Novas por contido

No DOG do 31/07/2020 fan pública a data, hora e lugar de realización do terceiro exercicio dos seguintes procesos selectivos:

 • Enxeñaría de camiños, canais e portos: 14 de outubro. Ir ao DOG.
 • Enxeñaría técnica agrícola: 6 de outubro. Ir ao DOG.
 • Enxeñaría agronómica: 14 de outubro. Ir ao DOG.
 • Sistemas e tecnoloxía da información: 13 de outubro. Ir ao DOG.

No DOG do 28/07/2020 publican as resolucións pola que fan pública a data, hora e lugar de realización do terceiro exercicio dos procesos selectivos seguintes:

No DOG do 20/07/2020 fan pública a data, hora e lugar de realización do segundo exercicio do proceso selectivo para o ingreso na escala de letrados.

No DOG do 17/07/2020 publican a relación de aspirantes que superaron a fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral, subgrupo A2, escala técnica de finanzas.

A EGAP convoca o curso superior de Administración electrónica 2020, de 114 horas, destinado ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilado, da Administración autonómica e entidades instrumentais dependentes, dos grupos A1, A2, I e II.

Máis información no DOG do 17/07/2020.

No DOG do 16/07/2020 publican a Resolución pola que se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso convocado para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do persoal laboral fixo de diferentes categorías e postos:

 • Ao corpo superior de Administración xeral e corpo facultativo superior de Administración especial, subgrupo A1. Ligazón.
 • Ao corpo de xestión de Administración xeral e corpo facultativo de grao medio de Administración especial, subgrupo A2. Ligazón.
 • Ao corpo administrativo de Administración xeral, subgrupo C1, e corpo de técnicos de carácter facultativo de Administración especial, subgrupo B. Ligazón.
 • Ao corpo auxiliar de Administración xeral e corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial, subgrupo C2. Ligazón.
 • Á escala de persoal subalterno da agrupación profesional de persoal funcionario. Ligazón.

No DOG do 16/07/2020 publican as resolucións polas que se aproban as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas nos procesos selectivos para o ingreso, pola quenda de promoción interna no:

 • Corpo superior da Administración xeral, subgrupo A1. Ir ao DOG.
 • Corpo de xestión da Administración xeral, subgrupo A2. Ir ao DOG.
 • Corpo administrativo da Administración xeral, subgrupo C1. Ir ao DOG.
 • Corpo auxiliar da Administración xeral, subgrupo C2. Ir ao DOG.

No DOG do 15/07/2020 publican a Resolución pola que se modifica o anexo de prazas para a adquisión da condición de persoal funcionario de carreira do persoal laboral fixo de diferentes categorías e postos:

 • Ao corpo facultativo superior, subgrupo A1. Ligazón.
 • Ao corpo facultativo de grao medio, subgrupo A2. Ligazón.
 • Ao corpo auxiliar de Administración xeral e corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial, subgrupo C2. Ligazón.
 • Á escala de persoal subalterno da agrupación profesional de persoal funcionario. Ligazón.

No DOG do 15/07/2020 publican a Resolución pola que se aproban e sen fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas nos procesos para:

 • Ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno. Ligazón.
 • Proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo da Xunta. Ligazón.

No DOG do 14/07/2020 publican as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluidas nos procesos selectivos:

 • Para ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna na especialidade de educadores. Ligazón.
 • Para ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna na especialidade de traballo social. Ligazón.
 • Proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 017 do grupo II, asistenta/e social. Ligazón.