Que é a CIG?

Índice do artigo

 

Cuestións xerais

  • Nome de arquivos (descargas e imaxes): a diferenza do que viñamos utilizando no antigo web, suprimimos os puntos que separan o ano, mes e día, pois os puntos non aportan nada da información. Seguiremos, xa que logo, a seguinte estructura: aaaammdd.lugar.n.jpg (ex. 20130216.Vigo.2.jpg)

 

  • Ligar imaxes externas: sempre que sexa posíbel evitaremos ligar imaxes a outros sitios, pois os usuarios con intranet e sen internet non verán as imaxes ligadas ao exterior. No seu lugar, subiremos a imaxe ao noso servidor.

 

  • Preferencia do uso da galería de imaxes: as fotos que xeneremos (manifestacións, concentracións, ..) procuraremos subilas á galería.