Novas por contido

De acordo co artigo 12 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, publícase no DOG a resolución de actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 2011 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario (anexo I)  e para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia (anexo II)

As listas entrarán en vigor a partir do 23 de maio. Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada ante a conselleira de Facenda no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Accede á consulta das listas