Novas por contido

Informa o director xeral de Función Pública: 

- RPT: antes de 15 días enviarán ás OOSS a proposta de RPT na que se contemplarán 1734 prazas. Provisión das prazas de dirección nas E.I e CAPMD cun sistema parecido ao da consellería de educación (¿?). Todos os postos serán a xornada completa. Incluirán postos itinerantes que serán a tempo completo nun centro e/ou tempo dividido entre varios centros (negociarán limites xeográficos e o seu alcance). Os postos en RPT sairán como persoal laboral, e despois serán convertidos a postos de funcionarios/as conforme aos procesos selectivos. Informa de que están valorando como encaixar na RPT, aqueles postos cubertos por persoal de apoio sen a titulación requirida para o mesmo.

- Listaxes de contratación: o mes de marzo abriranse as listaxes da Xunta para anotarse nas categorías de PSX e xerocultoras/es; o resto de categorías irán progresivamente, dependendo dos medios técnicos e humanos dos que dispoñan (problemas cos avisos por sms). Valorarase o tempo traballado no consorcio igual que na Xunta.

- Oferta de Emprego Público: a OEP entre 2019 e 2020 acadará as 1200 prazas de estabilización (máis de 3 anos no posto de traballo). Comenta que o proceso será por concurso-oposición e o exame tipo test, con “temarios sinxelos e procesos áxiles”. Contará o tempo traballado na categoría igual que na Xunta.

A CIG manifesta:

  • Desconformidade pola demora na convocatoria desta comisión de seguimento (a última fai máis dun ano). A falta de información e de resolución no que xa estaba comprometido.
  • Protesta pola creación de novos postos itinerantes sen negociar, creando incerteza no persoal, sen saber o ámbito no que vai a traballar, o tempo que vai a estar en cada centro...
  • Solicitamos a mobilidade do persoal laboral fixo do Consorcio, ao que a DXFP responde, que antes da elección de destino do persoal que aprobe a OPE, terán opción á mobilidade.
  • Con relación á pregunta da CIG sobre o sistema de provisión de postos de coordinación, a DXFP di que aínda o están “perfilando”, e que este é un dos motivos do atraso na RPT.
  • A CIG pregunta se estarán recollidos todos os postos do consorcio na RPT, ao que contestan que non se diminuíu o cadro de persoal.
  • Reclamamos o Plan de Igualdade para facilitar postos exentos de risco para a maternidade, conciliacións e flexibilización con concreción horaria, que non se conceden, a suspensión de contrato para as maternidades tanto nas escolas infantís por riscos biolóxicos (que terían que ser inmediatas e tardan semanas en resolver). Din que falarán coa Secretaría Xeral de Igualdade para esta problemática.
  • Tamén preguntamos polos riscos psicosociais que ocasiona que haxa unha soa persoa na quenda de noite e os novos perfís de usuarios no CEMVI e nos CAPM, e solicitamos que se teñan en conta a hora de elaboración da RPT. Informan que tratarán estas problemáticas co Servizo de Prevención da Xunta de Galiza.
  • Solicitamos a simplificación das nóminas para que se comprenda facilmente cal é o salario e se recoñezan os trienios de oficio. Din que seguen o mesmo criterio que na Xunta.
  • Volvemos a preguntar se ao persoal técnico dos CAPM se lles vai a respectar logo da RPT, o exercicio das funcións propias da súa profesión, ao cal non responde.
  • Finalmente, dados os numerosos temas pendentes de xestión diaria e bon funcionamento dos centros, que non podemos tratar nesta comisión, a CIG pídelle ao xerente que se comprometa a reunirse coa representación das/os traballadoras/es nun prazo de 15 días, ao que o xerente emite vagas escusas referidas a rematar primeiro ca negociación da RPT.

RESUMINDO: Como nas anteriores reunións din que desta xa vai… Estaremos vixiantes porque realmente sexa así, e en 15 días teñamos o comprometido; e non sexan só promesas en tempos preelectorais.