Inicio
CIG-Autonomica
 • 20130305.Vigo.Carrousel.jpg
 • 20120501.Pontevedra.2.jpg
 • 20120501.Ferrol.1.jpg
 • 20120209.Vigo.3.jpg
 • 20120511.gaias.13.jpg
Venres, 29 Mai 2020

A Consellaria do Medio Rural e TRAGSA son as responsabeis da morte dun veterinario realizando o saneamento gandeiro

O xoves 28 de maio de 2020, fixéronse realidade os peores temores do persoal veterinario que realiza as campañas de saneamento gandeiro, e que viñan denunciando desde hai moito tempo. As condicións de seguridade e saúde na que o persoal veterinario, que realiza as campañas de saneamento gandeiro, que a consellaría do Medio Rural encomenda ano tras ano á empresa pública TRAGSA son absolutamente deficientes. Xornadas maratonianas, lotes semanais de número de reses a sanear imposíbeis de sacar ...


Venres, 29 Mai 2020

A Xunta recúa na sua pretensión de limitar as vacacións anuais do persoal de residencias

A CIG aposta por aumentar a presión para conquerir a recuperación dos dereitos recortados no V Convenio Colectivo Único dende o ano 2012

Ás dez horas do venres 29 de maio, a menos de 24 horas das masivas concentracións convocadas pola CIG, CCOO, CSIF e UGT para reclamar a retirada da proposta de Instrucións para as vacacións de 2020 para o persoal das residencias de Política Social, centros de menores, residencias de maiores e de atención a diversidade, o Subdirector Xeral de Persoal da ...


Mércores, 27 Mai 2020

Para Función Pública o Protocolo de reincorporación vai vento en popa

O mércores 27 tivemos a primeira xuntanza da comisión de seguimento do Protocolo de reincorporación. Para a CIG o Protocolo quedou desactualizado nada máis publicarse, xa que ese mesmo día o Estado ampliaba o teletraballo a tres meses. Porén, coidabamos que se ía arranxar, xa que era un documento que tiña que someterse a actualización e revisión.

Sobre o papel a reincorporación ao traballo presencial debera ser segura, xa que as actuacións preliminares do protocolo obrigaban a unha ...


Mércores, 27 Mai 2020

Eres non docente en centro de ensino? Para a túa conselleira, non existes

Supoñamos que traballas nun centro escolar, e que tes ao teu coidado a menores de 13 anos ou maiores a cargo afectados polo peche dos respectivos centros. Si resulta que eres docente, a Consellería de Eduación tivo en conta as túas circunstancias e non terás que realizar traballo presencial por agora. Pero se eres non docente, estás fodido.

A Consellería de Educación publicou o venres 22 de maio unha Resolución pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020 [..] e ...


Mércores, 27 Mai 2020

Xuntanza do persoal técnico do servizo de prevención de incendios forestais por un novo acordo

O persoal técnico do Servizo de Prevención de Incendios Forestais da Xunta de Galiza reuníuse o luns 25 nunha teleasemblea para analizar a falta de interese da Xunta a negociar as condicións de traballo do colectivo.

As organizacións sindicais CIG, CCOO, UGT E CSIF levamos á mesa de negociación aberta o pasado 9 de agosto de 2019 as demandas dos enxeñeiros técnicos forestais e enxeñeiros de montes, que traballan en tarefas esenciais da coordinación e xestión das emerxencias por incendios ...


Mércores, 27 Mai 2020

Como contactar e recibir información da CIG-Autonómica

Non é a primeira vez que na CIG recibimos comentarios no senso de que non estamos a enviar información suficiente. Algunha vez os comentarios son todo o contrario, que o envío de informació é excesivo. Se o teu caso é o das persoas que se sinten saturadas, sentímolo; a nosa intención e obriga é informar.

Se non te chega a información que xenera a CIG e queres recibila, atende este correo.

A CIG-Autonómica envía varias veces por semana información por correo electrónico, twitter, telegram ...


Martes, 26 Mai 2020

Política Social "premia" o esforzo do seu persoal limitándolle as vacacións anuais

A Consellería de Política Social envía un documento de instrucións co que pretende limitar o dereito a coller as vacacións recollido no V Convenio Único do Persoal Laboral da Xunta de Galiza, condicionando as vacacións anuais do persoal que traballa nos centros de menores, de atención á discapacidade e de maiores.

Logo do esforzo e risco asumido nesta pandemia, a consellería, en troques de recuperar dereitos que se manteñen recortados ao persoal que está a traballar nos servizos ...


Luns, 25 Mai 2020

A CIG solicita a apertura das Residencias de Tempo Libre para o persoal que loitou contra o covid19

Algo que quedou claro durante estes meses de pandemia é que o persoal ao servizo das Administracións Públicas é imprescindible para o funcionamento do estado do benestar e para garantir a cualidade de vida da cidadanía (cando non a propia vida). Ainda que hai máis persoal que se deixou o pelexo, puidémolo ver especialmente nos centros sanitarios e de servizos sociais. 

Porén, a Xunta de Galiza estanos a demostrar que para eles este persoal é de usar e tirar. Xa cumpriron a súa misión, así ...


Luns, 25 Mai 2020

A denuncia da CIG obriga á Xunta a modificar o seu procedemento para o persoal sensible

Tralo requirimento da Inspección de Traballo de Pontevedra por mor  dunha denuncia da CIG, o CECOP corrixíu o procedemento de recoñecemento do persoal especialmente sensible. 

O 19 de maio publicouse no DOG o acordo do CECOP polo que se modifica a guía da actuación preventiva ante o coronavirus no ámbito da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para todo o persoal, o que na práctica, supón que sexa o o Servizo de Prevención de Riscos Laborais (SPRL) da Xunta o único ...


Domingo, 17 Mai 2020

A Xunta sáltase o seu propio Protocolo interno de reincorporación ao traballo

A Xunta chama á incorporación presencial do seu persoal e programa a apertura de centros a partir deste luns 18 sen ter en conta as medidas previstas no seu protocolo de reincorporación.

As organizacións sindicais CIG, CCOO, CSIF e UGT, con representación na Mesa Xeral de Empregados Públicos, que ratificamos o Protocolo do Consello da Xunta polo que se establecen a reincorporación do persoal empregado público ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19, denunciamos ...


Xoves, 14 Mai 2020

A CIG solicita compensación por traballos extraordinarios a causa do COVID19

Consecuencia do Estado de Alarma, determinadas empregadas e empregados públicos viron incremendata a súa carga de traballo, en moitos casos sen ningún tipo de compensación.

Poñemos o caso, por exemplo, do persoal que tramita os ERTE que viron moi incrementada a súa carga de traballo. Estas compañeiras e compañeiros levan dende o comezo do Estado de Alarma tramitando expedientes baixo presión para “avanzar”, traballando fora de horario, festivos e domingos. Este persoal encárgase dunha ...


Xoves, 14 Mai 2020

COVID-19 en instalacións de aire acondicionado

Recomendacións para a operación de sistemas de aire acondicionado. Outro exemplo da improvisación da Xunta de Galicia.

Durante as próximas semanas producirase o progresivo retorno do persoal da Xunta de Galiza os seus respectivos locais de traballo. Dada as dúbidas existentes respecto aos sistemas de ar acondicionado queremos informarte das medidas adecuadas e as recomendacións feitas en materia de sistemas de climatización propostas pola: ATECYR (Asociación Técnica Española de ...


- Oferta de Emprego Público: a OEP entre 2019 e 2020 acadará as 1200 prazas de estabilización (máis de 3 anos no posto de traballo). Comenta que o proceso será por concurso-oposición e o exame tipo test, con “temarios sinxelos e procesos áxiles”. Contará o tempo traballado na categoría igual que na Xunta.

A CIG manifesta:

 • Desconformidade pola demora na convocatoria desta comisión de seguimento (a última fai máis dun ano). A falta de información e de resolución no que xa estaba comprometido.
 • Protesta pola creación de novos postos itinerantes sen negociar, creando incerteza no persoal, sen saber o ámbito no que vai a traballar, o tempo que vai a estar en cada centro...
 • Solicitamos a mobilidade do persoal laboral fixo do Consorcio, ao que a DXFP responde, que antes da elección de destino do persoal que aprobe a OPE, terán opción á mobilidade.
 • Con relación á pregunta da CIG sobre o sistema de provisión de postos de coordinación, a DXFP di que aínda o están “perfilando”, e que este é un dos motivos do atraso na RPT.
 • A CIG pregunta se estarán recollidos todos os postos do consorcio na RPT, ao que contestan que non se diminuíu o cadro de persoal.
 • Reclamamos o Plan de Igualdade para facilitar postos exentos de risco para a maternidade, conciliacións e flexibilización con concreción horaria, que non se conceden, a suspensión de contrato para as maternidades tanto nas escolas infantís por riscos biolóxicos (que terían que ser inmediatas e tardan semanas en resolver). Din que falarán coa Secretaría Xeral de Igualdade para esta problemática.
 • Tamén preguntamos polos riscos psicosociais que ocasiona que haxa unha soa persoa na quenda de noite e os novos perfís de usuarios no CEMVI e nos CAPM, e solicitamos que se teñan en conta a hora de elaboración da RPT. Informan que tratarán estas problemáticas co Servizo de Prevención da Xunta de Galiza.
 • Solicitamos a simplificación das nóminas para que se comprenda facilmente cal é o salario e se recoñezan os trienios de oficio. Din que seguen o mesmo criterio que na Xunta.
 • Volvemos a preguntar se ao persoal técnico dos CAPM se lles vai a respectar logo da RPT, o exercicio das funcións propias da súa profesión, ao cal non responde.
 • Finalmente, dados os numerosos temas pendentes de xestión diaria e bon funcionamento dos centros, que non podemos tratar nesta comisión, a CIG pídelle ao xerente que se comprometa a reunirse coa representación das/os traballadoras/es nun prazo de 15 días, ao que o xerente emite vagas escusas referidas a rematar primeiro ca negociación da RPT.

RESUMINDO: Como nas anteriores reunións din que desta xa vai… Estaremos vixiantes porque realmente sexa así, e en 15 días teñamos o comprometido; e non sexan só promesas en tempos preelectorais.