Novas por contido

Os empregados públicos imos ter que pagar por formarnos para desenvolver mellor o noso traballo. A EGAP (en diante, “Escola Galega de Administración Privada”), quere facer caixa coa formación dos empregados públicos.

No DOG do mércores 19 de outubro publicáronse as convocatorias de dous cursos da EGAP sobre asuntos de alta importancia para a prestación de servizo público. Sendo do interese da Administración formar ao seu persoal, sorprende que teñamos que pagar pola formación recibida. 

  • O primeiro é o curso superior sobre as leis 39/2015 e 40/2015 do procedemento administrativo común (LPAC) e do réxime xurídico do sector público (LRXSP). Son dúas leis piares do traballo administrativo e por tanto que todo o persoal das administracións teñen que coñecer. Destinado a funcionarios do grupo A1 e A2, así como persoal laboral dos grupos I e II, ten un prezo de 100 euros.
  • O segundo é o curso superior sobre transparencia, bo goberno e datos públicos, organizado conxuntamente pola EGAP, Valedor do Pobo e Consello de Contas de Galiza. Igual que o anterior vai tamén destinado a funcionarios A1 e A2, e laborais dos grupos I e II. Sorprende neste segundo curso ver como dous organismos como son o Valedor do Pobo e o Consello de Contas, supostamente vixiantes do bo funcionamento e dos excesos da Administración, van cobrar conxuntamente coa EGAP, 350 euros pola formación, cun desconto de 150 para o persoal da Administración Autonómica.

 

A CIG, oponse e rexeita que os traballadores e traballadoras teñan que pagar a formación para dar un mellor servizo a cidadanía. A CIG considera que a directora da EGAP, Sonia Rodríguez-Campos González, que está nestes momentos en funcións, non debe, non pode convocar este tipo de cursos, que xeran unha dobre discriminación entre empregados públicos: agora, en base á súa economía, e no futuro, se estes cursos fosen baremábeis nos concursos de traslados.

A CIG considera que é unha creba institucional dos principios básicos de formación dos traballadores/as por parte da Xunta de Galicia, ao pretender cobrar por formar. Esiximos que se retiren inmediatamente estes dous cursos e que de agora en diante a EGAP comece a ser realmente aquelo para o que foi creado: unha verdadeira Escola Galega da Administración Pública e non un chiringuito para facer “caixa”.