Novas por contido

A Xunta continúa así coa fomalización de contratos con consultoras que incide na privatizacións dos servizos e que, aínda por riba, carece de xustificación.

A seguinte é unha desas consultoras das que o propio persoal do centro non ten nin idea da súa existencia, xa que logo, non se sabe a que se dedica.  A Axencia Galega de Infraestruturas formalizou o 7 de marzo de 2014 un contrato para a para realización de "consultoría funcional de procedementos administrativos competencia desta Axencia". Este contrato foi finalmente adxudicado a E-TECNIA GEOSISTEMAS E INGENIERIA, S.L. por un valor de 79.073,83 € (sen IVE) e cun prazo de execución de 18 meses.

O obxecto deste contratro de servizos é algo que no resto de centros ou departamentos da Xunta se fai con traballadoras e traballadores públicos e cordinado pola Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa (que para iso esta). Estas son esas "complicadas" funcións descritas polo contrato que xustifican aumentar o gasto público cunha privatización TOTALMENTE INNECESARIA.

- Análise de posibles evolucións funcionais e rexistro das incidencias do grupo de usuarios.
- Elaboración de informes e consultas estatísticas non planificadas.
- Estudo e mellora de procedementos de traballo da AXI

O obxectivo final deste contrato de servizos, se vemos o prego de prescripcións técnicas do contrato, é contratar a 2 persoas durante 1,5 anos, nin máis nin menos. E ollo ao perfil das persoas, como se non houbera o persoal propio preciso na Xunta, ou as categorías e escalas necesarias, para acometer eses traballos:

- 1 Xefe de unidade, que cumpra os seguintes requisitos:
Titulado universitario.
Máis de cinco (5) anos de experiencia en xestión de proxectos e de equipos de traballo.

- 1 Consultor de negocio, que cumpra os seguintes requisitos:
Titulado universitario.
Experiencia de dous (2) anos en aplicacións de xestión contable de Administracións Públicas (XUMCO2 ou similar) sometidas a unha fiscalización limitada previa.

Chama a atención a "experiencia na xestión contable de Administracións públicas", e xa que logo, que unha persoa que non sexa traballador ou traballadora pública poida ter experiencia no manexo dunha ferramenta como o XUMCO2 que é de uso exclusivo para persoal propio que traballa dentro da Xunta. Isto resulta un indicio que este contrato apunta a persoas que xa estiveron traballando cun contrato de serivzos similar dentro da propia sede da Axencia de Infrastructuras.

Este tipo de contratos, moi cuestionados polas súas funcións, contrastan ademais coa política de austeridade da Xunta de Galiza co persoal propio. Por outra banda, sementan moitas dúbidas sobre o funcionamento da Administración, máxime nun momento en que saen á luz pública moitos dos intereses espúreos e corruptelas que se agochan tralas privatizacións dos servizos públicos.

Outras novas recentes

Luns, 29 Novembro 2021

Borradores de procesos selectivos: A1-Informática e C1-Gardacostas

A Dirección Xeral de Función Pública achegounos os borradores das convocatorias dos seguintes procesos selectivos: A1-Escala de sistemas e tecnoloxía da información. Son 16 prazas da OEP do 2021, de acceso libre mediante o sistema selectivo de oposición. Descargar. C1-Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galiza. Son 22 prazas das OEP 2018 (10) e 2021 (12), das que...
Luns, 29 Novembro 2021

Reunión co DX de Ordenación e Planificación Forestal. 24/11/2021

O DXOPF da Consellería de Medio Rural ten que acceder a reunirse ca CIG despois da presión exercida polos representantes dos traballadores Despois de mais de 1 ano solicitando varias reunións co director xeral, onde poder tratar diversos temas que atinxen tanto o bon funcionamento da Administración, como que o administrado teña un trato mais próximo a Administración e...