Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120511.gaias.15.jpg
 • 20120511.gaias.3.jpg
 • 20120209.Vigo.3.jpg
 • 20120501.Vigo.1.jpg
 • 20120209.san_caetano.delegados.5.jpg
Luns, 19 Agosto 2019

Deixen de empregar os servizos públicos "para chantaxes políticas"

Esiximos que se garanta o pago de soldos e carreira profesional a todo o persoal da Xunta

Ante as declaracións do conselleiro de Facenda nas que alertaba de supostas dificultades para afrontar o pago dos salarios persoal da administración xeral da Xunta derivadas da débeda estatal con Galiza, dende o sector de Autonómica da CIG-Administración instámolo a non empregar os servizos públicos nin ao seu persoal “para chantaxes políticas”, ao tempo que esiximos que se garanta o pago de todos ...


Mércores, 14 Agosto 2019

A CIG denuncia o empeoramento do material e vehículos do servicio de incendios e pide dimisións

A CIG vén de rexistrar escrito perante a Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural esixindo documentación da contrata con TRAGSA referente aos materiais e vehículos das novas brigadas do Servizo de Prevención contra Incendios Forestais (SPIF).

Logo da recente incorporación do persoal de brigadas no SPIF, de nova contratación, coñecemos algúns datos unha vez os tivemos diante dos nosos ollos, diante da total opacidade e descontrol en todos os eidos que nos brindou a Consellería do Medio Rural ...


Luns, 12 Agosto 2019

A Xunta resposta á presión é abre unha mesa de negociación para o persoal técnicos dos distritos

A Xunta resposta á presión e abre unha mesa de negociación de traballo do persoal técnico dos distritros forestais sen Función Pública. A Consellería de Medio Rural convocou cos representantes sindicais o venres 9 de agosto de 2019 á Mesa de negociación demandada dende maio de 2018 e logo de varias mobilizacións do persoal.

As organizacións sindicais levamos á mesa as demandas dos enxeñeiros técnicos forestais e enxeñeiros de montes, que traballan na coordinación e xestión forestas e das ...


Xoves, 08 Agosto 2019

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, campeona mundial da externalización

Segue e segue coas encomendas de xestión a Tragsatec do traballo técnico de arqueoloxía

Está claro que na Consellería de Cultura non queren ao persoal funcionario, non valoran o traballo dos técnicos e incluso non cumplen as leis de patrimonio nin de protección de datos. Xa é a terceira vez que asinan unha encomenda de xestión coa empresa Tragsatec, e a terceira vez que a CIG o denuncia.

O pasado luns día 15 publicaban no DOG a nova encomenda para o segundo semestre do ano, por valor de ...


Mércores, 07 Agosto 2019

A CIG denuncia a falta de medios humanos no operativo de alto risco de incendios forestais da Xunta

O plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galiza (PLADIGA 2019), foi aprobado polo consello da xunta do 2 de maio, e o Presidente Feijoo fixo público o documento cos datos dos medios humanos dispoñibeis para a campaña de alto risco de incendios forestais que comenzou o pasado 1 de xullo.

Nese documento detállase unha cifra que chega aos 7.000 efectivos para a loita contra o lume, homes e mulleres que pertencen a medios propios da Xunta de Galiza, concellos, ...


Martes, 06 Agosto 2019

Compensacións de domingos ou como darlle a razón á CIG

Nestes días aparece un informa de un sindicato da vergoña, de eses que asinaron un acordo de traballo coa Xunta do PP para eliminar calquera dereito do persoal laboral, eliminando o concurso de traslados, as oposicións por concurso-oposición, a promoción interna, etc... onde se fai unha proposta de compensación dos hararios para o persoal a quendas.

A proposta, en resumo é:

 • 75% compensación por traballo en domingos e festivos
 • Traballar como máximo a metade dos domingos e festivos
 • O ...

Martes, 30 Xullo 2019

Novo pau á Xunta pola concesión arbitraria das comisións de servizo

Nas comisións de servizo non abonda con que a persoa adxudicataria cumpra os requisitos de idoneidade, senón que, cando sexan varias as persoas solicitantes, é necesario que se exterioricen as razóns polas que se elixe a unha das persoas peticionarias e se lles notifique a todas elas a decisión final para darlle posibilidade de impugnación. Iso vén a decirlle á Xunta de Galiza, por segunda vez, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza.

A nova sentenza do TSXG 341/2019, do 3 de xullo, ...


Martes, 30 Xullo 2019

A CIG solicítalle ao director territorial da Inspección que faga cumprir á Xunta os requirimentos en materia de seguridade

Medio Rural acumula varios incumprimentos polas eivas no servizo de incendios forestais.

A CIG-Autonómica reuniuse o martes 30 de xullo na Coruña co director territorial da Inspección de Traballo e Seguridade Social (INTSS) de Galiza para solicitarlle que a Xunta de Galiza cumpra cos requirimentos realizados pola propia Inspección en materia de seguridade laboral. 

Cómpre lembrar que a Xunta de Galiza acumula incumprimentos dos requirimentos da Inspección de Traballo en materia de ...


Martes, 30 Xullo 2019

Promoción interna ao C2: xa van 3 convocatorias deixando prazas desertas

56 aprobados para 97 prazas ofertadas. Dos dous procesos anteriores, no convocado no 2009 só se cubriron 89 das 158 prazas ofertadas e no do 2015 131 das 139.

Está claro que a Xunta non quere promoción interna: tres procesos en 10 anos e a metade das prazas sen cubrir. Unha promoción concebida como se fosen exames de acceso libre fronte á que fan outras Administracións onde se valora e forma ao seu persoal funcionario. Vergoña


Luns, 22 Xullo 2019

Carreira profesional: o 29 de xullo remata o prazo de solicitude

O vindeiro luns 29/07/2019 remata o prazo para solicitar o acceso ao réxime extraordinario do grao I do sistema de carreira profesional. Nese senso, lembramos que dende o 18 de xuño a CIG ten a disposición de todo o persoal excluido do sistema de carreira profesional pactado por CCOO, UGT e Xunta un modelo de solicitude para presentar por rexistro. Unha vez presentada por rexistro, a Xunta ten tres meses para dar unha resposta. Se a resolución é desestimatoria, o paso seguinte é a ...


Borrador da Orde coas modificacións incorporadas na Mesa Xeral: descargar.

CRITERIOS XERAIS DOS PROCESOS DE FUNCIONARIZACIÓN DO PERSOAL LABORAL FIXO

Función Pública trae a mesa xeral unhas “notas para os procesos selectivos da funcionarizacion” sen antes facer un estudo e negociación real do que vai supor e onde vai ir o persoal laboral fixo que se funcionarice. Reiteramos a necesidade de comezar por unha calendario secuenciado de accións para o que fixemos achegas nese sentido e opuxémonos de novo a esta funcionarización sen garantías.

Propostas da CIG para solucionar este disparate:

 • Trasposición dos dereitos recollidos no V convenio.
 • Concurso de traslados do persoal laboral e funcionario previos aos procesos funcionarización.
 • Creación de escalas de persoal funcionario en base as titulacións requiridas para o acceso da categoría laboral. De ser o caso de convivir varias titulacións de esixencia pola evolución da categoría ou equivalencias curriculares deben desenvolverse escalas en ambos grupos/subgrupos que eviten o illamento do persoal que non ten a titulación mais alta.
 • Acordo de condicións de traballo negociadas de carácter xeral en base as funcións e pluses do persoal, no que se recollan ao menos os dereitos do V convenio.
 • Para evitar discriminacións salariais propomos igualar os trienios mínimos do persoal funcionario aos do persoal laboral e traspor os pluses laborais a complemento específico e níveis.
 • A carreira profesional non pode servir de coacción para a funcionarización, debe entrar todo o persoal sen condicions.
 • Garantir a xubilación parcial para todo o persoal para que o persoal que esta nesta situacion poda funcionarizarse se quere. Ampliar este dereito ao persoal funcionario.

Xunta, CCOO e UGT nun claro compadreo e defensa do seu Acordo de Concertación, non recollen ningunha das aportacións que lles fixemos.
Esta claro que queren seguir adiante a toda marcha con esta desfeita aínda que quede xente illada e prexudicada polo camiño. Insúltannos na propia mesa xa que se sinten apretados polo persoal que nin é tonto nin se deixa manipular. CCOO chega a negar a posibilidade do concurso ao persoal laboral e suplica agora por un concurso previo á funcionarizacion para o persoal funcionario.

Borrador dos criterios xerais para a funcionarización do persoal laboral fixo: descargar.

PROCESOS SELECTIVOS PARA O INGRESO NA ESCALA SUPERIOR DE ESTATÍSTICA, TÉCNICA DE ESTATÍSTICA, E LETRADOS

Denunciamos a falta de negociación previa das bases dos procesos selectivos que viñeron a esta mesa xeral. As alegacións da CIG a estes proceso selectivos non foron atendidas, en continuidade co desprezo á negociación colectiva que se esta a instaurar na Xunta de Galiza.

Descargar: superior de estatística, técnica de estatística, letrados.

ROGOS E PREGUNTAS

 • Esiximos a urxente publicación da modificación do decreto de listas. Respostan que aínda esta en revisión xurídica.
 • Reiteramos a necesidade da convocatoria das comisións de seguimento acordo técnicos SPDCIF, veterinarios e axentes ambientais. 
 • Bolsa de horas positivas por conciliación: solicitamos a súa habilitación inmediata (mantemos a súa extensión a todo o persoal).
 • Volveuse denunciar a non cobertura de postos na oficina de emprego de Cambados.
 • Preguntouse polo ruxe-ruxe da posible eliminación dos comedores escolares de menos de 250 comensais, FP di que non sabe nada e daralle traslado a Educación.