Novas por contido

Cando falta unha semana para comezar outubro hai demasiadas cousas atrasadas, esquecidas ou incumplidas en Función Pública.

Temos que remontarnos ao 29 de xullo (fai case dous meses) cando tivemos a última xuntanza oficial co director xeral de Función Pública. Dende entón, a súa ilustrísima tan só se dignou a sentarse cos seus amigos de CCOO e UGT coa escusa da “Comisión de seguimento do acordo de concertación”, a quenes facilitou información que vai moito máis aló do que debería ser materia desa “comisión”, ocultando por tanto a información ao sindicato que ten máis representación de todo o persoal ao servizo da Administración Autonómica, a CIG.

O que segue é un repaso á situación actual de varios asuntos, e a súa comparación cos compromisos que o DXFP transmitiu na MX do 29/07/2020:

Procesos selectivos e oferta de emprego

 • Probas de funcionarización do persoal laboral fixo: primeira semana de outubro. No web de FP anuncian eso mesmo. A día de hoxe non existe ningunha información oficial do ruxe-ruxe de que serían os días 3 e 4 de outubro.
 • Procesos que xa tiveron algún exame: compromiso de outubro. Sen información oficial.
 • Primeiros exames da oferta das escalas de servizos sociais e corpos xerais (incluíndo libre, estabilización, consolidación e promoción interna): comezarían a partires da segunda quincena de outubro ou primeira de novembro. Sen información oficial.
 • Negociación das bases das convocatorias pendentes: en setembro/outubro. Sen información oficial.
 • Negociación da oferta de emprego do 2020: despois do verán. Sen información oficial.

A CIG pon en cuestión a conveniencia de retomar os procesos selectivos por razóns sanitarias. En todo caso a Xunta non elaborou (ou polo menos non nos informaron) un plan preventivo, nin nos trasladou oficialmente que vai pasar con quen non poida presentarse por estar en corentena.

Eleccións de destino

 • Arqueólogos, finanzas A1 (P.I.), veterinarios e C1-xeral (P.I.): sería na segunda quincena de setembro. Sen información oficial. Os amigos do DXFP falan do 6 de outubro.
 • Previamente, na primeira quincena de setembro, sindicatos e Administración teríamos unha xuntanza para falar, entre outros, das anteriores eleccións de destino; de se os/as de promoción interna poderían voluntariamente non escoller o destino provisional; ou do protocolo de elección telemático que ainda está sen discutir. Tamén sobre o conflito de dereitos de quen teña que escoller destino e ao tempo participase no concurso de traslados. Sen información oficial.
 • Os demáis procesos pendentes elixirían destino ao longo do mes de outubro, segundo información extraoficial.

Teletraballo

 • Comprometérase a enviar “pronto” un borrador (que nunca chegou), e que na primeira quincena de setembro teriamos a negociación da modificación normativa. Houbo negociacións na Administración do Estado, mentres que a Xunta non moveu un só papel.
 • A información que o DXFP transmitiu aos seus amigos é que “a semana que ven” haberá unha reunión de FP coa DX de Avaliación para rematar o primeiro borrador.

Cando xa era venres, día 18 de setembro, ás 14:07 do día e por tanto a piques de rematar a xornada para moita xente, recibimos na CIG-Autonómica un correo electrónico no que se nos traladaban unhas novas instrucións sobre o teletraballo en relación ao COVID-19. 

O que recibimos era a instrución conxunta da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia e da Dirección Xeral da Función Pública, e que afectaba a este réxime de teletraballo que remataba precisamente o luns 21 de setembro. Por tanto, o primeiro que temos que dicir é que novamente actúan tarde e mal.

O segundo que temos que dicir é que no seu día a CIG asinou un acordo con Función Pública sobre esta e outras cuestións referidas ao COVID-19 e ao teletraballo, e que entre outras creaba unha comisión de seguimento que, novamente, se pasan polo forro, xa que a nova instrución foi decidida unilateralmente pola Administración sen informar nin negociar nada coa representación sindical dos traballadores e traballadoras.

O terceiro é que voltan a meter no saco de “circunstancias especiais” todas as necesidades que, ao xuizo das persoas responsabeis da Administración, se poidan dar (persoal sensible, contactos de positivos, confinados/as con sintomas, etc.). 

E cuarto, o teletraballo por motivos da pandemia non deber xirar en exclusiva sobre as circunstancias do traballador/a (cargas familiares con imposibilidade doutras alternativas), senón ter en conta a óptica do centro de traballo e ser quen de permitir permisos de teletraballo simplemente por reducir as ratios de presencialidade nas oficinas sen ter que demostrar conciliación, circunstancias especiais, nen gaitas...

Para rematar, non nos gusta que nos tomen o cabelo: o día anterior, xoves 17, falamos cunha persoa responsábel de Función Pública quen nos trasladou que o teletraballo polo COVID remataba porque xa pasara a situación excepcional.

Función Pública confirma que os primeiros exames, comezando pola funcionarización do persoal laboral fixo, van ser na primeira semana de outubro.

A Xunta decidira por maio aprazar todos os procesos selectivos ata pasar o 1 de outubro. Segundo o conselleiro de Facenda, porque llo pediron algúns sindicatos nunha conversa entre amigos (non existiu negociación). Daquelas a CIG defendeu que non era bo paralizar todo ata unha data determinada, que o correcto era reactivar todo en canto as condicións o permitisen, fose antes ou despois do 1 de outubro.

Chegamos a esa data, e o nivel de contaxio volve a ser perigoso. Que facemos? Debe a Xunta retomar os procesos selectivos?

A maioría das consultas que recibimos do persoal laboral fixo que se presenta á funcionarización é que se adie o seu proceso (que segundo informan en Función Pública, vai ser xa na primeira semana de outubro). Por contra, entre a xente que se presenta por acceso libre hai intereses contrapostos entre quenes queren retomar xa os procesos, e quenes pensan que a situación non o aconsella.

A decisión que tomaron o conselleiro de Facenda e o director xeral de Función Pública, non negociada (polo menos coa CIG, o sindicato maioritario da Administración Autonómica), ten moitas eivas:

 • Están prohibidos certos eventos que agrupan a moita xente, como verbenas, espectáculos deportivos, etc. É máis seguro que eso xuntar a facer un exame a varios milleiros de persoas nun recinto por moi grande e amplo que sexa?

 • Teñen previsto un plan preventivo ante o COVID-19 que garanta a saúde das persoas que se presenten aos exames? Se existe, a CIG non o coñece.

 • Que solución lle van dar ás persoas que ainda non estando contaxiadas teñan obriga de gardar corentena e por tanto non se poidan presentar? Vanlle dar a opción de presentarse pasada a corentena? Ou obrigarán á xente a saltarse a corentena, mesmo a non acudir ao médico ante unha sospeita de contaxio ou contacto para que non lles decreten un confinamento?

 • A Xunta de Galiza lánzase a retomar os procesos selectivos. A pesares da dificultade que suporá vincular posíbeis contaxios co evento masivo, van asumir responsabilidades coas persoas que se contaxien? 


Señor director xeral de Función Pública, señor conselleiro de Facenda, poñan por diante a saúde das persoas e en consecuencia reflexionen se os datos sanitarios aconsellan ou non retomar xa os procesos selectivos, elaboren un plan preventivo (que deben trasladar á representación sindical), estuden as consecuencias do que pode implicar agrupar a milleiros de persoas ou deixar sen exame a quenes, contaxiados/as ou non, teñan que gardar corentena.

A CIG Autonómica solicítalle ao Conselleiro de Medio Rural que aparte ao seu director xeral de Defensa do Monte logo das súas declaracións na CRTVG e ademáis propómoslle medidas urxentes para parar esta vaga de lumes.

Nesta fin de semana pasada houbo numerosos incendios na Galiza, e na provincia de Ourense arderon segundo datos da propia Xunta máis de 7.000 hectáreas en tan só dous días.

Nestes momentos moitos dos incendios que asolan o noso País están activos e con grandes dificultades de control. Un destes incendios afectou gravemente ao Parque Natural do Xurés e á súa reserva integral (calcinando, segundo indican os medios, mais de 3000 ha). Pero tamén se viron afectadas outras zonas de masas forestais de grande valor, vivendas, cultivos, granxas e infraestruturas pondo en perigo á poboación.

En medio de toda esta situación, o director xeral de Defensa do Monte, manifestou nunhas declaracións á RTVG que “xa esperaban unha forte actividade incendiaria”. Dende a CIG entendemos que a situación metereolóxica favoreceu esta situación, pero o que non se entende é que “sabendo que ía suceder” non se tomen medidas excepcionais de prevención e reforzos específicos de vixilancia nestas zonas, así como nos espazos de alto valor ambiental. Esta situación é repetida e tres anos despois dos lumes acaecidos en outubro de 2017, seguen sen implantarse moitas das accións que se recollían no informe do grupo de expertos, a pesares do compromiso explícito da Xunta. Pero sobre todo, segue sen facerse unha verdadeira política preventiva e sen dotar ao SPIF dos medios materiais e persoais suficientes.

Independentemente de instarlle a que actúe neste sentido e fortaleza dunha vez o sistema de defensa contra incendios na Galiza e, que avalíe as responsabilidades da sua consellería, dende a CIG solicitamos actuacións urxentes:


1. A cobertura urxente e automática de vacantes, baixas, licenzas e permisos.
2. Débese dar  información urxente aos delegados e delegadas dos comités de seguridade e saúde laboral dos accidentes acaecidos nos lumes nestes días (dos que temos coñecemento polos medios de comunicación ou polo propio persoal do SPIF), pero sobre todo deben cubrirse as baixas que se xeneran de xeito inmediato para non comprometer as brigadas.
3. Asegurar que os protocolos de coordinación e intendencia están a funcionar e dar as instrucións precisas, xa que o sistema está superado nos distritos de máis actividade incendiaria.
4. Solicitar axuda e coordinarse coa consellería de Medio Ambiente e Vivenda para dispor do persoal de campo con criterios de vixilancia preventiva e dirección e apoio na extinción.
5. Activar todas as torretas ou vixilancias fixas que temos (o 50% están pechadas), para que poidan facer detección precoz dos incendios.
6. Apartar da responsabilidade ao equipo que leva anos na dirección da extinción de incendios forestais que se recoñece incapaz, en base as declaracións vertidas polo director xeral de Defensa do Monte.

Para a Confederación Intersindical Galega os danos no patrimonio natural e forestal da Galiza, nas infraestruturas, vivendas e o risco vital que xeran os incendios forestais son de grande preocupación e importancia. Defendemos un servizo público, forte, dotado, capacitado e seguro, e hoxe queremos de novo transmitir o noso apoio e forza incondicional a todo o persoal que nestes días esta a loitar contra o lume na nosa patria.

 

381 persoas pendentes da decisión de Función Pública de rematar os procesos selectivos de corpos xerais; destas, 267 son de promoción interna.


Función Pública prometeu o 29 de xullo que estaban a estudar a proposta que lle facíamos, pero que non terán resposta ata a primeira quincena de setembro. Rematou a primeira quincena e seguen sen dar sinais de vida.

É máis, hoxe 16 de setembro, publican no DOG os tribunais dos procesos selectivos dunha OEP posterior, entre eles os dos corpos xerais, e seguen sen resolver o que teñen pendente.

Que é o que realmente quere Función Pública? Dar destino no 2021 para aforrarse a carreira profesional nun grupo superior? Queren adiar as tomas de posesión ata despois do concurso?

Teñen que rematar xa estes procesos con prazos máis que sobrepasados, publicar a resolución provisional de méritos no A1-PI, e a definitiva no A2-PI e C2-PI, pubicar a resolución de aspirantes que superaron o proceso selectivo e facer o acto de elección de destino.No caso dos procesos libres dos mesmos corpos están paralizados ata que se resolva a PI.

 

 

Subgrupo

Convocatoria

Última Resolución en DOG

Seguinte Resolución pendente de adoptar

A1 (PI)

08/03/18

 07/02/20 (presentación de méritos)

 Publicar a resolución provisional de méritos

A1 (libre)

07/03/18

 26/06/20 (aspirantes que superaron o proceso)

 Convocar acto de elección de destino posterior á PI

A2 (PI)

08/03/18

 04/03/20 (baremación provisional)

 Publicar a resolución definitiva de méritos

A2 (libre)

07/03/18

 14/07/20 (aspirantes que superaron o proceso)

 Convocar acto de elección de destino posterior á PI

C1 (PI)

08/03/18

 19/02/20 (aspirantes que superaron o proceso)

 Convocar acto de elección de destino

C2 (PI)

08/03/18

 21/02/20 (baremación provisional)

 Publicar resolución definitiva de méritos

C2 (libre)

07/03/18

 12/12/19 (aspirantes que superaron o proceso)

 Convocar acto de elección de destino posterior á PI


Están xogando cos dereitos de 381 persoas, 276 son persoas funcionarias que están pendentes da súa promoción interna, pero no caso dos de libre hai moitas persoas que están no paro.

E non se poden escudar en ningún caso na “complexidade” de levar adiante algo que só depende da vontade da dirección xeral. E nalgúns casos tamén dos tribunais, que non teñen vontade de rematalos indo contra os dereitos dos seus compañeiros.

Teñen que rematalos xa e facer actos de elección de destino provisional telemáticos, con todas as vacantes e coa posibilidade de adiar a toma de posesión ata a elección de destino definitiva despois do concurso.

Esiximos da Dirección Xeral de Función Pública información e a rápida resolución destes procesos.

Nestes días estamos a recibir multitude de queixas porque non se están a proporcionar máscaras ao persoal da Xunta, especialmente nos centros administrativos e nos de educación. Para saber que máscara é a que tes que poñer (cirúrxica ou Fpp2) consulta a Avaliación de riscos laborais ao risco biolóxico Covid do teu centro no posto ou tarefas que realices.

En xullo publicamos unha nova no noso web explicando a normativa actual que obriga ao empresario/a de proporcionar máscaras e outro material de protección, e propón aplicar sancións se non cumpre.

Como exemplo, logo da denuncia da CIG-Autonómica ante a Inspección de Traballo e Seguridade Social pola falla de medidas nas escolas infantís, a autoridade laboral requiriu á revisión dos protocolos en relación co uso da proteción respiratoria instando á Xunta á proporcionar 1 máscara cirúrxica cada 4 horas e sinala o uso de EPI (máscara FPP2) naqueles supostos de persoal especialmente vulnerable e/ou nas tarefas con risco (salpicaduras, etc..) nas que é imposible gardar a distancia de seguridade.

Como conclusión:

 1. A máscara é obrigatoria no posto de traballo cando non hai distancia de seguridade e ten que proporcionarcha a empresa.
 2. Deben proporcionarche 1 cada cada 4 horas (cirúrxica) ou aquelas que polas características do posto e, segundo a Avaliación de riscos laborais, che correspondan.
 3. O incumprimento polo empregador/a das obrigacións constituirá infracción grave.
 4. Calquera persoa pode acudir a denunciar na Inspección de Traballo e Seguridade Social se non lle dan a máscara de protección axeitada.

 

Se non che están a facilitar as máscaras, escríbenos a xunta@cigadmon.gal (ou emprega o formulario de contacto) indicando o teu nome e apelidos, teléfone, posto e centro de traballo, e poremos unha denuncia na Inspección de Traballo. Se o prefires podes facelo ti directamente.

Para mais información: web da CIG saude laboral

A CIG denunciou, perante a Direccion Territorial da Inspección de Traballo e Seguridade Social a situación na que están as Escolas infantís na apertura dos centros de traballo e a incorporación das crianzas a falta de negociación dos protocolos e de Avaliacións de Riscos Laborais.

Por erro, non convocaron ao Consorcio e tampouco á Consellaría de Política Social, agás á xefatura Territorial da Coruña, polo que, a Inspectora de traballo, aínda tratando todos os asuntos que se denunciaban vai convocar de novo desta vez ao Consorcio, Consellaría de Política Social e representantes dos traballadores.

Entre outra documentación que require a Inspección de Traballo ao Consorcio e Consellaría está:

 • Adaptacións do protocolo COVID e plans de continxencia dos centros de traballo
 • Elaboración dunha listaxe de verificación para detectar as carencias, tanto materiais como de persoal, para o cumprimento do protocolo COVID
 • Listado de responsables COVID dos centros
 • Peticións do Consorcio aos concellos para o incremento da limpeza das escolas, con listaxes de todas elas co persoal asignado e ratios. Tamén o persoal de servizos xerais asignado a cada a cada centro para tarefas de limpeza e desinfección e en que centros se incrementou este persoal. Ademais, se se incrementou o persoal educativo
 • Informe sobre as escolas do Consorcio sobre a existencia de locales adecuados destinados a vestiarios e taquillas; tamén se hai uniformes en cantidade suficiente
 • Revisión do protocolo en relación co uso da protección respiratoria ( 2 máscara cirúrxicas por xornada e uso de EPI -FFP2- naqueles momentos da xornada nos que sexa imposible gardar as medidas de seguridade e para o persoal vulnerable)
 • O Consorcio terá que comunicar o número de peticións de conciliación recibidas e cantas foron resoltas, así como as que foron denegadas, motivadamente

Na CIG seguimos na loita na defensa do persoal, da súa seguridade e das persoas usuarias e agradecemos a rapidez da autoridade laboral. Se tes algunha cuestión ponte en contacto cos teus delegados e delegadas….

A CIG vén de presentar denuncia perante a Inspección de Traballo pola falta de avaliación de riscos laborais dos centros de educación e a falta de medidas preventivas previstas para os postos do persoal non docente. Denuncia a falla de negociación das súas condicións laborais pola modificación de horarios, funcións e ampliación da carga de traballo e que tampouco se informou ao persoal do plan de acción, nin das medidas que deben tomar para protexerse do coronavirus e realizar as funcións con seguridade e eficacia.

Na denuncia sublíñase que tampouco houbo formación e información das medidas de seguridade a adoptar nos postos de traballo, nin se informou á representación do persoal ou a delegadas e delegados de prevención de se se realizaron medidas preventivas. Non se trataron as medidas no Comité de Seguridade e Saúde Laboral Intercentros ou provinciais nin houbo convocatoria algunha da Mesa Xeral para a elaboración de ningún protocolo de reincorporación á actividade e a modificación unilateral das condicións de traballo.

Por iso demanda a avaliación de riscos dos postos de persoal non docente; información e formación en materia de prevención; EPIs axeitados; negociación de carteleiras, ratios e cadro de persoal abondo para realizar as tarefas encomendadas e a supresión dos poderes ao equipo covid do centro para a modificación de horarios e imposición de tarefas sen negociación previa previstos no documento de instrucións.

Persoal atinxido

O persoal atinxido é o de limpeza, de cociña, administrativo, coidador de alumnado con diversidade, intérprete de lingua de signos, subalterno e de mantemento. En centros residenciais, persoal médico ou de carpintaría; en centros de educación especial persoal educador e calquera outro que se vexa afectado polas instrucións da consellaría.

A CIG entende que no caso de persoal de limpeza e mantemento dependente dos concellos ou mesmo de cociña e comedores, están tamén incluídos na denuncia. O mesmo ocorre coas empresas que proporcionan servizos de comedor e limpeza, que deberan estar previstas nas avaliacións de riscos laborais para unha axeitada coordinación das actividades no referido á seguridade do alumnado e das traballadoras e traballadores.

Documento xeral e unilateral

A CIG asegura que a consellaría de Educación e a de Sanidade elaboraron un documento que permite modificar as condicións laborais do persoal non docente. Un conxunto de instrucións que, no caso de limpeza, son obrigatorias para todo o persoal de limpeza con independencia da súa dependencia orgánica, polo que será de aplicación non só ás empresas externas senón tamén aos persoal da Xunta e dos concellos.

O documento sinala ademais que nos supostos nos que existan varias persoas dedicadas as tarefas de limpeza, unha delas realizará total ou parcialmente a súa xornada na quenda de mañá, podendo realizarse rotacións no uso das quendas. Cando as tarefas de limpeza se realicen por unha única persoa, realizará parte da súa xornada, polo menos 1/3 en xornada de mañá. Por iso a CIG entende que se modifica a xornada de traballo e a frecuencia das horas en que se teñen que realizar as tarefas sen negociación previa. Denuncia ademais que isto supón un considerable incremento da carga de traballo, sen negociación previa de ningún tipo.

Esta mesma situación repítese no caso do persoal de cociña ao que tamén se lle establecen quendas, novos espazos de traballo e modificacións que afectan a horarios e incrementan a carga de traballo.

O persoal non docente sen representación no “equipo formado na COVID”

Cada centro educativo debe contar cun “equipo formado na COVID” que será de referencia para a comunidade escolar e que, segundo especifica a instrución, estará formado pola persoa titular da dirección do centro e dous membros do profesorado, polo que non haberá representación do persoal non docente, nin de persoal técnico en materia de prevención de riscos laborais.

Para a CIG este equipo non está conformado por “persoal cualificado” para realizar os plans específicos no relativo a tarefas de limpeza e comedor, porque non coñecen nin as tarefas de limpeza, nin as tarefas de comedor. Fronte a isto, a CIG considera que quen o debe facer é o Servizo de Prevención ademais de ser tratado nos Comités de Seguridade e Saúde Laboral. En todo caso, o equipo COVID será o encargado, cos medios materiais e humanos necesarios de poñelo en práctica.

O mesmo ocorre cando se indica o momento no que se deben utilizar luvas, que segundo a instrución limítase ao persoal de limpeza no momento de utilizar substancias abrasivas para a pel. Xa que logo, exclúe a outro persoal de usalas e a este persoal noutras tarefas. En todo caso, iso compete, novamente á Avaliación de Riscos Laborais.

Sen información sobre instrucións para Centros de Educación Especial

Nas instrucións da consellaría sinálase que os Centros de Educación Especial terán un protocolo propio, que a día de hoxe se descoñece.

Ademais, nada se trata do persoal subalterno e de conserxería, que vai ver alteradas as súas funcións polas exixencias de control do alumnado nos accesos, saídas e apoio material e de mantemento do funcionamento do centro, do persoal de cociña, ao que non se refire ningunha protección específica, cando o seu contacto laboral vai ser intenso, ou coidados de necesidades especiais, así como a outras categoría para as que nin fai referencia.

Por todo esto, na denuncia presentada pola CIG ante a Inspección de Traballo, solicitamos:

 • A Avaliación de riscos dos postos de persoal non docente dos centros educativos e a aplicación urxente do seu plan de acción
 • A información e formación en materia de prevención de riscos laborais.
 • Os EPIS adecuados para a actividade para o persoal (máscaras deprotección axeitadas para  cada actividade e repostos suficientes, luvas, roupa ou uniformidade axeitada...).
 • A negociación de carteleiras, rateos e cadro de persoal suficiente para poder realizar as tarefas encomendadas.
 • A supresión dos poderes ao “equipo covid” para a modificación de horarios e imposición de tarefas sen negociación previa previstos no documento de instrucións.

O martes día 8 de setembro de 2020 a Dirección Xeral de Defensa do Monte informounos da situación de contaxios no SPIF e da súa proposta de melloras a engadir aos actuais protocolos Covid.

A valoración xeral por parte da Consellería é que as cousas van “razoablemente ben”, xa que ata o de agora non houbo casos de transmisións no ámbito laboral e non consideraron necesario convocar os CSSL.

Dende a CIG achegamos diversas cuestións. A primeira delas é que esta xuntanza tiña que vir necesariamente precedida pola convocatoria dos CSSL laboral de Medio Rural e de incendios (os delegados de prevención destes comités tiñan que ter sido informados de todas as incidencias e actuacións que foron xurdindo), e coma non foi así, agora teñen que ser convocados inmediatamente. Ademais, trasladamos outras achegas para a mellora da seguridade do persoal (a maioría das cales xa solicitaramos por escrito con anterioridade):

 • Implantar as quendas de 10 horas de cara á reducir a presenza simultánea de persoal nos puntos de encontro.
 • Organizar grupos de traballo o máis estancos posibles. Para isto é básico o binomio brigada-motobomba.
 • Establecer unha hixienización exhaustiva unha vez por día(a maiores das medidas de limpeza e desinfección establecidas nos protocolos).
 • Implantar un procedemento de actuación no caso de contaxio ou sospeita único, igual e fiable para tódolos casos(independientemente da actuación preceptiva por parte do SERGAS).
 • Artellar un sistema de limpeza dos EPIs para que o persoal non os teña que levar á sua casa.
 • Subministro de máscaras reutilizables de FFP2 para todo o persoal.
 • Minimizar a presenza de efectivos nos centros de coordinación.
 • Eliminar as entregas masivas de material individualizado que se produce nalgún distrito.
 • Establecer un sistema de ventilación natural axeitada tanto nas instalacións coma nos vehículos(neste caso a nosa proposta é a apertura dunha xanela dos asentos dianteiros e a contraria dos traseiros)que favoreza a óptima circulación do aire.
 • Aplicacións dos protocolos para todo o persoal que intervén na extinción (Concellos , GES , etc).


Por parte da Dirección Xeral de Defensa do Monte trasladaronsenos as seguintes cuestións:

 • Queren implantar protocolos de aireación nas instalacións.
 • Van corrixir as eivas e entregarlle máscaras a todas as categorías do SPIF.
 • Están a procurar algunha alternativa de suministro de mascarillas reutilizables FPP2 debidamente homologadas.
 • Queren poñer en marcha un sistema de desinfección exhaustiva a maiores das xa establecidas nas instalacións do SPIF( dando formación a persoal propio).
 • Están colocando módulos de instalación nos puntos de encontro onde se use a instalación común de descanso por máis de 5 brigadas en total(ou 3 de xeito simultáneo).

Dende a CIG alegrámonos de que non haxa contaxios no ámbito laboral e compartimos as medidas que se van a adoitar. Porén, considerámolas insuficientes, xa que ignoran moitas das alternativas para evitar contaxios ou minimizar o número de corentenas preventivas  que poden afectar á operatividade e efectividade do SPIF.

A CIG reclama á Consellería de Política Social melloras de seguridade fronte a Covid nos centros de menores, como PCR, máis persoal e Avaliacións de riscos laborais actualizadas co regreso ás aulas e a previsión ante os gromos nas nosas vilas e cidades.

Denunciamos que non se están a facer probas PCR ao persoal nin sequera cando regresa de vacacións ou de baixas laborais, nin as cativas e cativos logo de permisos coas súas familias. Tamén demandamos medidas e garantías de seguridade cun planeamento que resolva as cuestións que xurdan no regreso as aulas (tanto por importar o virus como ante unha situación de confinamento ou corentena).

Así na CIG solicitamos reunión urxente coa Secretaría Xeral desta consellería para tratar as necesidades de persoal e medios coas organizacións sindicais ademais da convocatoria do comité de seguridade e saúde laboral.

Os centros de menores deben prestar o servizo coa máxima normalidade posible coa perspectiva que este problema non ten unha solución a curto prazo e que a educación e a atención dos menores é prioritaria. Porén, é unha irresponsabilidade da Xunta de Galiza que se faga sen seguridade fronte ao COVID e sen respectar as garantías laborais e de prevención de riscos do persoal. De non actuar con dilixencia solicitaremos amparo presentando denuncia na autoridade laboral.

Demandas da CIG:

 • A realización de probas PCR a todas as persoas traballadoras e usuarias periodicas e na reincorporacion dos permisos e vacacións.
 • Material preventivo axeitado e stock abondo (e máscaras de protección FPP2).
 • Actualizar a Avaliación de riscos laborais de cada centro ao risco biolóxico do covid ao momento actual de gromos e volta á escola.
 • Protocolo pola reincorporación das/os menores aos centros escolares.
 • Información e formación a todo o persoal.
 • Cubrir as quendas ata xornadas completas e cadro persoal adecuado para formar os chamados grupos burbulla ou unidades de convivencia.
 • Contratación de persoal suficiente para o reforzo das tarefas de limpeza, desinfección e lavandería.
 • Asegurar a protección das traballadoras e traballadores especialmente sensibles e embarazadas.