Novas por contido

No DOG do 19/3/2015 publícase unha convocatoria de cursos de idiomas (inglés, francés e portugués) dirixidos ao persoal ao servizo da Administración autonómica da Comunidade Autónoma galega.

Trátase da convocatoria de once cursos presenciais coa seguinte distribución: catro edicións de conversa en inglés de 50 h e 15 prazas por curso, un curso de inglés elemental (A2) de 100 h  e un curso de inglés intermedio (B2) de 100 h. de 20 prazas cada un. En canto á lingua francesa, convocáronse dous cursos presenciais de lingua francesa A1, dous cursos de lingua francesa A2 e un curso de lingua francesa B1-Atención ao público (Intermedio) de 50 h e 20 prazas por curso.

Convocáronse tamén oito cursos na modalidade de teleformación: un curso de lingua francesa A1 de 150 h e 100 prazas, un curso de lingua francesa A2 de 150 h e 50 prazas, un curso de lingua francesa B1 de 150 h e 30 prazas e un curso de lingua francesa B2 de 150 h e 20 prazas. Finalmente, en lingua portuguesa convocáronse un curso de lingua portuguesa A1 de 150 h e 100 prazas, un curso de lingua portuguesa A2 de 150 h e 50 prazas, un curso de lingua portuguesa B1 de 150 h e 30 prazas e un curso de lingua portuguesa B2 de 150 h e 20 prazas. Os cursos comezarían a finais deste mes e extenderíanse ata decembro.

O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da EGAP http://egap.xunta.es/matricula. O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no DOG. Os formularios poderán ser obtidos e cubertos desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 14.00 horas da data de finalización.

Outras novas recentes

Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...