, a CIG insistiu na necesaria concreción, xa na propia OEP, de numerosos aspectos que van afectar á posterior execución das convocatorias. A Oferta non entra a fixar os cortes para superar as probas, ou aspectos do futuro baremo, como a valoración dos servizos prestados para a Administración Autonómica diferenciados dos servizos noutras administracións.

O Decreto de Oferta inclúe o requisito de coñecemento de galego, pero deixa en mans das posteriores convocatorias a decisión da súa valoración e do seu carácter eliminatorio ou non (podería rematar nun mérito, non nun requisito).

Logo de 15 anos da entrada en vigor do EBEP continuamos sen a cobertura de prazas do grupo B, co que na práctica hai escalas que teñen que acceder á baixa, ao grupo C1.

A Oferta non entra na promoción interna vertical do persoal funcionario de carreira e laboral fixo: non existe o compromiso dun incremento de prazas adicional á oferta de estabilización (sen restar), nin unha mellora das condicións da promoción.

O que si sae é a promoción interna horizontal para seguir co proceso de funcionarización, do persoal fixo do consorcio e dalgunhas prazas e categorías que quedaran atrás.

En canto á reserva de prazas para persoas con discapacidade, o Decreto de oferta limítase a dar número gordos, 454 prazas en total, que venden moi ben, sen especificar os números polo miúdo de cada escala ou categoría, unha discrecionalidade que podería dar lugar a limitar prazas á oferta total.

Para rematar, como Función Pública sabe que non fixo as cousas ben e ten moitos erros na identificación das prazas, meten unha disposición adicional para redistribuílas e ademais recolle a posibilidade de ampliar a oferta ata nun 10% das prazas para as que estando convocadas con anterioridade quedasen desertas.

A OEP foi aprobada na Comisión de Persoal do 24/05/22 co voto en contra de CIG e CSIF, e a abstención de CCOO e UGT.

Outras novas recentes

Xoves, 29 Febreiro 2024

Información de Medio Rural ante as queixas da CIG polas probas físicas e as listas de SPIF

Logo das queixas da CIG ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Rural, achéganos a seguinte información : As persoas que non se poidan presentar á proba física por causas de saúde deben achegar un escrito coa xustificación que acredite ese impedimento. Unha vez finalizado o problema valorarase a repetición da proba a esas persoas, no seu caso. As persoas da...
Xoves, 29 Febreiro 2024

Apertura de listas para a contratación temporal de persoal laboral e nomeamento de persoal funcionario interino

No DOG do 29/02/2024 publican a RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza e o nomeamento de persoal funcionario interino correspondente a determinados grupos,...
Venres, 23 Febreiro 2024

Concurso de traslados de axentes facultativos e axentes forestais: apertura de elección de postos e xustificación méritos

No DOG do 23/02/2024 publican a RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda a apertura do período de presentación de solicitudes de elección de postos de traballo e o procedemento da xustificación da posesión de méritos e requisitos do concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de corpos e escalas...