Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120501.Pontevedra.2.jpg
  • 20120501.Pontevedra.1.jpg
  • 20120511.gaias.3.jpg
  • 20120209.san_caetano.delegados.5.jpg
  • 20120501.Compostela.4.jpg
Xoves, 16 Xaneiro 2020

Lei de de impulso demográfico de Galicia: oportunidade perdida

O xoves 16 de xaneiro de 2020 acudimos a unha reunión co director de función pública para tratar o Anteproxecto de Lei de Impulso Demográfico de Galicia. No anteproxecto faltan medidas específicas dirixidas á fixación de poboación no medio rural e costeiro con pouca poboación, garantindo servizos e prestacións similares ás zonas máis poboadas. É necesaria unha descentralización que garanta os criterios de proximidade e de fixación da poboación nas zonas pouco poboadas, como o acceso de ...


Mércores, 15 Xaneiro 2020

Caos nas convocatorias de funcionarización

As ordes de convocatoria propostas afondan na incertidume do persoal a hora de se funcionarizar

Con estas convocatorias chegamos á recta final dun proceso de funcionarización obrigatoria e sen garantías de que se manteñan os dereitos salariais e laborais. A Xunta de Galiza practicou a mala fe no proceso negociador con pactos vergoñosos con CCOO e UGT que fixeron de comparsa necesaria.Esiximos unha volta a razón e a negociacion dun Acordo de garantías laborais e salariais e concurso de ...


Martes, 14 Xaneiro 2020

A CIG presenta unha nova PNL para solicitar máis formación para o SPIF

A CIG acude ao Parlamento de Galiza e presenta unha Proposición Non de Lei (PNL) para a formación do persoal do servizo de Incendios (SPIF) da Xunta de Galiza e así avanzar cara unha maior profesionalización

A Xunta esta a vender futuras planificacións e incluso unha nova lei de incendios mentras non cumple os acordos acadados e non avanza na formacion do seu persoal. É necesario comezar xa a preparar seriamente ao persoal de cara as continxencias relacionadas cos incendios forestais e ...


Martes, 14 Xaneiro 2020

Indemnización por extinción de contrato de remuda

O contrato de remuda é para a cobertura do tempo de traballo que deixa un traballador en situación de xubilación parcial anticipada; é un contrato de carácter temporal regulado tanto no art. 12.7, condicións e duración, como no art. 49.1, extinción, do Estatuto dos Traballadores (ET).

No que a extinción deste contrato se refire, o art. 49.1.c do ET establece que á expiración do mesmo, a persoa traballadora terá dereito a percibir unha indemnización por unha contía equivalente á parte ...


Martes, 14 Xaneiro 2020

Concurso permanente (non antes do 2022) e adeus ao Portax

Desde fai anos a CIG ven solicitando o concurso de traslados permanente tanto para corpos e escalas de Administración xeral e especial como para laborais. Un concurso permanente e aberto para todas as traballadoras e traballadores públicos da Xunta que garanta a cobertura máis inmediata e baixo demanda de postos públicos por criterios obxectivos e ademais non se producen desequilibrios organizativos na Administración autonómica ao andar saltando de posto a posto ao mesmo tempo centos de ...


Martes, 14 Xaneiro 2020

A CIG presenta recursos de reposición a varios procesos selectivos chapuceiros

A CIG presenta recursos de reposición a varios procesos selectivos convocados en novembro en base a OPE 2019 da Xunta por incumprir a Lei de emprego publico de Galiza.

As convocatorias de procesos selectivos como as das escalas sociais, bioloxía A1 e dos distintos subgrupos da Administración Xeral publicadas durante o mes de novembro en numero de prazas son escasas e insuficientes. Asemade, saen convocadas prazas de funcionarios que hoxe non existen en RPT como as de medicina ou os corpos ...


Venres, 10 Xaneiro 2020

A Xunta obriga a traballar en negro ao seu persoal fixo descontinuo

A Xunta de Galiza ten contratadas como descontinuas (fixas e temporais) para o servizo de incendios (PLADIGA) a moito persoal. Por exemplo, hai 984 persoas con contrato de cinco meses ao ano e 627 con nove meses.

Si para ter dereito a cobrar prestación de desemprego fai falla traballar 12 meses para cobrar catro, de que viven os meses en que non traballan na Xunta?

No que seguro non lles deixan traballar ao persoal fixo descontinuo é no que saben facer, pois teñen prohibido facelo no ...


Mércores, 08 Xaneiro 2020

Paritorio e urxencias pediátricas no hospital de Verín

Pronunciamento das xuntas de persoal dos servizos centrais e dos servizos periféricos das provincias de Ourense e Pontevedra en contra do peche do paritorio e das urxencias pediátricas no hospital de Verín. Aprobados por unanimidade.

Por unha sanidade pública e de calidade en clave de xénero no rural galego.

Ao longo destes últimos anos foron desaparecendo postos de traballo no Hospital Público de Verín en áreas tan importantes como Medicina Interna, Paliativos, Bloque cirúrxico, ...


Martes, 07 Xaneiro 2020

Outro inverno sen roupa no servizo de incendios

E van xa máis de dez dende a última entrega desta roupa de traballo para o persoal do servizo público de defensa contra incendios forestais da Xunta de Galiza.

Daquelas, equipárase ao persoal de campo con chaqueta (chuvasqueiro e forro polar) e pantalón de alta calidade (tanto na impermeabilización como na transpiración das prendas). Estabamos aínda nos tempos do bipartito.

Máis de dez anos despois, a choiva e o frío nas épocas de outono e inverno seguen a ser as mesmas, o único que ...


Xoves, 02 Xaneiro 2020

A Consellería do Medio Rural obstinada en non activar ao SPIF nas emerxencias

Coa entrada en vigor da Lei do sistema nacional de protección civil o 10 de xaneiro de 2016, o servizo público contra incendios forestais da Xunta de Galiza (SPIF) é a todos os efectos un servizo de emerxencias. Pechábase así o círculo debuxado anos atrás polos “visionarios” asinantes do V Convenio colectivo que insistían na necesidade de recoñecer a categoría profesional de bombeiro/a forestal.

Aínda que o contexto legal nos inclúe (nas vidas laborais do persoal do SPIF xa se recolle ...


A Lei do emprego público de Galiza, a lei que substitúe á Lei da función pública, xa está publicada no Diario Oficial de Galiza do 4/5/2015.

Descargar.