Novas por contido

No DOG do 09/02/10 publicase a convocatria do curso superior de administración electrónica que se vai inaugurar o 26 de febreiro

.-PRAZAS: 64

.-DESTINATARIOS: Empregados públicos da administración autonómica, local, de xustiza e das universidades.

.- REQUISITOS:


             - Funcionarios grupo A ( A1 e A2)

             - Persoal laboral dos grupos I e II  incluidos no ámbito de aplicación do V Convenio Único para o persoal laboral da Xunta de Galicia

             - Funcionarios do grupo C e estar en posesión do CS relacionado coa informática

            - Persoal laboral do grupo III incluidos no ámbito de aplicación do V Convenio Único para o persoal laboral da Xunta de Galicia e que se atopen en posesión de CS relacionado coa informática.

.- SOLICITUDES: Telemáticas na páxina http://egap.xunta.es/admonElectronica

.- PRAZO: 10 días naturais ( ata o 19 de febreiro)

.- DURACIÓN: 105 horas lectivas ( 6h/semana; martes e xoves de 17:00 a 20:00)