Novas por contido

Na Comisión de Persoal do 23 de xullo leváronse a votación os seguintes puntos: Decreto de integración de Industria, prolongación servizo activo persoal Lei 17, anteproxecto de Lei de racionalización, concurso das Escalas de Finanzas e modificación da RPT de Facenda

DECRETO DE REORGANIZACIÓN DAS ENTIDADES ADSCRITAS A INDUSTRIA

Manifestamos que non recollen o fundamental das nosas alegacións. Pero o máis importante é que vai ser difícil que a CIG poida apoiar reorganizacións nacidas dunha lei e dun decreto que a CIG votou en contra. Non estamos dacordo coa integración, tal e como ven derivada da LOFAXGA e do Decreto que regula ao persoal das entidades instrumentais, e ademais vai supoñer unha integración á carta e con criterios arbitrarios onde a Administración vai poder ao final escoller quen integra e quen non, quen ocupa un posto estrutural e quen non. No caso do persoal temporal e indefinido non se garante que o posto se cree na nova axencia co que pode dar lugar ou ben, a ser despedidos (e lembremos que aquí houbo numerosos casos de represión laboral e sindical), a adscribilos a postos de persoal interino ou temporal da Xunta (algo inadmisíbel) ou a crear os postos para ocupalos temporalmente (algo que está nas mans da Xunta).

Introducen unhas modificacións ridículas, unha referida ao carácter voluntario da integración (algo que ven recollido no decreto marco) e outra referida a un futuro estudo para determinar cales son as necesidades de emprego estrutural (que supoñemos que lles vai valer de tamiz para filtrar a xente afín).

CIG- En contra

CCOO- Abstención

UGT- A favor

CSIF- A favor

 

ORDE PARA A PROLONGACIÓN DA PERMANECIA NO SERVIZO ACTIVO DO PERSOAL DA LEI 17 (ESCALA DE SAÚDE PÚBLICA)

A CIG non considera necesaria esta Orde pois xa existe unha de xaneiro feita para o mesmo fin para todo o persoal dependente de Función Pública, entre eles o persoal funcionario de Saúde Pública).

Fora disto a CIG se reitera no dito para a orde que regula esta materia con carácter xeral e non considera que se deba admitir a prolongación máis que no caso de que falten períodos de cotización para a xubilación.

CIG- En contra

CCOO- Abstención

UGT- En contra

CSIF- En contra

 

ANTEPROXECTO DE LEI DE RACIONALIZACIÓN DO SECTOR PÚBLICO

Este punto foi retirado para ampliar o prazo de alegacións.

Van a estudar as alegacións presentadas polas OOSS, en concreto sobre o IGE. Sobre as funcións da nova axencia o estudarán pero pensan que tal e como veñen recollidas no art. 39 son similares ás actuais e ademais estas deberán ser recollidas no decreto que aprobe os Estatutos da nova axencia. Tamén están dispostos a estudar a autonomía funcional do director/a que dentro da Axencia asuma a matería estatística.

Coa fusión IGE-CIXTEC a Administración desbotou outra posibilidades que eran a fusión do CIXTEC con AMTEGA ou ben coa ATRIGA.

 

CONCURSO DAS ESCALAS DE FINANZAS

Reiterámonos nas alegacións da Mesa Xeral que non foron tidas en conta o que nos leva a votar en contra. Queremos que se poña en marcha este concurso pero non así. O Director Xeral comenta que despois de rematada esta tanda de concursos convocará ás OOSS para tratar de consensuar para o futuro unhas bases que rixan todos os concursos.

CIG-  En contra

CCOO- Abstención

UGT- En contra

CSIF- Abstención

O director anuncia que se convocará de xeito inmediato en agosto pero cun prazo máis amplo que se abranga algún período de setembro.

 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA RPT DE FACENDA

A Administración propón modificar dous postos de xefatura de servizo. Un deles se abre das escalas de finanzas á Xeral. Non podemos aceptar este xeito de actuar da Administración que lonxe de actuar con criterios obxectivos para detectar cales son as carácterísticas deses postos para logo determinar que corpos ou escalas son os óptimos para cubrilos, o que fai é adaptar o posto á persoa que queren que o cubra, abrindo ou pechando aos corpos ou escalas aos que lle interesa. Lamentábel  xeito clientelar de xestionar unha RPT, a golpe de ordes netamente políticas.

CIG- En contra

CCOO- A favor

UGT- A favor

CSIF- A favor

 

VARIOS

  • Reiteran que a resolución do concurso de corpos especiais o publicarán en xullo se da tempo e senón en setembro.
  • Dende a CIG pedimos que se apliquen criterios similares en relación ao días de ausencia por motivos médicos que non xeren IT, xa que algunha xefatura territorial esixe que ao faltar un día por causa médica se presente parte de baixa.

 

Outras novas recentes

Luns, 29 Novembro 2021

Reunión co DX de Ordenación e Planificación Forestal. 24/11/2021

O DXOPF da Consellería de Medio Rural ten que acceder a reunirse ca CIG despois da presión exercida polos representantes dos traballadores Despois de mais de 1 ano solicitando varias reunións co director xeral, onde poder tratar diversos temas que atinxen tanto o bon funcionamento da Administración, como que o administrado teña un trato mais próximo a Administración e...
Luns, 29 Novembro 2021

Borradores de procesos selectivos: A1-Informática e C1-Gardacostas

A Dirección Xeral de Función Pública achegounos os borradores das convocatorias dos seguintes procesos selectivos: A1-Escala de sistemas e tecnoloxía da información. Son 16 prazas da OEP do 2021, de acceso libre mediante o sistema selectivo de oposición. Descargar. C1-Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galiza. Son 22 prazas das OEP 2018 (10) e 2021 (12), das que...