Novas por contido

Unha vez que dende a CIG comezamos a debullar todos os fallos que atopabamos na documentación facilitada, dende a consellería recoñecen moitos erros nos códigos de titulacións e equivalencias xa que nos enviaron unha versión anterior; tamén recoñecen erros na memoria xustificativa na que faltan prazas, outras aparecen mal redactadas, etc. Presentamos as seguintes achegas xerais, pendentes dun novo documento

  • É necesaria a identificación das prazas vacantes e a xustificación real na memoria funcional do cambio e as amortizacións do laboratorio de medio ambiente e do resto das prazas.
  • No parque das Illas Atlánticas créanse prazas de axentes polo requirimento de traballar ao menos en parellas para minimizar riscos, deben revisar a RPT e ampliar as prazas para que o persoal de campo de conservación non este nesta situación de illamento e se cubran as quendas en todo o territorio.
  • Solicitamos que as xefaturas de sección se oferten por concurso ordinario.
  • A Xefatura de Area de Parques Naturais tamén por concurso e so aberta a c.especial polas específicas funcións.
  • Regular de oficio os pluses e complementos xa que hai enormes diferenzas entre os que reclaman e os que non, débense xeralizalos para todo o persoal sen ter que acudir ao xulgado. Como exemplo os titulados superiores ambientais que non teñen ou persoal do laboratorio de medio ambiente nos que aparecen caóticos.
  • Incluír a suba correspondente a 2019, no CE axentes ademais débese barrar as prazas ao B e indicar a extinguir unicamente o C2 e C1.
  • Denunciamos tamén de novo amortizacións escandalosas como a de axente de Valdeorras deixando sen persoal ao parque natural da Enciña da Lastra ou outras que se propoñen logo de aumentar a súa carga de traballo.

En canto teñamos o documento da RPT corrixido presentaremos achegas específicas. Se queres facer as túas achegas, contacta coa CIG.