Novas por contido

No DOG do xoves 28 de xaneiro publícase a Resolución pola que se publica o Plan de formación do persoal das administracións e entes públicos da Comunidade Autónoma, das entidades locais e da Administración de xustiza de Galicia, así como do persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas, para o ano 2016.

Esta resolución ten carácter informativo e a execución das accións recollidas nela queda condicionada á existencia de crédito orzamentario adecuado e dispoñible e ao que se estipule en cada convocatoria. Isto quere dicir que poderán sufrir modificacións xa que non é a primeira vez que a Xunta utiliza a formación de xeito propagandístico e do que se anuncia ao que en realidade se fai pode haber un treito considerable.

Para acceder ás accións formativas recollidas neste plan os empregados públicos deberán formalizar a súa matrícula logo de que se publiquen no Diario Oficial de Galicia as correspondentes convocatorias.