Novas por contido

No DOG do 18/03/2020 fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e exlcuídas aos seguintes procesos selectivos:

  • Escala superior de estatísticos. Ir ao DOG.
  • Escala técnica de estatísticos. Ir ao DOG.

As persoas interesadas disporán dun prazo de dez dáis hábiles para reclamar ou emendar.

No DOG do 18/03/2020 publican a baremación provisional da fase de concurso do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre, na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a//axudante de cociña) do grupo V do persoal laboral fixo da Xunta de Galiza.

As persoas aspirantes poderán presentar reclamación no prazo de dez días hábiles contados dende o eguinte á publicación no DOG.

No DOG do 12/03/2020 publican a Resolución pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, para o ano 2020.

A convocatoria está destinada a calquera persoa maior de dezaseis anos, non exclusivamente a persoas empregadas públicas.

As probas serían nos meses de maio e/ou xuño de 2020, en Santiago de Compostela e Ponferrada.

No DOG do 11/03/2020 convocan o curso monográfico Violencia de xénero na adolescencia. Vai ser un curso de 14 horas, presencial na EGAP. O prazo de inscrición remata ás 23:55 do día 18 de marzo.

No DOG do 10/03/2020 publican as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso na Agrupación Profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza.

O prazo de reclamación é de 10 días hábiles a partires desta publicación.

No DOG do 06/03/2020 publican a data, hora e lugar de realización do primeiro exercicio da escala de letrados/as.

No DOG do 06/03/2020 fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo da Xunta de Galiza. 

Para reclamar ou emendar hai dez días hábiles de prazo contados a partir do seguinte ao da publicación no DOG.

No DOG do 03/03/2020 publican a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliares de clínica, subgrupo C2.

As persoas aspirantes excluídas disporán dun prazo de dez días hábiles para reclamar, contados a partir do seguinte á publicación no DOG.

No DOG do 04/03/2020 publican a Resolución pola que fan pública a baremación provisional da fase de concurso do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2.

As persoas aspirantes poderán reclamar no prazo de dez días hábiles dende o seguinte á publicación desta Resolución do DOG.

No DOG do 21/02/2020 fan pública a baremación provisional da fase de concurso da promoción interna no corpo auxiliar da Admijnistración xeral da Comundiade Autónoma de Galiza, subgrupo C2.

Os/as interesados/as teñen dez días hábiles para reclamar.