Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120209.san_caetano.delegados.5.jpg
  • 20120501.lugo.1.jpg
  • 20120511.gaias.15.jpg
  • 20120511.gaias.3.jpg
  • 20120209.Vigo.3.jpg
Luns, 19 Agosto 2019

Deixen de empregar os servizos públicos "para chantaxes políticas"

Esiximos que se garanta o pago de soldos e carreira profesional a todo o persoal da Xunta

Ante as declaracións do conselleiro de Facenda nas que alertaba de supostas dificultades para afrontar o pago dos salarios persoal da administración xeral da Xunta derivadas da débeda estatal con Galiza, dende o sector de Autonómica da CIG-Administración instámolo a non empregar os servizos públicos nin ao seu persoal “para chantaxes políticas”, ao tempo que esiximos que se garanta o pago de todos ...


Mércores, 14 Agosto 2019

A CIG denuncia o empeoramento do material e vehículos do servicio de incendios e pide dimisións

A CIG vén de rexistrar escrito perante a Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural esixindo documentación da contrata con TRAGSA referente aos materiais e vehículos das novas brigadas do Servizo de Prevención contra Incendios Forestais (SPIF).

Logo da recente incorporación do persoal de brigadas no SPIF, de nova contratación, coñecemos algúns datos unha vez os tivemos diante dos nosos ollos, diante da total opacidade e descontrol en todos os eidos que nos brindou a Consellería do Medio Rural ...


Luns, 12 Agosto 2019

A Xunta resposta á presión é abre unha mesa de negociación para o persoal técnicos dos distritos

A Xunta resposta á presión e abre unha mesa de negociación de traballo do persoal técnico dos distritros forestais sen Función Pública. A Consellería de Medio Rural convocou cos representantes sindicais o venres 9 de agosto de 2019 á Mesa de negociación demandada dende maio de 2018 e logo de varias mobilizacións do persoal.

As organizacións sindicais levamos á mesa as demandas dos enxeñeiros técnicos forestais e enxeñeiros de montes, que traballan na coordinación e xestión forestas e das ...


Xoves, 08 Agosto 2019

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, campeona mundial da externalización

Segue e segue coas encomendas de xestión a Tragsatec do traballo técnico de arqueoloxía

Está claro que na Consellería de Cultura non queren ao persoal funcionario, non valoran o traballo dos técnicos e incluso non cumplen as leis de patrimonio nin de protección de datos. Xa é a terceira vez que asinan unha encomenda de xestión coa empresa Tragsatec, e a terceira vez que a CIG o denuncia.

O pasado luns día 15 publicaban no DOG a nova encomenda para o segundo semestre do ano, por valor de ...


Mércores, 07 Agosto 2019

A CIG denuncia a falta de medios humanos no operativo de alto risco de incendios forestais da Xunta

O plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galiza (PLADIGA 2019), foi aprobado polo consello da xunta do 2 de maio, e o Presidente Feijoo fixo público o documento cos datos dos medios humanos dispoñibeis para a campaña de alto risco de incendios forestais que comenzou o pasado 1 de xullo.

Nese documento detállase unha cifra que chega aos 7.000 efectivos para a loita contra o lume, homes e mulleres que pertencen a medios propios da Xunta de Galiza, concellos, ...


Martes, 06 Agosto 2019

Compensacións de domingos ou como darlle a razón á CIG

Nestes días aparece un informa de un sindicato da vergoña, de eses que asinaron un acordo de traballo coa Xunta do PP para eliminar calquera dereito do persoal laboral, eliminando o concurso de traslados, as oposicións por concurso-oposición, a promoción interna, etc... onde se fai unha proposta de compensación dos hararios para o persoal a quendas.

A proposta, en resumo é:

  • 75% compensación por traballo en domingos e festivos
  • Traballar como máximo a metade dos domingos e festivos
  • O ...

Martes, 30 Xullo 2019

Novo pau á Xunta pola concesión arbitraria das comisións de servizo

Nas comisións de servizo non abonda con que a persoa adxudicataria cumpra os requisitos de idoneidade, senón que, cando sexan varias as persoas solicitantes, é necesario que se exterioricen as razóns polas que se elixe a unha das persoas peticionarias e se lles notifique a todas elas a decisión final para darlle posibilidade de impugnación. Iso vén a decirlle á Xunta de Galiza, por segunda vez, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza.

A nova sentenza do TSXG 341/2019, do 3 de xullo, ...


Martes, 30 Xullo 2019

A CIG solicítalle ao director territorial da Inspección que faga cumprir á Xunta os requirimentos en materia de seguridade

Medio Rural acumula varios incumprimentos polas eivas no servizo de incendios forestais.

A CIG-Autonómica reuniuse o martes 30 de xullo na Coruña co director territorial da Inspección de Traballo e Seguridade Social (INTSS) de Galiza para solicitarlle que a Xunta de Galiza cumpra cos requirimentos realizados pola propia Inspección en materia de seguridade laboral. 

Cómpre lembrar que a Xunta de Galiza acumula incumprimentos dos requirimentos da Inspección de Traballo en materia de ...


Martes, 30 Xullo 2019

Promoción interna ao C2: xa van 3 convocatorias deixando prazas desertas

56 aprobados para 97 prazas ofertadas. Dos dous procesos anteriores, no convocado no 2009 só se cubriron 89 das 158 prazas ofertadas e no do 2015 131 das 139.

Está claro que a Xunta non quere promoción interna: tres procesos en 10 anos e a metade das prazas sen cubrir. Unha promoción concebida como se fosen exames de acceso libre fronte á que fan outras Administracións onde se valora e forma ao seu persoal funcionario. Vergoña


Luns, 22 Xullo 2019

Carreira profesional: o 29 de xullo remata o prazo de solicitude

O vindeiro luns 29/07/2019 remata o prazo para solicitar o acceso ao réxime extraordinario do grao I do sistema de carreira profesional. Nese senso, lembramos que dende o 18 de xuño a CIG ten a disposición de todo o persoal excluido do sistema de carreira profesional pactado por CCOO, UGT e Xunta un modelo de solicitude para presentar por rexistro. Unha vez presentada por rexistro, a Xunta ten tres meses para dar unha resposta. Se a resolución é desestimatoria, o paso seguinte é a ...


3. Opoñémonos a amortización do POSTO BASE SUBGRUPO C2 co código MA.C03.00.401.15001.015, xa que, para crear catro prazas no laboratorio (porque a de Titulado/a superior especialista Grupo I cat. 19 ocupada por sentenza xa está dotada), amortizan seis prazas, deixando todo o traballo de administración do laboratorio cun só administrativo onde antes había tres. Que vai pasar cando este colla vacacións ou unha baixa? Quen vai facer o traballo? Amortizan as tres prazas de POSTO BASE SUBGRUPO A1 porque din que levan vacantes moito tempo. Xustifican que é porque o se nivel 20, e en canto se ocupan nunhas oposición no primeiro concurso a xente marcha a prazas con maiores niveis. Denunciamos que non as cubran con xente das listas e manteñan persoal facendo o seu traballo coa empresa TRAGSA, que ao final supón un gasto moito maior. non as cobren con xente das listas. Así agora no laboratorio hai nestes momentos cinco traballadores desta empresa TRAGSA, tres titulados superiores e dous auxiliares, e outros cinco que xa gañaron por sentenza a indefinición, en concreto tres titulados e dous analistas. Polo que DENUNCIAMOS que se amorticen prazas de emprego publico mentras se manteñen empresas para facer o seu traballo.

4. Denunciamos tamén de novo amortizacións escandalosas como a de axente de Valdeorras deixando sen persoal ao parque natural da Enciña da Lastra ou outras que se propoñen logo de aumentar a súa carga de traballo.

5. Solicitamos que as prazas que agora volven a ser de laborais (a CIG xa as solicitara no seu momento de laborais) debido a un erro da dirección xeral de Función Pública na OPE do 2018, e que teñen en formación específica o código 487 Lic./Grao en Física(mérito), se lle de traslado á columna de titulación académica, pois senón ditas prazas poderán ser ocupadas no concurso-oposición por calquera tipo de titulados superiores sendo estes postos específicos para coñecementos que teñen que ver coa previsión e modificación da calidade ambiental e do cambio climático.

6. Non entendemos por qué o posto MA.C03.00.401.15001.122 Auxiliar de Laboratorio, non ten o B18 “complemento salarial de singularidade por penosidade”, cando incluso os novos postos creados (e sen persoa) xa o teñen incluido.

7. Solicitamos a sentenza do complemento de singularidade, gañada polo Capataz de Establecemento do Complexo Ambiental o Veral de Lugo, Ademais de esixir o estudo para a extensión dos complementos ao resto de capataces de establecemento.

8. Insistimos en solicitar no parque das Illas Atlánticas a creación de prazas de axentes polo requirimento de traballar ao menos en parellas para minimizar riscos. Tamén deben revisar a RPT e ampliar as prazas para que o persoal de campo de conservación non este nesta situación de illamento e se cubran as quendas en todo o territorio da Galiza e non só neste Parque.

9. Opoñémonos a que se modifiquen as titulacións dos postos MA.C03.00.002.15770.015 e MA.C03.00.002.15770.020 e se manteñan neles a persoas que non cumpran os requisitos da praza mediante o texto “ocupado por funcionario non pertecente a escala”. As persoas que ocupan postos de rpt teñen que cumprir as características do posto que ocupan.

10. A Xefatura de Area de Parques Naturais tamén debe ser por por concurso e so aberta a c.especial polas específicas funcións.
11. Regularizar de oficio os pluses e complementos xa que hai enormes diferenzas entre os que reclaman e os que non, débense xeralizalos para todo o persoal sen ter que acudir ao xulgado. Como exemplo os titulados superiores ambientais que non teñen ou persoal do laboratorio de medio ambiente nos que aparecen caóticos.

12. Incluír a suba correspondente a 2019 no CE axentes, ademais debese barrar as prazas ao B e indicar a extinguir unicamente o C2 e C1.

13. Por último opoñémonos con rotundidade a amortización do posto MA.C99.10.000.27001.82 HABILITADO, esta praza está ocupada por concurso por unha persoa que ten unha sentenza firme que lle recoñece diferenzas salariais coas seccións de nivel 25 de complemento de destino, a consellería quere amortizarlle o posto poñendo en adscrición provisional, co que lle supón ao traballador ter que solicitar todos os postos vacantes que aparezan no concurso, incluso de inferior nivel ao que se atopa agora, podéndoselle producir un dano tanto económico como laboral e familiar. Íntimos que neste caso pode haber persecución laboral por parte da consellería a un delegado sindical da CIG que gañou por sentenza que a Xunta lle pague as diferenzas salariais.

En canto nos envien un novo documento da RPT corrixido presentaremos achegas específicas. Se queres, podes contactar coa CIG.