Novas por contido

No DOG do 02/12/2019 publícase a Resolución pola que se fai pública a baremación definitiva da fase de concurso do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 003 (auxiliar de enfermaría) do grupo IV do persoal laboral fixo da Xunta de Galiza.

No DOG do 28/11/2019 publican o Anuncio polo que se abre o prazo para presentar solicitudes para o ano 2020, de paso á segunda actividade do persoal das categorías de bombeiro/a forestal do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, derivado do publicado pola Resolución do 9 de xaneiro de
2017, da Secretaría Xeral de Emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

No DOG do 28/11/2019 publican a Orde pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior, escala de ciencias, na especialidade de bioloxía.

No DOG do 25/11/2019 publícase a Resolución pola que se fan públicas as puntuacións provisionais das persoas participantes admitidas no concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes nas escalas do Servizo de Gardacostas de Galiza.

As persoas interesadas teñen un prazo de 10 días hábiles para reclamar contra as puntuacións provisionais.

No DOG do 18/11/2019 publican a Resolución pola que se fai pública a data, hora e lugar de realización do primeiro exercicio do proceso selectivo da especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos.

No DOG do 15/11/2019 publican a Resolución pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos.