Inicio
CIG-Autonomica
  • 20130305.Vigo.Carrousel.jpg
  • 20120209.san_caetano.delegados.5.jpg
  • 20120511.gaias.15.jpg
  • 20120501.Pontevedra.2.jpg
  • 20121114.vigo.3.jpg
Xoves, 16 Xaneiro 2020

Lei de de impulso demográfico de Galicia: oportunidade perdida

O xoves 16 de xaneiro de 2020 acudimos a unha reunión co director de función pública para tratar o Anteproxecto de Lei de Impulso Demográfico de Galicia. No anteproxecto faltan medidas específicas dirixidas á fixación de poboación no medio rural e costeiro con pouca poboación, garantindo servizos e prestacións similares ás zonas máis poboadas. É necesaria unha descentralización que garanta os criterios de proximidade e de fixación da poboación nas zonas pouco poboadas, como o acceso de ...


Mércores, 15 Xaneiro 2020

Caos nas convocatorias de funcionarización

As ordes de convocatoria propostas afondan na incertidume do persoal a hora de se funcionarizar

Con estas convocatorias chegamos á recta final dun proceso de funcionarización obrigatoria e sen garantías de que se manteñan os dereitos salariais e laborais. A Xunta de Galiza practicou a mala fe no proceso negociador con pactos vergoñosos con CCOO e UGT que fixeron de comparsa necesaria.Esiximos unha volta a razón e a negociacion dun Acordo de garantías laborais e salariais e concurso de ...


Martes, 14 Xaneiro 2020

A CIG presenta unha nova PNL para solicitar máis formación para o SPIF

A CIG acude ao Parlamento de Galiza e presenta unha Proposición Non de Lei (PNL) para a formación do persoal do servizo de Incendios (SPIF) da Xunta de Galiza e así avanzar cara unha maior profesionalización

A Xunta esta a vender futuras planificacións e incluso unha nova lei de incendios mentras non cumple os acordos acadados e non avanza na formacion do seu persoal. É necesario comezar xa a preparar seriamente ao persoal de cara as continxencias relacionadas cos incendios forestais e ...


Martes, 14 Xaneiro 2020

Indemnización por extinción de contrato de remuda

O contrato de remuda é para a cobertura do tempo de traballo que deixa un traballador en situación de xubilación parcial anticipada; é un contrato de carácter temporal regulado tanto no art. 12.7, condicións e duración, como no art. 49.1, extinción, do Estatuto dos Traballadores (ET).

No que a extinción deste contrato se refire, o art. 49.1.c do ET establece que á expiración do mesmo, a persoa traballadora terá dereito a percibir unha indemnización por unha contía equivalente á parte ...


Martes, 14 Xaneiro 2020

Concurso permanente (non antes do 2022) e adeus ao Portax

Desde fai anos a CIG ven solicitando o concurso de traslados permanente tanto para corpos e escalas de Administración xeral e especial como para laborais. Un concurso permanente e aberto para todas as traballadoras e traballadores públicos da Xunta que garanta a cobertura máis inmediata e baixo demanda de postos públicos por criterios obxectivos e ademais non se producen desequilibrios organizativos na Administración autonómica ao andar saltando de posto a posto ao mesmo tempo centos de ...


Martes, 14 Xaneiro 2020

A CIG presenta recursos de reposición a varios procesos selectivos chapuceiros

A CIG presenta recursos de reposición a varios procesos selectivos convocados en novembro en base a OPE 2019 da Xunta por incumprir a Lei de emprego publico de Galiza.

As convocatorias de procesos selectivos como as das escalas sociais, bioloxía A1 e dos distintos subgrupos da Administración Xeral publicadas durante o mes de novembro en numero de prazas son escasas e insuficientes. Asemade, saen convocadas prazas de funcionarios que hoxe non existen en RPT como as de medicina ou os corpos ...


Venres, 10 Xaneiro 2020

A Xunta obriga a traballar en negro ao seu persoal fixo descontinuo

A Xunta de Galiza ten contratadas como descontinuas (fixas e temporais) para o servizo de incendios (PLADIGA) a moito persoal. Por exemplo, hai 984 persoas con contrato de cinco meses ao ano e 627 con nove meses.

Si para ter dereito a cobrar prestación de desemprego fai falla traballar 12 meses para cobrar catro, de que viven os meses en que non traballan na Xunta?

No que seguro non lles deixan traballar ao persoal fixo descontinuo é no que saben facer, pois teñen prohibido facelo no ...


Mércores, 08 Xaneiro 2020

Paritorio e urxencias pediátricas no hospital de Verín

Pronunciamento das xuntas de persoal dos servizos centrais e dos servizos periféricos das provincias de Ourense e Pontevedra en contra do peche do paritorio e das urxencias pediátricas no hospital de Verín. Aprobados por unanimidade.

Por unha sanidade pública e de calidade en clave de xénero no rural galego.

Ao longo destes últimos anos foron desaparecendo postos de traballo no Hospital Público de Verín en áreas tan importantes como Medicina Interna, Paliativos, Bloque cirúrxico, ...


Martes, 07 Xaneiro 2020

Outro inverno sen roupa no servizo de incendios

E van xa máis de dez dende a última entrega desta roupa de traballo para o persoal do servizo público de defensa contra incendios forestais da Xunta de Galiza.

Daquelas, equipárase ao persoal de campo con chaqueta (chuvasqueiro e forro polar) e pantalón de alta calidade (tanto na impermeabilización como na transpiración das prendas). Estabamos aínda nos tempos do bipartito.

Máis de dez anos despois, a choiva e o frío nas épocas de outono e inverno seguen a ser as mesmas, o único que ...


Xoves, 02 Xaneiro 2020

A Consellería do Medio Rural obstinada en non activar ao SPIF nas emerxencias

Coa entrada en vigor da Lei do sistema nacional de protección civil o 10 de xaneiro de 2016, o servizo público contra incendios forestais da Xunta de Galiza (SPIF) é a todos os efectos un servizo de emerxencias. Pechábase así o círculo debuxado anos atrás polos “visionarios” asinantes do V Convenio colectivo que insistían na necesidade de recoñecer a categoría profesional de bombeiro/a forestal.

Aínda que o contexto legal nos inclúe (nas vidas laborais do persoal do SPIF xa se recolle ...b.3 Auxiliares administrativos da Xefatura Territorial de Vigo
En relación aos tres auxiliares administrativos da Xefatura Territorial de Vigo, que na actualidade están destinados no servicio de dependencia e autonomía personal, o traballo por eles desenvolvido é perfectamente asumible polo resto dos traballadores desta unidade.

Cómpre precisar que neste momento se están empezando a resolver os recursos de alzada presentados no ano 2010. Isto quere dicir que, cando se suprimiron os postos de traballo, xa existía o mesmo problema que na actualidade. A única diferencia é que agora a Administración está a recibir as resolucións dos contenciosos-administrativos recoñecendo o dereito dos administrados, e cargándoselle á Xunta as costas do xuizo cos intereses do que debía de ter pagado no seu momento.

Desde a CIG-Autonómica constatamos, ademais da inverosimilitude dos argumentos cos que se xustificaron os despedimentos, a opacidade coa que está a operar a Consellería de Traballo na xestión das horas extras:

- Non houbo ningún tipo de información previa por parte de Traballo ás organizacións sindicais: a Conselleria determinou unilateralmente a contía que pagaría a cada traballador (desde 35,87 €/hora para o subgrupo A1 até 16,69 €/hora para o subgrupo C2); tampouco houbo ningún tipo de consulta previa sobre os criterios de selección que seguirá a Conselleria en caso de concorrencia de pedimentos. A modo de exemplo: un titulado do A1, facendo 6 horas diarias durante 22 días laborables, ao final do mes costaríalle a Xunta 4.734,84 € en horas extras.

- Esta falta total de información é agravada polo feito de que a Lei de orzamentos de 2014 suprimiu o tope de 2.000 euros/ano que cada funcionario podía recibir como máximo en concepto de gratificación por servizos prestados fóra da xornada laboral. Isto facilitará que haxa funcionarios que poidan superar esa contía mentres a outros non se lles dá opción a realizar as ditas horas extras.

- A ausencia de control increméntase tamén pola elevación a 40.000 euros/ano da contía da que poden dispoñer as consellerías para este concepto sen seren autorizadas polo Consello da Xunta (antes da aprobación da Lei de orzamentos de 2014, as consellerías precisaban autorización do Consello da Xunta se suparaban os 20.000 euros/ano).

En resumo: SI hai carga de traballo. Sempre a houbo, e precisamente a acumulación de traballo se debe aos recortes en materia de persoal e á sobrecarga sobre o resto dos traballadores.

Desde a CIG-Autonómica consideramos que a solución á acumulación de traballo só pode pasar por CONTRATAR persoal a través das listas de substitución e non en facer horas extras, que ademais de inmoral e opaco, despois de despedir a persoal é caro.

Por outro lado, desde a CIG-Autonómica denunciamos que esta demanda de horas extras proba que a Xunta está a recadar cartos de forma fraudulenta, ao cobrar unha taxa para inscribirse nunhas listas que logo non usa, empregando os cartos para pagar horas extras e asistencias técnicas.