Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120501.Compostela.4.jpg
 • 20120621.cadea_humana.san_caetano_6.jpg
 • 20120511.gaias.3.jpg
 • 20121114.vigo.3.jpg
 • 20120511.gaias.13.jpg
Mércores, 16 Outubro 2019

Orzamentos da Xunta e suba salarial: o conto da leiteira

Seguimos cunha suba raquítica pactada en Madrid que non axuda a recuperar o poder adquisitivo perdido nos últimos 10 anos, sen xornada de 35 horas, e co resto dos recortes consolidados neste anteproxecto de Orzamentos Xerais.

Na Mesa Xeral celebrada onte o director xeral de Planificación e Orzamentos infórmanos que espera que a suba salarial se sitúe ao redor do 2,2%, o 2% derivado do acordo de Madrid e o 0,2% a maiores tendo en conta os datos do cadro macro do goberno que sitúan o ...


Mércores, 02 Outubro 2019

Plan de igualdade exprés e sen garantías para o persoal da Xunta de Galiza

A dirección xeral de Función Pública e a secretaría xeral de Igualdade pretenden sacar un documento ás présas saltándose os requisitos que marca a lei para a súa elaboración.

Xa van 12 anos da entrada en vigor da Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, a Xunta de Galiza segue sen Plan de Igualdade para o seu persoal, a pesar de ser obrigatorio para as empresas e entidades de máis de 250 traballadores.

Arredor de 20.000 persoas empregadas ...


Luns, 30 Setembro 2019

A CIG solicita a convocatoria da Comisión de Seguimento do Servizo de Incendios do V Convenio

A CIG ven de solicitar a xuntanza da comisión de seguimento que está recollida no apartado 3.16 do Acordo de condicións especiais de traballo do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais da Xunta de Galiza, no V Convenio Colectivo Único para o Persoal Laboral da Xunta. Esta comisión é o órgano encargado de velar polo cumprimento de dito acordo.

Desta forma preténdese activar unha ferramenta básica para a negociación de Epis, mellorar os accesos ás casetas de ...


Luns, 30 Setembro 2019

A saúde da poboación en risco pola xestión da sanidade ambiental

A Xunta de Galiza pon en risco a saúde da poboación galega pola pésima xestión da sanidade ambiental. A Consellería de Sanidade négase a instaurar un sistema de alertas para controlar e xestionar mellor os brotes hídricos de gastroenterine como o de Corme.

CIG, CCOO, CSIF e UGT denuncian que o brote hídrico de gastroenterite que se ven producindo dende o 26 de setembro en Corme, que afectou a deceas de veciños da localidade, con vómitos e diarreas, foi xestionado incorrectamente polos ...


Venres, 27 Setembro 2019

A CIG segue loitando para que o SPIF sexa un servizo de emerxencias

Dende a CIG levamos moito tempo loitando polo recoñecemento da categoría profesional de Bombeiro/a forestal e por converter ao SPIF nun servizo de emerxencias versátil para o medio natural e rural, sen perder de vista a prevención coma unha función básica dun servizo de bombeiros forestais.

Os piares sobre os que se asentou a acción da CIG todo este tempo son a formación, operatividade e estabilidade laboral vinculada á atemporalidade dun servizo de emerxencias.

Tamén fomos pioneiros na ...


Xoves, 26 Setembro 2019

Si para o 2020 só che suben un 2% o teu salario, pídelle o outro 1% a CCOO

CCOO informa que para o ano 2020 as retribucións das persoas empregadas públicas van subir un 3% grazas ao acordo de mellora de emprego asinado por CCOO, UGT e CSIF en Madrid no 2018.

Non contan que o único comprometido nese acordo é unha suba do 2% e que para chegar ao 3% hai un condicionante que é que o PIB medre un 2,5%.

Como xa vos contamos nesta nova de marzo de 2018, cando asinaron o acordo de concertación xa sabían que era moi improbable que o incremento do PIB fose do 2,5%, porque ...


Xoves, 26 Setembro 2019

Contratación de 188 orientadores/as laborais

O día 17 de setembro publicouse no BOE a Orde TMS/941/2019, de 6 de setembro, pola que se distribúen territorialmente para o exercicio económico de 2019, para a sua xestión polas comunidades autónomas con competencias asumidas, subvencións adicionais do ámbito das políticas activas de emplego financiadas con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado, incluíndo aqueles destinados á execución do Plan de Choque polo Emprego Xove 2019-2021.

No anexo V desta orde se recolle a asignación do número ...


Mércores, 25 Setembro 2019

Sae ou non sae o concurso de corpos xerais?

A incógnita podería quedar despexada o martes 1 de outubro, día en que estamos convocados para discutir sobre as prazas a ofertar.

As bases do concurso quedaron aprobadas na Comisión de Persoal do 2 de agosto (coa abstención de CIG e CSIF, e o voto a favor de CCOO e UGT). A previsión nese momento era que se publicaría en setembro, unha vez que se pechase a discusión da oferta de postos. 

Xa non vai ser en setembro, pois a xuntanza para pechar os postos está convocada para o martes 1 de ...


Luns, 23 Setembro 2019

Suspéndese temporalmente o primeiro xuízo contra as limitacións da carreira profesional

A CIG defende que todo o persoal teña carreira profesional

O xoves 19 de setembro suspendeuse o xuízo previsto no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza pola demanda de Conflito Colectivo de CSIF e CIG (adherímonos) contra o acordo de carreira profesional asinado por CCOO e UXT coa Xunta de Galiza xa que outros sindicatos sen representación solicitaron personarse.

O Conflito Colectivo é unha vía xudicial do “social” que só afecta ao persoal laboral. A maiores, a CIG ten interposta outra ...


Xoves, 19 Setembro 2019

Grupo de expertos de apoio a comisión do Parlamento sobre incendios forestais

Comunicado da CIG sobre o informe do grupo de expertos de apoio á comisión do Parlamento de Galiza sobre incendios forestais

O mércores 18 presentouse na Comisión de Agricultura do Parlamento de Galiza o documento de respostas ás cuestións recollidas no Ditame da comisión parlamentaria sobre incendios forestais de 2017 elaborada polo grupo de expertos.

En liñas xerais a CIG valoramos positivamente o contido deste informe xa que pon en valor moitas das recomendacións e propostas que son ...


- Oferta de Emprego Público: a OEP entre 2019 e 2020 acadará as 1200 prazas de estabilización (máis de 3 anos no posto de traballo). Comenta que o proceso será por concurso-oposición e o exame tipo test, con “temarios sinxelos e procesos áxiles”. Contará o tempo traballado na categoría igual que na Xunta.

A CIG manifesta:

 • Desconformidade pola demora na convocatoria desta comisión de seguimento (a última fai máis dun ano). A falta de información e de resolución no que xa estaba comprometido.
 • Protesta pola creación de novos postos itinerantes sen negociar, creando incerteza no persoal, sen saber o ámbito no que vai a traballar, o tempo que vai a estar en cada centro...
 • Solicitamos a mobilidade do persoal laboral fixo do Consorcio, ao que a DXFP responde, que antes da elección de destino do persoal que aprobe a OPE, terán opción á mobilidade.
 • Con relación á pregunta da CIG sobre o sistema de provisión de postos de coordinación, a DXFP di que aínda o están “perfilando”, e que este é un dos motivos do atraso na RPT.
 • A CIG pregunta se estarán recollidos todos os postos do consorcio na RPT, ao que contestan que non se diminuíu o cadro de persoal.
 • Reclamamos o Plan de Igualdade para facilitar postos exentos de risco para a maternidade, conciliacións e flexibilización con concreción horaria, que non se conceden, a suspensión de contrato para as maternidades tanto nas escolas infantís por riscos biolóxicos (que terían que ser inmediatas e tardan semanas en resolver). Din que falarán coa Secretaría Xeral de Igualdade para esta problemática.
 • Tamén preguntamos polos riscos psicosociais que ocasiona que haxa unha soa persoa na quenda de noite e os novos perfís de usuarios no CEMVI e nos CAPM, e solicitamos que se teñan en conta a hora de elaboración da RPT. Informan que tratarán estas problemáticas co Servizo de Prevención da Xunta de Galiza.
 • Solicitamos a simplificación das nóminas para que se comprenda facilmente cal é o salario e se recoñezan os trienios de oficio. Din que seguen o mesmo criterio que na Xunta.
 • Volvemos a preguntar se ao persoal técnico dos CAPM se lles vai a respectar logo da RPT, o exercicio das funcións propias da súa profesión, ao cal non responde.
 • Finalmente, dados os numerosos temas pendentes de xestión diaria e bon funcionamento dos centros, que non podemos tratar nesta comisión, a CIG pídelle ao xerente que se comprometa a reunirse coa representación das/os traballadoras/es nun prazo de 15 días, ao que o xerente emite vagas escusas referidas a rematar primeiro ca negociación da RPT.

RESUMINDO: Como nas anteriores reunións din que desta xa vai… Estaremos vixiantes porque realmente sexa así, e en 15 días teñamos o comprometido; e non sexan só promesas en tempos preelectorais.