Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120621.cadea_humana.san_caetano_6.jpg
  • 20120214.Lugo.1.jpg
  • 20120501.Compostela.4.jpg
  • 20120501.Ferrol.1.jpg
  • 20120501.Pontevedra.1.jpg
Mércores, 16 Outubro 2019

Orzamentos da Xunta e suba salarial: o conto da leiteira

Seguimos cunha suba raquítica pactada en Madrid que non axuda a recuperar o poder adquisitivo perdido nos últimos 10 anos, sen xornada de 35 horas, e co resto dos recortes consolidados neste anteproxecto de Orzamentos Xerais.

Na Mesa Xeral celebrada o mércores 16 de outubro o director xeral de Planificación e Orzamentos infórmanos que espera que a suba salarial se sitúe ao redor do 2,2%, o 2% derivado do acordo de Madrid e o 0,2% a maiores tendo en conta os datos do cadro macro do goberno ...


Mércores, 02 Outubro 2019

Plan de igualdade exprés e sen garantías para o persoal da Xunta de Galiza

A dirección xeral de Función Pública e a secretaría xeral de Igualdade pretenden sacar un documento ás présas saltándose os requisitos que marca a lei para a súa elaboración.

Xa van 12 anos da entrada en vigor da Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, a Xunta de Galiza segue sen Plan de Igualdade para o seu persoal, a pesar de ser obrigatorio para as empresas e entidades de máis de 250 traballadores.

Arredor de 20.000 persoas empregadas ...


Luns, 30 Setembro 2019

A CIG solicita a convocatoria da Comisión de Seguimento do Servizo de Incendios do V Convenio

A CIG ven de solicitar a xuntanza da comisión de seguimento que está recollida no apartado 3.16 do Acordo de condicións especiais de traballo do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais da Xunta de Galiza, no V Convenio Colectivo Único para o Persoal Laboral da Xunta. Esta comisión é o órgano encargado de velar polo cumprimento de dito acordo.

Desta forma preténdese activar unha ferramenta básica para a negociación de Epis, mellorar os accesos ás casetas de ...


Luns, 30 Setembro 2019

A saúde da poboación en risco pola xestión da sanidade ambiental

A Xunta de Galiza pon en risco a saúde da poboación galega pola pésima xestión da sanidade ambiental. A Consellería de Sanidade négase a instaurar un sistema de alertas para controlar e xestionar mellor os brotes hídricos de gastroenterine como o de Corme.

CIG, CCOO, CSIF e UGT denuncian que o brote hídrico de gastroenterite que se ven producindo dende o 26 de setembro en Corme, que afectou a deceas de veciños da localidade, con vómitos e diarreas, foi xestionado incorrectamente polos ...


Venres, 27 Setembro 2019

A CIG segue loitando para que o SPIF sexa un servizo de emerxencias

Dende a CIG levamos moito tempo loitando polo recoñecemento da categoría profesional de Bombeiro/a forestal e por converter ao SPIF nun servizo de emerxencias versátil para o medio natural e rural, sen perder de vista a prevención coma unha función básica dun servizo de bombeiros forestais.

Os piares sobre os que se asentou a acción da CIG todo este tempo son a formación, operatividade e estabilidade laboral vinculada á atemporalidade dun servizo de emerxencias.

Tamén fomos pioneiros na ...


Xoves, 26 Setembro 2019

Si para o 2020 só che suben un 2% o teu salario, pídelle o outro 1% a CCOO

CCOO informa que para o ano 2020 as retribucións das persoas empregadas públicas van subir un 3% grazas ao acordo de mellora de emprego asinado por CCOO, UGT e CSIF en Madrid no 2018.

Non contan que o único comprometido nese acordo é unha suba do 2% e que para chegar ao 3% hai un condicionante que é que o PIB medre un 2,5%.

Como xa vos contamos nesta nova de marzo de 2018, cando asinaron o acordo de concertación xa sabían que era moi improbable que o incremento do PIB fose do 2,5%, porque ...


Xoves, 26 Setembro 2019

Contratación de 188 orientadores/as laborais

O día 17 de setembro publicouse no BOE a Orde TMS/941/2019, de 6 de setembro, pola que se distribúen territorialmente para o exercicio económico de 2019, para a sua xestión polas comunidades autónomas con competencias asumidas, subvencións adicionais do ámbito das políticas activas de emplego financiadas con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado, incluíndo aqueles destinados á execución do Plan de Choque polo Emprego Xove 2019-2021.

No anexo V desta orde se recolle a asignación do número ...


Mércores, 25 Setembro 2019

Sae ou non sae o concurso de corpos xerais?

A incógnita podería quedar despexada o martes 1 de outubro, día en que estamos convocados para discutir sobre as prazas a ofertar.

As bases do concurso quedaron aprobadas na Comisión de Persoal do 2 de agosto (coa abstención de CIG e CSIF, e o voto a favor de CCOO e UGT). A previsión nese momento era que se publicaría en setembro, unha vez que se pechase a discusión da oferta de postos. 

Xa non vai ser en setembro, pois a xuntanza para pechar os postos está convocada para o martes 1 de ...


Luns, 23 Setembro 2019

Suspéndese temporalmente o primeiro xuízo contra as limitacións da carreira profesional

A CIG defende que todo o persoal teña carreira profesional

O xoves 19 de setembro suspendeuse o xuízo previsto no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza pola demanda de Conflito Colectivo de CSIF e CIG (adherímonos) contra o acordo de carreira profesional asinado por CCOO e UXT coa Xunta de Galiza xa que outros sindicatos sen representación solicitaron personarse.

O Conflito Colectivo é unha vía xudicial do “social” que só afecta ao persoal laboral. A maiores, a CIG ten interposta outra ...


Xoves, 19 Setembro 2019

Grupo de expertos de apoio a comisión do Parlamento sobre incendios forestais

Comunicado da CIG sobre o informe do grupo de expertos de apoio á comisión do Parlamento de Galiza sobre incendios forestais

O mércores 18 presentouse na Comisión de Agricultura do Parlamento de Galiza o documento de respostas ás cuestións recollidas no Ditame da comisión parlamentaria sobre incendios forestais de 2017 elaborada polo grupo de expertos.

En liñas xerais a CIG valoramos positivamente o contido deste informe xa que pon en valor moitas das recomendacións e propostas que son ...


[..] a Xunta de Galicia presentará unha proposta á Comisión de seguimento do presente acordo para o desenvolvemento dun plan para o establecemento de outras xornadas efectivas anuais inferiores para o persoal con xornadas a quendas, nocturnas ou especialmente penosas. Unha vez oídos aos membros da devandita comisión elevarase a dita proposta á Mesa Xeral de Negociación. [..]

E para a CIG, o texto debería sinxelamente dicir:

A xornada de traballo xeral na Xunta de Galiza e nos seus entes instrumentais computarase en contía anual e suporá un promedio semanal de 35 horas, sen prexuízo das xornadas especiais.

INCAPACIDADE TEMPORAL

O mesmo acontece coa incapacidade temporal. Se no Acordo de Madrid CCOO, UGT e CSIF renunciaron a que con carácter xeral se establecese un complemento do 100% para as incapacidade temporais derivadas tanto de continxencias profesionais como comúns, nesta proposta de ámbito galego a Xunta coloca aos asinantes nunha situación humillante ao non aceptar o 100% e remitirse unicamente a “...confeccionar propostas...”, “reunir á comisión de seguimento...”, “escoitar ás organizacións sindicais...”, e bla bla bla. Pero feitos CERO.

O texto do Acordo di:

No seo da comisión de seguimento do presente acordo confeccionarase unha proposta para a súa negociación na Mesa xeral de empregados públicos na que se determinen: a) as retribucións que vaia a percibir o persoal en situación de incapacidade temporal ... A articulación desta medida poderá, no seu caso, establecer diferentes escenarios retributivos en función do tipo de continxencia que dese lugar á incapacidade temporal ou da duración da mesma [..]

E para a CIG, o texto debería sinxelamente dicir:

Nos casos de continxencias profesionais e continxencias comúns aboarase un complemento ata alcanzar o cen por cento das retribucións desde a data de inicio da situación de incapacidade temporal.

Para a CIG os acordos que non obrigan son papel mollado. Creemos que cada Administración debe negociar as súas condicións de traballo, pero si existe unha normativa básica que se utilizou para recortar, tamén esa normativa básica se debe utilizar para recuperar dereitos. O Acordo de Madrid e quen o asinaron renunciaron a iso. Agora, atrapados nunha situación vergonzosa, son incapaces de dar unha solución digna ao desastre que crearon.

Mentras a ministra anuncia que o persoal empregado público da Administración Xeral do Estado vai cobrar o 100% das incapacidades temporais, a Junta de Andalucía establece a xornada semanal de 35 horas e o goberno vasco acorda unha suba salarial máis alá do 1,75% e permisos de paternidade e maternidade de ata 20 semanas, aquí a Xunta xoga a retardar e adiar calquera avance. E máis agora que poden xogar á contra ao cambiar o goberno do Estado e ademais tendo o aval de CCOO, UGT e CSIF que asinaron un acordo cheo de medidas de carácter potestativo e non obrigatorio para as administracións.

Para a CIG, calquera acordo ao que se chegue, ten que recoller estas melloras e ten que establecer a obriga de que o goberno galego remita un proxecto de lei ao Parlamento para modificar a Lei de emprego público onde están consolidados estes recortes.

Non lle imos dar validez á pantomima de negociación nin a máis cronogramas que non se cumpren. Queremos que se fagan efectivos os nosos dereitos e o querémolo xa.