Novas por contido

No DOG do día 31 de xaneiro publícase a convocatoria para anotarse, de xeito voluntario, aos recoñecementos médicos periódicos.  O prazo de inscrición, con carácter xeral, rematará transcorrido un mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución do DOG. A solicitude farase de xeito telemático, a través da seguinte páxina web do Servizo de Prevención de Riscos Laborais.

Esta campaña é aplicable a todo o persoal da Xunta de Galicia agás o que presta servizos nos centros docentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, en centros dependentes do Servizo Galego de Saúde ou en en entes públicos e fundacións; este persoal dispón de campañas de vixilancia propias.