Novas por contido

Vimos de detectar un erro na resolución definitiva na que se vén de adxudicar un posto na primeira fase que xa ten dono.

No DOG do 16 de outubro de 2013 quitábase do concurso de corpos xerais o posto número 14 (XEFATURA SECCIÓN PUNTO COORD. ORDES DE PROTECCIÓN) en execución dunha sentenza xudicial derivada dun recurso ante a resolución do anterior concurso (o do 2010). Porén, finalmente non o retiraron xa que na resolución definitiva aparece este posto aduxicado a outra persoa diferente á persoa que o ocupa na actualidade por mór da execución dunha sentenza xudicial.

Vimos de comunicarllo a Función Pública para que tome as medidas oportunas canto antes para minimizar as consecuencias deste erro. Función Pública confírmanos que xa tiñan constancia e que están estudando "como solucionalo".