Novas por contido

Traballo e Benestar ten o Gabinete de persoal asesor de confianza mais inflado de Xunta de Galicia e ten tamén o primeiro posto en recortes de postos de traballo de persoal de atención directa en residencias da terceira idade e centros de menores.

Beatriz Mato necesita o asesoramento de 6 persoas, a outras 4 encargadas de facer  notas de prensa laudatorias e publireportaxes (pagados con fondos públicos)  e a 1 mais para actuar de Xefa desta nutrida nómina de asesores dos que maior salario percibe, cobra 54.378 euros do erario publico e o resto unha media de 30.000 euros anuais. Son un total de 11 persoas contratadas polo libre albedrío de Beatriz Mato e para asesorala a ela mesma, polo que parece ser en numerosas facetas de coñecemento e experiencia das que carece a conselleira nin lle poden axudar nengun dos funcionarios e persoal laboral do seu departamento.

A consellería Beatriz Mato non toca nen un euro nen reduce a desorbitada nómina de asesores e persoal de confianza ao seu servizo persoal e para darlle pompa e boato as súas actividades. Propaganda que lle consta aos cidadans galegos 350.000 euros anuais. Consideramos totalmente prescindibles a estes asesores que son escollidos a dedo por Beatriz Mato con ningunha xustificación profesional e de necesidade para o funcionamento dos distintos departamentos de Traballo e Benestar. Cargos subordinados a obedecer directrices politicas e sen funcións administrativas e de xestión, superfluos totalmente xa que o seu traballo de caracter político xa é desempeñado polos directores xerais e as labores administrativas son feitas polos Xefes de Servizo.

Consideramos, que hai unha acción irresponsable e arbitaria, de mala xestión do erario público por parte de Beatriz Mato que dende a tan predicada contención do gasto, solo se centra en suprimir postos de traballo en centros de menores, residencias de maiores, escolas infantis,etc, e mantén este tipo de contratos de asesores por riba das necesidades reais que suporian unha atención eficaz e eficiente. Os servizos sociais non poden ser un saco sen fondo onde recortar gastos e eliminar postos de traballo, para poder pagar a un éxercito de persoal de confianza en número desmedido e incontrolado con asesores políticos, persoal de gabinete, asistencias técnicas e directores xerais ao servizo do clientelismo político e non para cubrir as necesidades dos cidadans.

A CIG denuncia esta situación e solicita a reducción dos gastos suntuarios e de exclusivo e marcado cariz político. Eliminando os postos de asesores en gabinetes e a supresión deste tipo de persoal de confianza. Un xeito de contratación que nestes tempos de recortes e austeridade supon un privilexio dos conselleiros extemporáneo e de épocas nas que a Administración era o lugar ideal para colocar a amigos, parentes e compañeiros de partido.