Novas por contido

No DOG do 19-04-2021 convocan o proceso selectivo para a contratación temporal dunha titulada ou titulado superior dirixido a unha ou un especialista en avaliacións agronómicas, enolóxicas e sanitarias do viñedo.

O prazo de presentación de solicitudes é de dez días hábiles, a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG.

No DOG do 16/04/2021 fan pública a a data, a hora e o lugar de realización do primeiro exercicio do proceso selectivo para aquelas persoas aspirantes que tiveron contaxio ou contacto estreito con persoas contaxiadas pola COVID-19.

No DOG do 16/04/2021 fan pública a a data, a hora e o lugar de realización do primeiro exercicio do proceso selectivo para aquelas persoas aspirantes que tiveron contaxio ou contacto estreito con persoas contaxiadas pola COVID-19.

No DOG do 16/04/2021 fan pública a a data, a hora e o lugar de realización do primeiro exercicio do proceso selectivo para aquelas persoas aspirantes que tiveron contaxio ou contacto estreito con persoas contaxiadas pola COVID-19.

No DOG do 15/04/2021 a EGAP convoca o webinario As responsabilidades do persoal empregado público, que se desenvolverá o 22 de abril de 2021, na modalidade de telepresenza.

O prazo de inscrición comeza o 16/04/2021 e remata o 20/04/2021.

No DOG do 16/04/2021 fan pública a a data, a hora e o lugar de realización do primeiro exercicio do proceso selectivo para aquelas persoas aspirantes que tiveron contaxio ou contacto estreito con persoas contaxiadas pola COVID-19.

No DOG do 16/04/2021 fan pública a convocatoria para a elección de destino en prácticas das persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de finanzas.

 

No DOG do 12/04/2021 publican a Orde pola que se regula o procedemento de integración do persoal laboral fixo do CIXTEC na AMTEGA.

O prazo de presentación de instancias é de 15 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación no DOG.

No DOG do 07/04/2021 a EGAP convoca un curso de prevención de riscos laborais (primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación). Está dirixido a determinado persoal de varios centros de traballo de Ourense.

O prazo de presentación de solicitudes é de oito días contados desde o seguinte ao da publicación no DOG.

No DOG do 06/04/2021 publican a data, hora e lugar de realización do cuarto exercicio do proceso selectivo para ingresar na especialidade de enxeñaría técnica forestal.