Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120621.cadea_humana.san_caetano_6.jpg
  • 20120214.Lugo.1.jpg
  • 20120501.Pontevedra.1.jpg
  • 20120511.gaias.18.jpg
  • 20120209.Vigo.3.jpg
Xoves, 06 Agosto 2020

O Consorcio desprotexe ás traballadoras embarazadas das escolas infantís

As traballadora embarazadas das Escolas Infantís do Consorcio, teñen recoñecido o risco biolóxico para o embarazo e a lactancia natural dende o momento que o comunican á empresa (se ben é certo que a pesares de denunciar en repetidas ocasións, a Mutua demora a suspensión do contrato até as tres semanas que lle permite a Lei).

Pois ben, neste momento, a Mutua está dando as suspensións de contrato a partir da semana 20 de embarazo, polo que non se contempla o risco biolóxico recoñecido até o ...


Xoves, 30 Xullo 2020

A Xunta empuxa ao persoal técnico de incendios forestais a unha folga indefinida a partir do 1 de agosto

En primeiro lugar queremos agradecer ás máis de 6.000 persoas que están a loitar arestora contra o lume en Galiza, especialmente aos compañeiros e compañeiras que hoxe están no lume de Cualedro. Dese equipo de profesionais, pouco máis de 100 persoas temos o cometido de coordinar e xestionar todos os medios na extinción de incendios. Somos o Persoal Técnico de Incendios Forestais (enxeñeiros/as técnicos/as forestais e enxeñeiros/as de montes). Os que hoxe concentrámonos esixindo un novo ...


Martes, 28 Xullo 2020

Persoal non docente en centros de ensino: as túas condicións de traballo, negociadas cos profes

A Consellería de Educación publicou o mércores 22 de xullo un protocolo COVID para os centros de ensino para o curso 2020/2021. Nese protocolo modifícanse as condicións de traballo do persoal non docente, polo que a consellería está obrigada a dar conta á lexítima representación do persoal afectado

Como para a Educación o persoal non docente non conta, ou se cadra pensan que negociando cos docentes a cousa xa está ben feita, a consellería convocou a Mesa Sectorial de Negociación de ...


Venres, 24 Xullo 2020

Ten que proporcionar a Xunta máscaras de protección ao seu persoal?

A resposta é SI. Explicámosche por que:

O pasado sábado 18 a Xunta estableceu a obrigatoriedade do emprego das máscaras para case todas as circunstancias, incluíndo a permanencia en espazos abertos e pechados aínda que se garde a distancia de seguridade.

A Xunta, no seu Protocolo polo que se establece a reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19, publicado o 9 de maio, no apartado 4.3.2 indicaba, sobre as medidas de ...


Mércores, 22 Xullo 2020

A CIG denuncia accidente de avión contraincendios na base de Doade, Sober

E presentamos denuncia ante a Consellería de Facenda e Medio Rural do accidente que supuxo a paralización do servizo desta aeronave é un risco para o persoal que traballa na base.

Así presentouse escrito coa relación dos feitos ante as consellerías afectadas na contratación das aeronaves contraincendios destas bases públicas para a extinción de incendios. É fundamental un bo estado destas aeronaves para evitar accidentes e danos as persoas que traballan no servizo contra incendios ...


Venres, 17 Xullo 2020

Queremos a dimisión da conselleira de Política Social pola súa nefasta xestión do persoal e negar a recuperación dos dereitos

Oitavo xoves consecutivo de mobilizacións nos centros de atención directa

Un xoves máis, e xa van oito, traballadoras e traballadores dos centros de atención directa da Consellaría de Política Social mobilizáronse para esixir a recuperación dos dereitos recortados en 2012, a dignificación do seu labor e na defensa duns servizos sociais de cualidade. Dende as organizacións sindicais CIG, CCOO, CSIF e UGT, ademais, fíxose un acto de protesta na entrada do edificio administrativo de San ...


Xoves, 16 Xullo 2020

1 metro de separación: a medida estrela de Educación para o vindeiro curso

Con máis carga de traballo e o mesmo persoal, esta consellería segue comportándose con chulería coas máis de 3.700 persoas de Administración xeral que traballan nos centros de ensino negándose a negociar un protocolo que afecta as súas condicións de traballo

A principios desta semana tivemos constancia de que a Consellería de Educación elaborou un protocolo de adaptación ao contexto COVID19 nos centros de ensino non universitario de Galiza para o curso 2020/2021 que leva a Mesa Sectorial ...


Venres, 10 Xullo 2020

Feijoo 2020: por unha Administración galega máis cativa e privatizada

Os anos de goberno de Feijoo tiveron un carácter autoritario, privatizador (ben directamente, ben a través de asistencias técnicas), corrompeu a negociación das condicións de traballo do seu persoal convertíndoas nun simple trámite, xudicializou as relacións laborais, mantivo unha insostible temporalidade, non convocou procesos selectivos suficientes, non deu sacado concursos de traslados cunha temporalidade aceptable..

Aínda así preséntase á reelección cun programa electoral que vende o ...


Venres, 10 Xullo 2020

A Xunta crea unha administración paralela para a xestión das intervencións no patrimonio cultural de Galiza

E contratan persoal a través de Infojobs, en vez de a través das listas de contratación da Xunta

Segundo o propio DOG, o obxecto da encomenda é a execución do servizo técnico cualificado para a análise e informe das intervencións que se pretendan realizar en bens de interese cultural ou catalogados, así como, de ser o caso, no seu contorno de protección ou na súa zona de amortecemento.

Este traballo tería que ser realizado por arquitectos e arqueólogos funcionarios, pero externalízase a ...


Venres, 10 Xullo 2020

Persoal empregado público desprazado de centro durante e despois o estado de alarma

A Xunta, durante o estado de alarma, estivo trasladando parte do seu persoal a centros da Consellería de Política Social e incluso a residencias privadas.

Este persoal trasladado á forza é maioritariamente do Consorcio e da Consellería de Educación e incluso a Xunta tirou de persoal de listas, para beneficio das residencias privadas.

Na CIG estivemos reclamando información, seguridade e a garantía do respecto das súas condicións laborais e loitamos a prol da voluntariedade e en contra dos ...


Xoves, 09 Xullo 2020

Sentenza do TSXG contra a RPT da CEEI publicada o 17/07/2018

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) deu a razón á CIG e anulou a RPT da CEEI publicada no DOG do 17/07/2018. A CCOO non lle gustou a cousa, e sacou un panfleto poñendonos verdes, chamándonos mentireiros, e misturando cousas. Xulga ti se tes interese: aquí tes a información da CIG, e aquí a resposta de CCOO. E para completalo, esta é a sentenza.

En CCOO misturan dúas Comisións de Persoal diferentes nas que (nas dúas) se modificaron a RPT da CEEI. E chámannos mentireiros porque ...


Xoves, 09 Xullo 2020

Entregadas no Rexistro Xeral da Xunta 2500 sinaturas de persoal dos centros de política social

As traballadoras e traballadores de Política Social demandan coa súa sinatura que a Consellería actúe na recuperación dos dereitos do V convenio Colectivo Único que se manteñen suspendidos e recortados, e que supoñen unha carga de traballo insostible ao persoal.

Esta sobrecarga veuse aumentada coa crise sanitaria ao producirse e manterse unha situación de excepcionalidade na xestion do persoal e o aforro de de arredor de 800 postos de traballo en residencias de maiores, residencias de ...b.3 Auxiliares administrativos da Xefatura Territorial de Vigo
En relación aos tres auxiliares administrativos da Xefatura Territorial de Vigo, que na actualidade están destinados no servicio de dependencia e autonomía personal, o traballo por eles desenvolvido é perfectamente asumible polo resto dos traballadores desta unidade.

Cómpre precisar que neste momento se están empezando a resolver os recursos de alzada presentados no ano 2010. Isto quere dicir que, cando se suprimiron os postos de traballo, xa existía o mesmo problema que na actualidade. A única diferencia é que agora a Administración está a recibir as resolucións dos contenciosos-administrativos recoñecendo o dereito dos administrados, e cargándoselle á Xunta as costas do xuizo cos intereses do que debía de ter pagado no seu momento.

Desde a CIG-Autonómica constatamos, ademais da inverosimilitude dos argumentos cos que se xustificaron os despedimentos, a opacidade coa que está a operar a Consellería de Traballo na xestión das horas extras:

- Non houbo ningún tipo de información previa por parte de Traballo ás organizacións sindicais: a Conselleria determinou unilateralmente a contía que pagaría a cada traballador (desde 35,87 €/hora para o subgrupo A1 até 16,69 €/hora para o subgrupo C2); tampouco houbo ningún tipo de consulta previa sobre os criterios de selección que seguirá a Conselleria en caso de concorrencia de pedimentos. A modo de exemplo: un titulado do A1, facendo 6 horas diarias durante 22 días laborables, ao final do mes costaríalle a Xunta 4.734,84 € en horas extras.

- Esta falta total de información é agravada polo feito de que a Lei de orzamentos de 2014 suprimiu o tope de 2.000 euros/ano que cada funcionario podía recibir como máximo en concepto de gratificación por servizos prestados fóra da xornada laboral. Isto facilitará que haxa funcionarios que poidan superar esa contía mentres a outros non se lles dá opción a realizar as ditas horas extras.

- A ausencia de control increméntase tamén pola elevación a 40.000 euros/ano da contía da que poden dispoñer as consellerías para este concepto sen seren autorizadas polo Consello da Xunta (antes da aprobación da Lei de orzamentos de 2014, as consellerías precisaban autorización do Consello da Xunta se suparaban os 20.000 euros/ano).

En resumo: SI hai carga de traballo. Sempre a houbo, e precisamente a acumulación de traballo se debe aos recortes en materia de persoal e á sobrecarga sobre o resto dos traballadores.

Desde a CIG-Autonómica consideramos que a solución á acumulación de traballo só pode pasar por CONTRATAR persoal a través das listas de substitución e non en facer horas extras, que ademais de inmoral e opaco, despois de despedir a persoal é caro.

Por outro lado, desde a CIG-Autonómica denunciamos que esta demanda de horas extras proba que a Xunta está a recadar cartos de forma fraudulenta, ao cobrar unha taxa para inscribirse nunhas listas que logo non usa, empregando os cartos para pagar horas extras e asistencias técnicas.