Novas por contido

Recentemente tense aprobado no Concello de Compostela a súa carreira profesional, a CIG foi pioneira na súa demanda dende hai tempo, e consigueuse un Acordo, como sempre, mellor que o da Xunta de Galiza. Na mesma liña do que defendimos na Xunta, este é un acordo específico de carreira profesional, sen mesturar outros temas, e que permite conquerir melloras laborais ostensibles. Por exemplo:

PRIMEIRA NA FRENTE: É unha carreira integradora; pois recolle a todo o persoal: funcionario de carreira, funcionario interino, laboral fixo ou laboral temporal.

DE SEGUNDA DIVISIÓN: Mellora na temporalidade de cobros nos grupos altos:

  XUNTA CONCELLO
A1

Grao I (2019-2020-2021)
Grao II (2022-2023-2024-2025)

Grao I (2019-2020-2021)
Grao II (2022-2023-2024)

A2

Grao I (2019-2020-2021)
Grao II (2022-2023-2024-2025)

Grao I (2019-2020-2021)
Grao II (2022-2023-2024)

OUTRA COUCE: No concello no encadramento ordinario pódese cambiar de grao cada 5 anos; na Xunta hai que estar 6 anos para pasar do grao I ao II; outros 6 do grao II ao III e 7 para acadar o grao IV dende o III. Amáis de pedir menos antigüidade en cada grao.

TÓMANNOS POR PARVOS: Mellora nas cantidades de cobro; os grupos baixos si que son recoñecidos no Concello, só botando unha ollada ao cadro xa da para pensar como e quen dirixe esta casa:

  XUNTA CONCELLO
A1 2.460,36 € 2.400 € (-2,48%)
A2 1.721,76 € 2.100 € (+12%)
C1 1.110,36 € 1.500 € (+26%)
C2 942,36 € 1.320 € (+28,64%)
AP 761,52 € 1.200 € (+36,54%)


Por eso dende a CIG seguimos insistindo que esta Carreira Profesional hai que renegociala en termos de igualdade e xustiza e non facela un chiringuito particular entre tres amigos (Barreiro e dous que pasaban por alí) e ás costas da maioría sindical na Xunta de Galiza.