Novas por contido

Recentemente tense aprobado no Concello de Compostela a súa carreira profesional, a CIG foi pioneira na súa demanda dende hai tempo, e consigueuse un Acordo, como sempre, mellor que o da Xunta de Galiza. Na mesma liña do que defendimos na Xunta, este é un acordo específico de carreira profesional, sen mesturar outros temas, e que permite conquerir melloras laborais ostensibles. Por exemplo:

PRIMEIRA NA FRENTE: É unha carreira integradora; pois recolle a todo o persoal: funcionario de carreira, funcionario interino, laboral fixo ou laboral temporal.

DE SEGUNDA DIVISIÓN: Mellora na temporalidade de cobros nos grupos altos:

  XUNTA CONCELLO
A1

Grao I (2019-2020-2021)
Grao II (2022-2023-2024-2025)

Grao I (2019-2020-2021)
Grao II (2022-2023-2024)

A2

Grao I (2019-2020-2021)
Grao II (2022-2023-2024-2025)

Grao I (2019-2020-2021)
Grao II (2022-2023-2024)

OUTRA COUCE: No concello no encadramento ordinario pódese cambiar de grao cada 5 anos; na Xunta hai que estar 6 anos para pasar do grao I ao II; outros 6 do grao II ao III e 7 para acadar o grao IV dende o III. Amáis de pedir menos antigüidade en cada grao.

TÓMANNOS POR PARVOS: Mellora nas cantidades de cobro; os grupos baixos si que son recoñecidos no Concello, só botando unha ollada ao cadro xa da para pensar como e quen dirixe esta casa:

  XUNTA CONCELLO
A1 2.460,36 € 2.400 € (-2,48%)
A2 1.721,76 € 2.100 € (+12%)
C1 1.110,36 € 1.500 € (+26%)
C2 942,36 € 1.320 € (+28,64%)
AP 761,52 € 1.200 € (+36,54%)


Por eso dende a CIG seguimos insistindo que esta Carreira Profesional hai que renegociala en termos de igualdade e xustiza e non facela un chiringuito particular entre tres amigos (Barreiro e dous que pasaban por alí) e ás costas da maioría sindical na Xunta de Galiza.

Outras novas recentes

Venres, 08 Outubro 2021

Relación provisional de persoas excluídas das listas de contratación temporal por transformación das listas laborais

No DOG do 08/10/2021 publican a Resolución do 6 de outubro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a relación de persoas excluídas con carácter provisional das listas únicas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario de determinados corpos, escalas ou especialidades, resultantes da transformación de...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...